XVI Otwarte Mistrzostwa Dolnego Śląska Kobiet i Mężczyzn w Wyciskaniu Sztangi Leżąc RAW.

MIĘDZYLESIE 24.03.2013r.

REGULAMIN ZAWODÓW

I – CEL IMPREZY

1.Popularyzacja wyciskania sztangi leżąc
2.Wyłonienie Mistrzów Dolnego Śląska RAW w poszczególnych kategoriach wagowych na rok 2013r
3.Popularyzacja tężyzny fizycznej wśród młodzieży
4.Popularyzacja Gminy Międzylesie

II – ORGANIZATOR

1.Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu 2.Klub MLKS „ SUDETY „ Międzylesie 3.MGOK Międzylesie

III – TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW

Zawody przeprowadzone zostaną Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Międzylesiu ul. Plac Wolności w dniu 24.03.2013 r.

IV – WARUNKI UCZESTNICTWA

1.W zawodach mogą brać udział członkowie klubów sportowych , oraz innych stowarzyszeń sportowych – również zawodnicy nie zrzeszeni.
2.Uczestnik zobowiązany jest posiadać aktualne badania lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do udziału w zawodach .W przypadku braku badań zawodnik zobowiązany jest złożyć oświadczenie o zdolności do udziału w zawodach.
3.Uczestnicy muszą mieć ukończone 14-ty rok życia – niepełnoletni pisemną zgodę na start rodzica, lub opiekuna prawnego. 4.Uczestnik uiszcza opłatę startową w wysokości 40 zł.
5.Drużyny liczące 6 lub więcej zawodników opłacają wpisowe w wysokości 30 zł. od osoby.
6. Uczestnik musi posiadać strój sportowy; kostium lub krótkie spodenki i koszulkę z krótkim rękawkiem.
7. Sposób oceniania boju będzie następujący:
Sędzia główny podaje 2 komendy; start oraz stojak, nie robimy przytrzymania na klatce piersiowej – wyciskamy z dotknięcia sztangą klatki.
Pośladki i głowa muszą mieć stały kontakt z ławeczką, a stopy z podłożem (można odrywać pięty, krawędziować ).
UWAGA; Niedopuszczalne jest używanie specjalistycznych koszulek do wyciskania.

V – SPOSÓB RYWALIZACJI

1. Kobiety : w kat. Open według formuły Wilks a;
2. Seniorzy w kat. wagowych: 60; 67,5; 75; 82,5 ; 90; 100; 110; 125; +125 kg
3. Młodzicy do lat 18 Open według formuły Wilks a;
4. Juniorzy do lat 23 Open wedlug formuly Wilks a;
5. Weterani pow. 40 lat w kat. Open według formuły Wilks a;
6. Klasyfikacja drużynowa – punktuje 6 najlepszych zawodników z danej drużyny.
Punkty do klasyfikacji drużyny obliczane są według następującego klucza; I-12 pkt, II-9 pkt, III-8 pkt. IV-7 pkt, V-6 pkt, itd. Miejsce X otrzymuje 1 pkt.

VI – NAGRODY

1. Trzy pierwsze miejsca według formuły Wilks a; w grupie kobiet nagrodzone zostaną medalem , pucharem ,dyplomem i nagrodą rzeczową.
2. Trzy pierwsze miejsca według Formuły Wilks a; Open młodzików do lat 18- stu nagrodzone zostaną medalem, pucharem i dyplomem.
3. Trzy pierwsze miejsca według Formuły Wilks a; Open juniorów do lat 23 nagrodzone zostaną medalem, pucharem i dyplomem.
4. Trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii wagowej wśród seniorów nagrodzone zostaną medalem , pucharem i dyplomem, możliwe nagrody rzeczowe w zależności od pozyskania sponsorów.
5. Trzy pierwsze miejsca według formuły Wilks a; w grupie weteranów nagrodzone zostaną medalem , pucharem i dyplomem.
6. Trzy pierwsze miejsca według formuły Wilks a; Open mężczyzn nagrodzone zostaną pucharem , dyplomem i nagrodą pieniężną wysokości
1 miejsce 300 zł, 2 miejsce 200 zł, 3 miejsce 100 zł.
7. Trzy pierwsze miejsca w klasyfikacji drużynowej mężczyzn zostaną
nagrodzone pucharem i dyplomem.
8. Dyplomy dla wszystkich sklasyfikowanych zawodników.

VII – KOMISJE

1. Komisję Sędziowską – powołuje organizator zawodów.
2. Komisja weryfikacyjna – składa się z trzech przedstawicieli klubu Sudety Międzylesie, oraz sędziego głównego zawodów.

VIII – ZGŁOSZENIA

1. Wszystkie kluby i stowarzyszenia sportowe które spełniają warunki określone w pkt. IV uprasza się do zgłoszenia telefonicznego do dnia zawodów, pod numer; 697 615 557 Juraszek Andrzej, lub w dniu zawodów.
2. Opłata startowa na miejscu zawodów .
3. Dodatkowe informacje można uzyskać pod w/w numerem telefonu, oraz na stronie internetowej http://www.sudetymiedzylesie.pl/silacze/

IX – PORZĄDEK ZAWODÓW

24.03. 2013r – { niedziela }
W godz. 8:00 – 9:30 zgłoszenie zawodników i waga.
kobiety 8:00 – 8:15
mężczyźni 8:15 – 9.30
Godz. 10:20 uroczyste otwarcie zawodów
Godz. 10:30 start zawodniczek i zawodników

X – POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zawodnicy zobowiązani są do posiadania odpowiedniego stroju startowego , dowodu osobistego, lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.

Kluby , bądź zawodnicy we własnym zakresie ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Ewentualne sprawy sporne wynikłe podczas zawodów i nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzygane będą przez komisję złożoną z przedstawiciela klubu Sudety Międzylesie i sędziego głównego, po opłaceniu 50 zł.

Podczas trwania zawodów będzie czynny bufet.

Serdecznie zapraszamy.

Dyskusja toczy się w temacie na forum:
http://www.sfd.pl/XVI_OTWARTE_MISTRZOSTWA_DOLNEGO_%C5%9AL%C4%84SKA_MI%C4%98DZYLESIE-t914183.html

Udostępnij znajomym

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *