Nandrolone, a gęstość mineralna kości. Badania naukowe

Nandrolone decanoate jest jednym z najczęściej nadużywanych sterydów anaboliczno-androgennych. Uważa się, iż jest łagodnym SAA, ale … wywiera potężny wpływ na supresję układu HPTA, a na domiar złego jest jednym z najdłużej wykrywalnych sterydów anaboliczno-androgennych dostępnych w obrocie (wiele lat; komentarz: od wdrożenia nowych metod wykrywania, 2012 r. większość sterydów anaboliczno-androgennych można wykryć przez wiele lat).

Czy nandrolone może mieć wpływ na gęstość mineralną kości?

W randomizowanym, podwójnie ślepym, kontrolowanym placebo badaniu klinicznym oceniano efekt 2-letniego leczenia dekanianem nandrolonu (ND) na gęstość mineralną kości (BMD) kręgosłupa lędźwiowego, szyjki kości udowej i krętarza oraz na złamanie kręgów, tempo, przyrost masy mięśniowej i stężenie hemoglobiny.  Zbadano sześćdziesiąt pięć kobiet z osteoporozą starszych niż 70 lat. Trzydzieści dwie panie otrzymały iniekcje 50 mg nandrolonu, a 33 otrzymywało placebo co 3 tygodnie. Wszystkie pacjentki otrzymywały codziennie 500 mg wapnia w tabletkach.

Wyniki

  • w porównaniu z wartością wyjściową, nandrolone decanoate zwiększył gęstość mineralną odcinka lędźwiowego kręgosłupa (o 3,4 ± 6,0 % i o 3,7 ± 7,4%) i szyjki kości udowej (o 4,1 ± 7,3 % i  o 4,7 ± 8,0%), odpowiednio po roku i dwóch latach,
  • BMD krętarza zwiększyła się znacząco tylko po pierwszym roku (4,8% ± 9,3) podawania SAA,
  • w porównaniu do grupy placebo, grupa nandrolonu decanoate wykazała istotnie zwiększoną gęstość mineralną krętarza i szyjki kości udowej,
  • nandrolone decanoate znacząco zmniejszył częstość występowania nowych złamań kręgów (21% w porównaniu z 43% w grupie placebo).
  • grupa której podawano nandrolone decanoate wykazała znaczny statystyczny wzrost beztłuszczowej masy ciała po pierwszym (6,2% ±  5,8) i drugim roku (11,9% ± 29,2) stosowania SAA,
  • 2-letnie leczenie ND znacząco zwiększyło poziom hemoglobiny w porównaniu do wartości wyjściowej (14,3%) i grupy placebo,

Wnioski

Nandrolone ma wpływ na gęstość mineralną kości, zmniejsza prawdopodobieństwo złamań, zwiększa masę mięśniową oraz stężenie hemoglobiny.

Referencje: 1. Frisoli A Jr1, Chaves PH, Pinheiro MM, Szejnfeld VL “The effect of nandrolone decanoate on bone mineral density, muscle mass, and hemoglobin levels in elderly women with osteoporosis: a double-blind, randomized, placebo-controlled clinical trial”. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15972619

 

Udostępnij znajomym

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *