08-09.04.2017 Ogólnopolskie Mistrzostwa Śląska w Kulturystyce i Fitness – Mysłowice

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIE MISTRZOSTWA ŚLĄSKA W KULTURYSTYCE I FITNESS MYSŁOWICE, 8-9 KWIETNIA 2017 r.

1. ORGANIZATORZY
– Polski Związek Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego
– Klub Sportowy „OLIMP” Zabrze
– Śląski Okręgowy Związek Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego
– Urząd Miasta Mysłowice

2. TERMIN I MIEJSCE
Ogólnopolskie Mistrzostwa Śląska w Kulturystyce i Fitness, odbędą się w dniach 8-9 kwietnia 2017 r.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Bończyka 32, 41-400 Mysłowice

3. UCZESTNICTWO
W Ogólnopolskich Mistrzostwach Śląska mogą brać udział reprezentanci klubów sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej zrzeszonych w PZKFiTS. Informacji w tej sprawie udziela Biuro Związku (tel. 022 550 09 67). Każdy Klub biorący udział w rywalizacji musi mieć opłaconą składkę członkowską PZKFiTS na 2017 rok.
Wymagane opłaty na rzecz PZKFiTS należy wnosić na konto PZKFiTS:
BANK PEKAO SA, Nr 08 1240 6250 1111 0000 4591 7718
z podaniem nazwy klubu, imienia i nazwiska zawodnika, za którego wnoszona jest opłata, ewentualnie w Biurze PZKFiTS, ul. Mangalia 4, lok. 427, Warszawa. (e-mail: [email protected], tel. 22-55-00-967).
Każdy startujący musi mieć opłaconą Licencję PZKFiTS na 2017 rok.
Licencję zawodnika może opłacić wyłącznie klub. Wpłaty indywidualne nie będą rejestrowane.
Wysokość opłat podana jest w KOMUNIKACIE FINANSOWO-ORGANIZACYJNYM PZKFITS na 2017 r., dostępnym na stronie internetowej Związku: www.pzkfits.pl w zakładce „Komunikaty”.
W przypadku opłacania wpisowego w dniu weryfikacji, wpisowe obciążone jest dodatkowym narzutem w wysokości 20 zł.

Wpisowe nie podlega zwrotowi w przypadku:
– negatywnej weryfikacji,
– rezygnacji zawodnika ze startu po weryfikacji,
– spóźnienia się zawodnika na start swojej kategorii.

4. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia imienne startujących należy nadsyłać do dnia 31 marca 2017 r. (najpóźniej 7 dni przed startem) wypełniając FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY zamieszczony na stronie pzkfits.pl pod poniższym adresem:
http://pzkfits.pl/mistrzostwa-slaska-w-kulturystyce-i-fitness-2017-zgloszenia/

BARDZO PROSIMY O TERMINOWE ZGŁASZANIE DO ZAWODÓW W CELU EWENTUALNEGO POSZERZENIA ILOŚCI KATEGORII STARTOWYCH!!!

Formularz nie zawierający pełnych informacji o zawodniku nie zostanie przyjęty.
UWAGA!!!
Zgodnie z komunikatem finansowo – organizacyjnym PZKFiTS na 2017 rok opłata za nieterminowe zgłoszenie zawodnika wynosi 100 zł od osoby.

W zgłoszeniu każdy zawodnik / zawodniczka musi podać:
– imię i nazwisko,
– rok urodzenia,
– klub / stowarzyszenie zrzeszone w PZKFiTS, w barwach którego startuje,
– dokładną kategorię startową, w której zamierza wystartować, (wzrostowa lub wagowa)
– telefon kontaktowy,
– adres e-mail.
Dla wszystkich kategorii obowiązuje wpisowe w wysokości 70,00 zł od zawodniczki/zawodnika.
Kwotę z dokładnym wyszczególnieniem (w polu: temat / tytułem) imienia i nazwiska zawodnika i dopiskiem „Mistrzostwa Śląska” należy wpłacić na konto:
95 1050 1588 1000 0023 0682 7755
ING Bank Śląski O/Zabrze
Klub Sportowy „OLIMP” w Zabrzu
41 – 800 Zabrze, ul. Wolności 315

5. PRZYJAZD I ZAKWATEROWANIE
Uczestnicy zawodów przyjeżdżają w dniu 08 kwietnia 2017 r. (sobota) i zgłaszają się do Biura Zawodów, które będzie czynne w godz. 10:00 – 13:00 w Hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Bończyka 32 w Mysłowicach.

Organizator zarezerwował noclegi dla sędziów i działaczy w Hotel TROJAK w Mysłowicach, przy ul. Stadionowej 11, (ok. 3 km od Hali MOSiR), tel.+ 48 32 222 50 91, [email protected]
Organizator wynegocjował atrakcyjne ceny hotelu na hasło ZAWODY.
Wszyscy zainteresowani zakwaterowaniem proszeni są o bezpośredni kontakt z recepcją hotelu
tel. +48 32 222 50 91, [email protected].

6. WERYFIKACJA ZAWODNIKÓW
Weryfikacja uczestników zawodów odbędzie się w dniu 08 kwietnia 2017 r. (sobota) w godz. 10:00 – 13:00 w Hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Bończyka 32 w Mysłowicach w kolejności zgodnej z planowanym programem zawodów.
Kierownicy ekip powinni sprawdzić przed wyjazdem na zawody, czy ich zawodnicy prezentują odpowiednią formę startową i czy są właściwie przygotowani do zawodów od strony estetycznej. Komisja sędziowska może w trakcie weryfikacji nie dopuścić do startu zawodnika / zawodniczki nieprzygotowanych do występu lub niebędących w odpowiedniej formie startowej.
Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność. Zobowiązani są posiadać:
– dokument tożsamości ze zdjęciem, zawierający dokładną datę urodzenia,
– Licencję Zawodnika PZKFiTS opłaconą na 2017 r. (lub potwierdzenie dokonania opłaty licencyjnej),
– zaświadczenie lekarskie, zezwalające na start w zawodach lub aktualną Książeczkę Zdrowia Sportowca,
– dowód wniesienia opłaty startowej (wydruk dokonania wcześniejszego przelewu lub KP wystawione na zawodach)

Zawodnicy zobowiązani są posiadać ze sobą wszystkie stroje startowe oraz płytę CD z nagraniem do programu dowolnego (kulturystyka mężczyzn, kulturystyka klasyczna). W przypadku nagrania na płycie CD, należy posiadać także rezerwowe nagranie. W przypadku złego stanu technicznego nagrania organizator zastrzega sobie prawo zastosowania własnego podkładu muzycznego.

Narada techniczna sędziów i kierowników ekip odbędzie się na Hali, bezpośrednio po zakończeniu weryfikacji, około godz. 13:15, na której ogłoszony zostaje ostateczny program zawodów.

7. KATEGORIE:
OGÓLNOPOLSKIE MISTRZOSTWA ŚLĄSKA

Juniorzy (do 23 lat):
Kulturystyka Klasyczna Juniorów: wszechkategoria,
Kulturystyka Juniorów: wszechwag
Bikini Fitness Juniorek: wszechkategoria
Fitness Sylwetkowe Juniorek: wszechkategoria
Fitness Plażowe Juniorów: wszechkategoria

Weterani:
Kulturystyka Weteranów (40-49 lat): wszechwag,
Kulturystyka Weteranów (+50 lat): wszechwag

Seniorki i Seniorzy:
Fitness Sylwetkowe Kobiet: wszechkategoria, (możliwy podział na kategorie wzrostowe)

Bikini Fitness Kobiet: do 160 cm
do 166 cm,
+ 166 cm (przy dużej ilości zawodniczek możliwy
podział na kolejne kategorie wzrostowe)

Fit Model Kobiet: wszechkategoria

Kulturystyka Klasyczna Mężczyzn: do 175 cm
do 180 cm
+180 cm (przy dużej ilości zawodniczek możliwy
podział na kolejne kategorie wzrostowe)

Fitness Plażowe Mężczyzn: do 175 cm
do 180 cm
+ 180 cm (przy dużej ilości zawodników możliwy
podział na kolejne kategorie wzrostowe)

Fitness Plażowe Atletyczne Mężczyzn: wszechkategoria

Fitness Atletyczne Kobiet: wszechkategoria

Kulturystyka Mężczyzn: 70 kg,
80 kg,
90 kg,
100 kg,
+100 kg

Kulturystyka + Kulturystyka Klasyczna Juniorów OPEN
(zwycięzcy poszczególnych kategorii)

Kulturystyka Weteranów OPEN
(zwycięzcy poszczególnych kategorii)

Kulturystyka Mężczyzn OPEN
(zwycięzcy poszczególnych kategorii)

Kulturystyka Klasyczna Mężczyzn OPEN
(zwycięzcy poszczególnych kategorii)

Bikini Fitness Kobiet OPEN
(zwycięzcy poszczególnych kategorii)

Fitness Plażowe Mężczyzn OPEN
(zwycięzcy poszczególnych kategorii)

DRUŻYNOWE

W kategoriach kulturystyka, kulturystyka klasyczna dopuszcza się 1 kg nadwagi (z uwagi na rozgrywanie zawodów na dwa tygodnie przed Mistrzostwami Polski).

Uwaga!
W przypadku braku 3 zawodników w którejś z kategorii, kategorie będą w miarę możliwości łączone.
Dopuszcza się możliwość startu jednego zawodnika w dwóch kategoriach, (np.: weteran w kulturystyce oraz kulturystyce mężczyzn), po uprzednim zgłoszeniu tego faktu przy weryfikacji oraz uiszczeniu odrębnej opłaty startowej.

8. POSTANOWIENIA PORZĄDKOWE
Podczas weryfikacji zawodnik otrzymuje od organizatora identyfikator, który umożliwia wejście do szatni i sali rozgrzewki.

W celu zapewnienia sprawnej obsługi zawodników przed startem, Organizator na naradzie technicznej wydaje kierownikom ekip identyfikatory „trener”. Liczba wydawanych identyfikatorów uzależniona jest od liczby zawodników startujących w barwach danego klubu / stowarzyszenia, tj.:
– drużyny liczące do 3 zawodników – 1 identyfikator,
– drużyny liczące powyżej 3 zawodników – 2 identyfikatory.
Osoby nieposiadające stosownego identyfikatora (np. członkowie rodzin zawodników, inni trenerzy, instruktorzy itp.) nie będą miały wstępu na zaplecze.

9. PROGRAM ZAWODÓW – SOBOTA !!!
ELIMINACJE I PÓŁFINAŁY – godz. 15:00
Kulturystyka Klasyczna Juniorów: wszechkategoria, (1 runda – prezentacja, pozy obowiązkowe, porównania)
Kulturystyka Juniorów: wszechwag, (1 runda – prezentacja, pozy obowiązkowe, porównania)
Bikini Fitness Juniorek: wszechkategoria, (1 runda – ocena sylwetki w stroju bikini)
Fitness Sylwetkowe Juniorek: wszechkategoria, (1 runda – ocena sylwetki w stroju bikini)
Fitness Plażowe Juniorów: wszechkategoria (1 runda – zwroty i porównania)
Fit Model Kobiet: OPEN (1 runda – ocena sylwetki w stroju jednoczęściowym)
Fitness Atletyczne Kobiet: OPEN (1 runda – prezentacja, pozy obowiązkowe, porównania)

Kulturystyka Weteranów (40-49): wszechwag, (1 runda – prezentacja, pozy obowiązkowe,porównania)
Kulturystyka Weteranów (+50): wszechwag, (1 runda – prezentacja, pozy obowiązkowe,porównania)

FINAŁY:
Kulturystyka Klasyczna Juniorów: wszechkategoria, (2 runda – pozy obowiązkowe, dogrywka) (3 runda – programy dowolne)
Kulturystyka Juniorów: wszechwag, (2 runda – pozy obowiązkowe, dogrywka) (3 runda – programy dowolne)
Bikini Fitness Juniorek: wszechkategoria (2 runda – T-walking, ocena sylwetki w stroju bikini)
Fitness Sylwetkowe Juniorek: wszechkategoria (2 runda – T-walking, ocena sylwetki w stroju bikini)
Fitness Plażowe Juniorów: wszechkategoria (2 runda – indywidualna prezentacja + zwroty)
Fit Model Kobiet: OPEN (2 runda – T-walking, cztery zwroty, kostium jednoczęściowy) (3 runda – prezentacja indywidualna w sukni
wieczorowej)
Fitness Atletyczne Kobiet: OPEN (2 runda – pozy obowiązkowe, dogrywka) (3 runda – programy dowolne)

Kulturystyka Weteranów (40-49): wszechwag, (2 runda – pozy obowiązkowe, dogrywka) (3 runda – programy dowolne)
Kulturystyka Weteranów (50+): wszechwag, (2 runda – pozy obowiązkowe, dogrywka) (3 runda – programy dowolne)
BLOK DEKORACJI I (kolejność jak powyżej)

PROGRAM ZAWODÓW – NIEDZIELA

Fitness Sylwetkowe Kobiet: wszechkategoria, (1 runda – ocena sylwetki w stroju bikini)
Kulturystyka Klasyczna Mężczyzn: do 175 cm (1 runda – prezentacja, pozy obowiązkowe, porównania)
Kulturystyka Klasyczna Mężczyzn: do 180 cm (1 runda – prezentacja, pozy obowiązkowe, porównania)
+180 cm (1 runda – prezentacja, pozy obowiązkowe, porównania)
Bikini Fitness Kobiet: do 160 cm, (1 runda – ocena sylwetki w stroju bikini)
Bikini Fitness Kobiet: do 166 cm, (1 runda – ocena sylwetki w stroju bikini)
Bikini Fitness Kobiet: + 166 cm, (1 runda – ocena sylwetki w stroju bikini)

Fitness Plażowe Mężczyzn: do 175 cm, (1 runda – zwroty i porównania)
Fitness Plażowe Mężczyzn: do 180 cm, (1 runda – zwroty i porównania)
Fitness Plażowe Mężczyzn: + 180 cm, (1 runda – zwroty i porównania)
Fitness Plażowe Atletyczne: wszechkategoria, (1 runda – zwroty i porównania)

Kulturystyka Mężczyzn: 70 kg (1 runda – prezentacja, pozy obowiązkowe, porównania)
80 kg (1 runda – prezentacja, pozy obowiązkowe, porównania)
90 kg (1 runda – prezentacja, pozy obowiązkowe, porównania)
100 kg (1 runda – prezentacja, pozy obowiązkowe, porównania)
+100 kg (1 runda – prezentacja, pozy obowiązkowe, porównania)
BLOK DEKORACJI

Fitness Sylwetkowe Kobiet: wszechkategoria, (2 runda – T-walking, ocena sylwetki w stroju bikini)
Kulturystyka Klasyczna Mężczyzn: do 175 cm (2 runda – pozy obowiązkowe, dogrywka) (3 runda – programy dowolne)
Kulturystyka Klasyczna Mężczyzn: do 180 cm (2 runda – pozy obowiązkowe, dogrywka) (3 runda – programy dowolne)
+180 cm (2 runda – pozy obowiązkowe, dogrywka) (3 runda – programy dowolne)

Fitness Plażowe Mężczyzn: do 175 cm (2 runda – indywidualna prezentacja + zwroty)
Fitness Plażowe Mężczyzn: do 180 cm (2 runda – indywidualna prezentacja + zwroty)
Fitness Plażowe Mężczyzn: + 180 cm (2 runda – indywidualna prezentacja + zwroty)
Fitness Plażowe Atletyczne: wszechkategoria, (2 runda – indywidualna prezentacja + zwroty)

Bikini Fitness Kobiet: do 160 cm, (2 runda – T-walking, ocena sylwetki w stroju bikini)
Bikini Fitness Kobiet: do 166 cm, (2 runda – T-walking, ocena sylwetki w stroju bikini)
Bikini Fitness Kobiet: + 166 cm, (2 runda – T-walking, ocena sylwetki w stroju bikini)

Kulturystyka Mężczyzn: 70 kg (2 runda – pozy obowiązkowe, dogrywka) (3 runda – programy dowolne)
80 kg (2 runda – pozy obowiązkowe, dogrywka) (3 runda – programy dowolne)
90 kg (2 runda – pozy obowiązkowe, dogrywka) (3 runda – programy dowolne)
100 kg (2 runda – pozy obowiązkowe, dogrywka) (3 runda – programy dowolne)
+100 kg (2 runda – pozy obowiązkowe, dogrywka) (3 runda – programy dowolne)
BLOK DEKORACJI
BLOK DEKORACJI kategorii OPEN

Kulturystyka Mężczyzn OPEN (pozy obowiązkowe, dogrywka)
Kulturystyka Klasyczna Mężczyzn OPEN (pozy obowiązkowe, dogrywka)
Kulturystyka Weteranów OPEN (pozy obowiązkowe, dogrywka)
Bikini Fitness Kobiet OPEN
Fitness Plażowe Mężczyzn OPEN

BLOK DEKORACJI DRUŻYNOWEJ

OSTATECZNY PROGRAM ZAWODÓW USTALONY ZOSTAJE PO WERYFIKACJI !!!
Ostateczny program zawodów przekazywany jest niezwłocznie sędziom funkcyjnym (głównym, sekretarzom, nagrań, rozprowadzającym), podawany przez spikera zawodów do publicznej wiadomości, a także rozwieszany przy szatniach oraz widocznych miejscach na hali. Kierownicy ekip zobowiązani są do zapoznania się z aktualnym programem zawodów i po weryfikacji poinformować o nim zawodników swojego klubu. Z uwagi na liczbę zgłoszonych zawodników, niektóre kategorie mogą zostać połączone, mogą dojść kolejne kategorie wzrostowe, inne w ogóle mogą nie zostać rozegrane, co wpływa na kolejność startu!!!

10. PUNKTACJA DRUŻYNOWA
Do punktacji drużynowej wliczane są wyniki sześciu najlepszych zawodniczek i/lub zawodników z danego klubu, wg punktacji obowiązującej w IFBB.

11. NAGRODY:
We wszystkich kategoriach za miejsca od I do III – medale, puchary, dyplomy.
We wszystkich kategoriach za miejsce od IV do VI – dyplomy.
W kategoriach: „Kulturystyka; Kulturystyka Klasyczna Mężczyzn; Bikini Fitness Kobiet i Fitness Plażowe Mężczyzn OPEN” za I miejsce nagroda, puchar i dyplom. Do puli nagród wchodzą nagrody rzeczowe i suplementy odżywkowe – w zależności od ostatecznej liczby i hojności sponsorów.
Drużynowo: za miejsce od I do III puchary i dyplomy.

12. KOMISJA SĘDZIOWSKA
Komisję Sędziowską powołuje PZKFiTS.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Sprawy sporne wynikłe podczas zawodów i nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Komisja Odwoławcza złożona z Prezesa PZKFiTS, Sędziego Głównego i przedstawiciela Organizatora, po wpłaceniu wadium w wysokości 100,– zł na rzecz Organizatora.

14. INFORMACJE
Szczegółowych informacji o imprezie udziela: Jerzy Szymański – telefon kom.: 501 585 311.
Zatwierdzam // Organizator
mgr inż. Andrzej Michalak // Jerzy Szymański
Wiceprezes PZKFiTS // Prezes K.S. „Olimp” Zabrze
18.03.2017 r

WAŻNE !!!
Wymagania odnośnie stroju:
W żadnej z konkurencji kobiecych nie wolno używać pantofli na koturnach (platformach)
Dozwolona grubość podeszwy to maksymalnie 1 cm, wysokość szpilki – 12 cm.
Nie wolno używać majteczek bikini w formie stringów.
Nie wolno mieć na ciele (pępek, twarz) kolczyków ani innych metalowych ozdób. Dozwolone są tylko kolczyki w uszach oraz skromna biżuteria (bransoletki) na nadgarstkach plus obrączka na palcu.
Nie wolno używać łatwościeralnych bronzerów, nanoszonych tuż przed wyjściem na scenę.

AKTUALNE LIMITY WAGI CIAŁA ZAWODNIKÓW W ZALEŻNOŚCI OD WZROSTU
W FITNESS MĘŻCZYZN ORAZ KULTURYSTYCE KLASYCZNEJ
JUNIORZY:
Fitness mężczyzn: Maks. waga ciała [kg] = wzrost [cm] – 100
Kulturystyka klasyczna Juniorów:
Wzrost do 168 cm: Maks. waga ciała [kg] = wzrost [cm] – 100
Wzrost do 171 cm: Maks. waga ciała [kg] = (wzrost [cm] – 100) + 1 [kg]
Wzrost do 175 cm: Maks. waga ciała [kg] = (wzrost [cm] – 100) + 2 [kg]
Wzrost do 180 cm: Maks. waga ciała [kg] = (wzrost [cm] – 100) + 3 [kg]
Wzrost do 190 cm: Maks. waga ciała [kg] = (wzrost [cm] – 100) + 4 [kg]
Wzrost do 198 cm: Maks. waga ciała [kg] = (wzrost [cm] – 100) + 4,5 [kg]
Wzrost powyżej 198 cm: Maks. waga ciała [kg] = (wzrost [cm] – 100) + 5 [kg]

Kulturystyka klasyczna mężczyzn:
Wzrost do 168 cm: Maks. waga ciała [kg] = wzrost [cm] – 100
Wzrost do 171 cm: Maks. waga ciała [kg] = (wzrost [cm] – 100) + 2 [kg]
Wzrost do 175 cm: Maks. waga ciała [kg] = (wzrost [cm] – 100) + 4 [kg]
Wzrost do 180 cm: Maks. waga ciała [kg] = (wzrost [cm] – 100) + 6 [kg]
Wzrost do 190 cm: Maks. waga ciała [kg] = (wzrost [cm] – 100) + 8 [kg]
Wzrost do 198 cm: Maks. waga ciała [kg] = (wzrost [cm] – 100) + 9 [kg]
Wzrost powyżej 198 cm: Maks. waga ciała [kg] = (wzrost [cm] – 100) + 10 [kg]

Udostępnij znajomym

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *