Bieganie i chodzenie nie wywołują arytmii. Badania naukowe

W badaniu Williams PT i wsp. [1] ryzyko zaburzeń rytmu serca było podobne u chodziarzy i biegaczy, którzy wydatkowali podobną ilość energii w trakcie ćwiczeń. Nie stwierdzono znaczącego wzrostu ryzyka wystąpienia zaburzeń rytmu serca związanego z przebieganym dystansem, intensywnością ćwiczeń lub uczestnictwem w maratonie.

Ryzyko arytmii było mniejsze o 4.4% na każdą jednostkę metaboliczną, MET (jeden MET równy jest spoczynkowemu pobieraniu tlenu (ok. 3,5 ml * kg-1 * min-1). Ryzyko wystąpienia arytmii było mniejsze o 14.2% przy wydatkowaniu od 1.8 do 3.6 MET/dzień, 26.5 % mniejsze przy wydatku 3.6 do 5.4 MET/dzień oraz 31.7% mniejsze przy wydatkowaniu więcej niż 5.7 MET/dziennie. Ryzko oszacowano w stosunku do wydatkowania mniej niż 1.8 MET/dziennie.

Wniosek

Bieganie i chodzenie są względnie bezpieczne pod względem wywoływania arytmii u sportowców.

Referencje: Williams PT1, Franklin BA. “Reduced incidence of cardiac arrhythmias in walkers and runners.”. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23762337

Udostępnij znajomym

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *