gym training

young bodybuilder training in the gym: back – Wide-Grip Front Pull-Up

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *