Czy temperatura otoczenia ma wpływ na ciśnienie krwi?

Temperatura ma ogromne znaczenie dla sportowca, warunkuje kontynuowanie wysiłku fizycznego, ma znaczenie dla powstawania odwodnienia, wpływa na podatność na kontuzje (np. rozgrzane vs niedogrzane mięśnie, stawy, więzadła). A jaki wpływ ma temperatura otoczenia na ciśnienie krwi? Cóż, zaskakujący.

Badanie naukowe

W badaniu wykorzystano dane z projektu WHO MONICA obejmującego 25 populacji w 16 krajach. Do udziału zaproszono losowe grupy mężczyzn i kobiet w wieku 35–64 lat. Pomiary skurczowego ciśnienia krwi były dostępne u 115 434 uczestników. Stworzono modele które określały powiązanie między ciśnieniem krwi a temperaturą oraz pozwoliły na uwzględnienia różnic między populacjami.

Wyniki

  • populacje zamieszkujące bliżej równika wykazywały większe sezonowe zmiany ciśnienia krwi.
  • wzrost temperatury w pomieszczeniu o 1 ° C obniżył skurczowe ciśnienie krwi średnio o 0,31 mmHg,
  • wzrost temperatury zewnętrznej (poza budynkiem) o 1 ° C obniżył ciśnienie krwi o średnio 0,19 mmHg,
  • podwyższone temperatury na zewnątrz, ale nie wewnątrz pomieszczeń, miały silniejszy wpływ na kobiety niż na mężczyzn.

Temperatura wewnętrzna i zewnętrzna mają niezależny wpływ na skurczowe ciśnienie krwi i obie powinny być kontrolowane w badaniach mierzących ciśnienie krwi.

Lepsza ochrona przed niskimi temperaturami może doprowadzić do zmniejszenia zimowego wzrostu śmiertelności z przyczyn sercowo-naczyniowych.

To samo potwierdzono w innych badaniach u osób w wieku 65 lat i starszych. Skurczowe ciśnienie tętnicze spadało wraz ze wzrostem temperatury, ze spadkiem wynoszącym 8,0 mm Hg gdy porównano temperatury poniżej 7.9° C, a temperatury otoczenia powyżej 21.2 ° C

Referencje, badania, literatura:

Barnett, Adrian G The effect of temperature on systolic blood pressure https://journals.lww.com/bpmonitoring/Abstract/2007/06000/The_effect_of_temperature_on_systolic_blood.10.aspx

Annick Alpérovitch, MD Relationship Between Blood Pressure and Outdoor Temperature in a Large Sample of Elderly IndividualsThe Three-City Study https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/article-abstract/414703

Udostępnij znajomym

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *