Regulamin Mistrzostwa Wielkopolski 17-18.03.2017

OTWARTE  Mistrzostwa Wielkopolski w Kulturystyce i Fitness Grodzisk Wielkopolski

17-18 marca 2017 r.

HONOROWY PATRONAT

– Burmistrz Gminy Grodzisk Wielkopolski  – Pan Henryk Szymański

ORGANIZATORZY

– Behapowiec Gym Grodzisk Wlkp. – Bartosz Reśliński
– Klub Sandow Śrem – Artur Śliczny

PARTNERZY

– UNS SUPPLEMENTS – Dorota Kościesza
– TOP-GYM Wolny, Śmielak Spółka Jawna

TERMIN I MIEJSCE 

Mistrzostwa Wielkopolski w Kulturystyce i Fitness odbędą się w Grodziskiej Hali Sportowej przy ul. Żwirki i Wigury 2A.

UCZESTNICTWO, OPŁATY

W  Mistrzostwach Wielkopolski w Kulturystyce i Fitness, mogą brać udział reprezentanci klubów sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej zrzeszonych w PZKFiTS.

Informacji w tej sprawie udziela Biuro Związku (tel. 022 550 09 67).

Każdy Klub biorący udział w rywalizacji musi mieć opłaconą składkę członkowską PZKFiTS na 2017 rok. Każdy startujący musi mieć opłaconą Licencję PZKFiTS na 2017 rok.

Licencję zawodnika może opłacić wyłącznie klub. Wpłaty indywidualne nie będą rejestrowane.

Wymagane opłaty na rzecz PZKFiTS należy wnosić na konto PZKFiTS:

BANK PEKAO SA, Nr 08 1240 6250 1111 0000 4591 7718

z podaniem nazwy klubu, imienia i nazwiska zawodnika, za którego wnoszona jest opłata, ewentualnie w Biurze PZKFiTS, ul. Mangalia 4, lok. 427, Warszawa. (e-mail: [email protected], tel. 22-55-00-967).

Wysokość opłat podana jest w KOMUNIKACIE FINANSOWO-ORGANIZACYJNYM PZKFITS na 2017r., dostępnym na stronie internetowej Związku w zakładce „Przepisy”:

http://pzkfits.pl/wp-content/uploads/2016/12/KFO-2017.pdf

Dla wszystkich kategorii obowiązuje wpisowe w wysokości 70 zł od zawodniczki/zawodnika.
Kwotę z dokładnym wyszczególnieniem (w polu: temat / tytułem) imienia i nazwiska zawodnika i dopiskiem z podaniem kodu OMWKF  należy wpłacać na konto PZKFiTS:

BANK PEKAO SA, Nr 08 1240 6250 1111 0000 4591 7718

Opłata wnoszona bezpośrednio przed zawodami (w dniu weryfikacji) będzie obciążona dodatkowym narzutem w wysokości 20 zł.

UWAGA: Każdy zawodnik uczestniczący w Mistrzostwach Wielkopolski może wystąpić tylko w jednej kategorii indywidualnej.

W przypadku zgłoszenia się zawodnika w dniu weryfikacji bez wcześniejszego terminowego zgłoszenia i wpłaty wpisowego na podane konto, wpisowe obciążone jest dodatkowym narzutem w wysokości 100 zł.

Wpisowe nie podlega zwrotowi w przypadku:

  • negatywnej weryfikacji,
  • rezygnacji zawodnika ze startu po weryfikacji,
  • spóźnienia się zawodnika na start swojej kategorii. 

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia imienne startujących należy nadsyłać do dnia 5 marca 2017 r., wypełniając formularz zamieszczony na stronie pzkfits.pl pod poniższym adresem:

http://pzkfits.pl/omwkif2017-zgloszenia/

W zgłoszeniu każdy zawodnik / zawodniczka musi podać:

– imię i nazwisko,

– klub / stowarzyszenie zrzeszone w PZKFiTS, w barwach którego startuje,

– dokładną datę urodzenia,

– dokładną kategorię startową, w której zamierza wystartować, (wzrostowa lub wagowa),

– adres e-mail,

– numer telefonu.

Formularz nie zawierający pełnych informacji o zawodniku nie zostanie przyjęty.

PRZYJAZD I ZAKWATEROWANIE

Uczestnicy zawodów przyjeżdżają w dniu 17 marca 2016r. (piątek) i zgłaszają się do Biura Zawodów, które będzie czynne w godz. 16:00-20:00 we wskazanym pomieszczeniu (holu) Grodziskiej Hali Sportowej przy ul. Żwirki i Wigury 2A.

Organizator zarezerwował noclegi dla sędziów i działaczy w Hotelu Behapowiec***, ul. Nowa 27, 62-065 Grodzisk Wielkopolski. Tel: 61 442 11 39

W tym hotelu istnieje  możliwość zakwaterowania dla zawodników po preferencyjnych cenach na hasło „kulturystyka i fitness” oraz skorzystania z możliwości wyżywienia w postaci posiłków typowych dla zawodników sportów sylwetkowych. Wszyscy zainteresowani zakwaterowaniem proszeni są o bezpośredni kontakt z Bartoszem Reślińskim, mail: [email protected], Tel. +48 662069704. W przypadku braku miejsc Grodzisk Wielkopolski posiada inne hotele.

WERYFIKACJA ZAWODNIKÓW

Weryfikacja uczestników zawodów odbędzie się 17 marca 2017 r. (piątek) w godz. 17:00 – 20:00 we wskazanym pomieszczeniu Grodziskiej Hali Sportowej przy ul. Żwirki i Wigury 2A.

Kierownicy ekip powinni sprawdzić przed wyjazdem na zawody, czy ich zawodnicy prezentują odpowiednią formę startową i czy są właściwie przygotowani do zawodów od strony estetycznej.

Komisja sędziowska może w trakcie weryfikacji nie dopuścić do startu zawodnika nieprzygotowanego do występu lub niebędącego w odpowiedniej formie startowej.

Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność. Zobowiązani są posiadać:

– dokument tożsamości ze zdjęciem, zawierający dokładną datę urodzenia,

– Licencję Zawodnika PZKFiTS opłaconą na 2017 r. (lub potwierdzenie dokonania opłaty

licencyjnej),

– zaświadczenie lekarskie, zezwalające na start w zawodach lub aktualną Książeczkę Zdrowia Sportowca,

Zawodnicy zobowiązani są posiadać ze sobą wszystkie stroje startowe oraz płytę CD z nagraniem do programu dowolnego (kulturystyka mężczyzn i kulturystyka klasyczna – 60 sekund)

W przypadku nagrania na płycie CD, należy posiadać także rezerwowe nagranie. W przypadku złego stanu technicznego nagrania organizator zastrzega sobie prawo zastosowania własnego podkładu muzycznego.

Narada techniczna sędziów i kierowników ekip odbędzie się w Grodziskiej Hali Sportowej ul. Żwirki i Wigury 2A, bezpośrednio po zakończeniu weryfikacji, około godz. 20:15, na której ogłoszony zostaje ostateczny program zawodów oraz wydanie identyfikatorów dla trenerów.

KATEGORIE:

Bikini Fitness Kobiet: do 163 cm 

Bikini Fitness Kobiet:  169 cm

Bikini Fitness Kobiet: + 169 cm

Fitness Sylwetkowe Kobiet: open

Kulturystyka Klasyczna mężczyzn: do 180 cm 

Kulturystyka Klasyczna mężczyzn:+180 cm  

Fitness Plażowe Mężczyzn: do 178 cm

Fitness Plażowe Mężczyzn:do 182 cm 

Fitness Plażowe Mężczyzn: +182 cm 

Kulturystyka Mężczyzn: 75 kg

Kulturystyka Mężczyzn: 80 kg, 

Kulturystyka Mężczyzn: 90 kg, 

Kulturystyka Mężczyzn: 100 kg, 

Kulturystyka Mężczyzn: +100 kg

Kulturystyka – OPEN (tylko mistrzowie)

Kulturystyka klasyczna – OPEN (tylko mistrzowie)

Fitness plażowe – OPEN (tylko mistrzowie)

Bikini Fitness – OPEN (tylko mistrzowie)

POSTANOWIENIA PORZĄDKOWE 

Podczas weryfikacji zawodnik otrzymuje od organizatora identyfikator, który umożliwia wejście do szatni i sali rozgrzewki. 
W celu zapewnienia sprawnej obsługi zawodników przed startem, Organizator na naradzie technicznej wydaje kierownikom ekip identyfikatory „trener”. Liczba wydawanych identyfikatorów uzależniona jest od liczby zawodników startujących w barwach danego klubu / stowarzyszenia, tj.: 
– drużyny liczące do 3 zawodników – 1 identyfikator, 
– drużyny liczące powyżej 3 zawodników – 2 identyfikatory.

Odbiór identyfikatorów  dla trenerów po odprawie sędziów ok. 20:30. 
Osoby nieposiadające stosownego identyfikatora (np. członkowie rodzin zawodników, inni trenerzy, instruktorzy itp.) nie będą miały wstępu na zaplecze. 

PROGRAM ZAWODÓW

Sobota – 18.03, godz. 9:00 -13:00

I BLOK ZAWODÓW (fitness plażowe, fitness sylwetkowe, kulturystyka klasyczna)

Fitness sylwetkowy kobiet OPEN – eliminacje

Fitness plażowe mężczyzn 178 – eliminacje

Fitness plażowe mężczyzn 182 – eliminacje

Fitness plażowe mężczyzn +182 – eliminacje

Fitness sylwetkowy kobiet OPEN – półfinały

Fitness plażowe mężczyzn 178 – półfinały I runda (zwroty, porównania)

Fitness plażowe mężczyzn 182 – półfinały I runda (zwroty, porównania)

Fitness plażowe mężczyzn +182 – półfinały I runda (zwroty, porównania

Fitness sylwetkowy kobiet OPEN – finały

Fitness plażowe mężczyzn 178 – finały II runda (prezentacja indywidualna + zwroty w grupie)

Fitness plażowe mężczyzn 182 – finały II runda (prezentacja indywidualna + zwroty w grupie)

Fitness plażowe mężczyzn +182 – finały II runda (prezentacja indywidualna + zwroty w grupie)

Kulturystyka klasyczna 180 – eliminacje

Kulturystyka klasyczna + 180 – eliminacje

Kulturystyka klasyczna 180 – półfinały I runda (prezentacja, pozy obowiązkowe, porównania)

Kulturystyka klasyczna +180 – półfinały I runda (prezentacja, pozy obowiązkowe, porównania)

Kulturystyka klasyczna 180 – finały rundy II i III (pozy obowiązkowe, dogrywka, programy dowolne)

Kulturystyka klasyczna +180 – finały rundy II i III (pozy obowiązkowe, dogrywka, programy dowolne)

I BLOK DEKORACJI   

Fitness sylwetkowe, Fitness plażowe

Fitness  plażowe OPEN ,

Kulturystyka Klasyczna OPEN

Przerwa 13:00-14:00 – uwarunkowana  zakończeniem I Bloku zawodów

II  BLOK ZAWODÓW 14:00

Bikini fitness 163 – eliminacje

Bikini fitness 169 – eliminacje

Bikini fitness + 169 – eliminacje

Bikini fitness 163 – półfinał I runda (ocena sylwetki w stroju bikini)

Bikini fitness 169 – półfinał I runda (ocena sylwetki w stroju bikini)

Bikini fitness +169 – półfinał I runda (ocena sylwetki w stroju bikini)

Bikini fitness 163 – finały II runda (I-walking + ocena sylwetki)

Bikini fitness 169 – finały II runda (I-walking + ocena sylwetki)

Bikini fitness 169 – finały II runda (I-walking + ocena sylwetki

II BLOK DEKORACJI

Bikini fitness OPEN,

III BLOK ZAWODÓW

Kulturystyka mężczyzn do 75 kg – eliminacje

Kulturystyka mężczyzn do 80 kg – eliminacje

Kulturystyka mężczyzn do 75 kg – półfinały I runda (prezentacja, pozy obowiązkowe, porównania).

Kulturystyka mężczyzn do 80 kg – półfinały I runda (prezentacja, pozy obowiązkowe, porównania).

Kulturystyka mężczyzn do 75 kg – finały rundy II i III (pozy obowiązkowe, dogrywka, programy dowolne).

Kulturystyka mężczyzn do 80 kg – finały rundy II i III (pozy obowiązkowe, dogrywka, programy dowolne).

Kulturystyka mężczyzn do 90 kg – eliminacje

Kulturystyka mężczyzn do 100 kg – eliminacje

Kulturystyka mężczyzn + 100 kg – eliminacje

Kulturystyka mężczyzn do 90 kg – półfinały I runda (prezentacja, pozy obowiązkowe, porównania).

Kulturystyka mężczyzn do 100 kg – półfinały I runda (prezentacja, pozy obowiązkowe, porównania).

Kulturystyka mężczyzn + 100 kg – półfinały I runda (prezentacja, pozy obowiązkowe, porównania).

Kulturystyka mężczyzn do 90 kg – finały rundy II i III (pozy obowiązkowe, dogrywka, programy dowolne).

Kulturystyka mężczyzn do 100 kg – finały rundy II i III (pozy obowiązkowe, dogrywka, programy dowolne)

Kulturystyka mężczyzn do 100 kg – finały rundy II i III (pozy obowiązkowe,dogrywka, programy dowolne).

III BLOK DEKORACJI

Kulturystyka mężczyzn OPEN

PUNKTACJA DRUŻYNOWA 

Do punktacji drużynowej wliczane są wyniki sześciu najlepszych zawodniczek i/lub zawodników z danego klubu, wg punktacji obowiązującej w IFBB. 

NAGRODY

We wszystkich kategoriach za miejsca od I do III – pamiątkowe medale, puchary, dyplomy – ufundowane przez Burmistrza Gminy Grodzisk Wielkopolski, atrakcyjne nagrody rzeczowe marki UNS-SUPPLEMENTS.
We wszystkich kategoriach za miejsce od I do VI – dyplomy. 
W kategorii OPEN za I miejsce puchar i dyplom + atrakcyjna nagroda rzeczowa!

Drużynowo: za miejsce od I do III puchary i dyplomy

Za I miejsce w kat. kulturystyka open: sprzęt treningowy marki i HAMMER STRENGTH: Ławka HS Adjustable Bench + profesjonalny gryf olimpijski! Sprzęt o wartości detalicznej 8 000 PLN!

KOMISJA SĘDZIOWSKA

Komisję Sędziowską powołuje PZKFiTS.

MEDIA

Przedstawiciele mediów zwracają się o akredytację na Mistrzostwa do organizatora zawodów, pana Bartosza Reślińskiego email: [email protected], Tel. 662 069-704.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Sprawy sporne wynikłe podczas zawodów i nie ujęte w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Komisja Odwoławcza złożona z Prezesa PZKFiTS, Sędziego Głównego i przedstawiciela Organizatora, po wpłaceniu wadium w wysokości 100,– zł na rzecz Organizatora.

INFORMACJE:

Wszelkich informacji o zawodach udzielają:

Artur Śliczny Tel. 602 180-728

[email protected]

lub

Bartosz Reśliński tel. 662 069-704

[email protected]

 

Zatwierdzam                                                                                                    

mgr inż. Andrzej Michalak                                                                               

Wiceprezes PZKFiTS             

 Organizator

 Artur Śliczny

  Bartosz Reśliński

Udostępnij znajomym

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *