Czy kawa wywołuje migotanie przedsionków? Badania naukowe

Migotanie przedsionków jest niezwykle rzadko spotykanym zaburzeniem rytmu serca w badaniach przesiewowych (częstotliwość występowania 0.02% w grupie 32652 osób). Dla porównania bradykardia zatokowa występuje u ok. 1%, a częstoskurcz nadkomorowy u 0.09% osób.

Ryzyko migotania przedsionków jest od 2 do 10 x większe w dyscyplinach wytrzymałościowych (np. u biegaczy). Szczególne ryzyko dotyczy osób przebiegających intensywnie, jednorazowo więcej niż 6.4 km. Osoby biegające 5-7x w tygodniu są narażone na 53% większe ryzyko wystąpienia migotania przedsionków w porównaniu do osób nietrenujących intensywnie.

Kofeinę uważa się za substancję wywołującą migotanie przedsionków. Dane z wybranych badań obejmowały 176 675 osób (migotanie przedsionków stwierdzono u 9987 osób [5,7%]). Dzienna dawka kofeiny była bardzo zróżnicowana, od 40 do 180 mg na filiżankę kawy. Dla celów obliczeń naukowcy przyjęli średnią ilość 140 mg kofeiny w standardowym kubku o pojemności 12 uncji (~340 g).

Wyniki?

  • nie stwierdzono istotnej różnicy w częstości występowania migotania przedsionków, gdy osoby spożywające mniej niż 2 filiżanki kawy dziennie porównywano z osobami stosującymi więcej kofeiny.
  • ryzyko migotania przedsionków było wyższe wśród osób spożywających mniej niż 2 filiżanki kawy dziennie w porównaniu do osób o zwiększonej konsumpcji dziennej.
  • niższą częstość występowania migotania przedsionków stwierdzono u osób spożywających ponad 436 mg kofeiny na dobę.

Wniosek 

Częstotliwość występowania migotania przedsionków nie jest zwiększana przez konsumpcję kawy. W rzeczywistości stwierdzono mniejszą częstość AF, gdy spożycie kofeiny przekroczyło 436 mg / dobę. Dlatego na podstawie dostępnych dowodów nie ma związku między przyjmowaniem kofeiny a ryzykiem AF.

Referencje: 1. Wojciech Braksator, Artur Mamcarz “Kardiologia sportowa w praktyce klinicznej” Wydanie I, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2016 r. 2. Abdelfattah R1, Kamran H2, Lazar J2, Kassotis J „Does Caffeine Consumption Increase the Risk of New-Onset Atrial Fibrillation?” https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29966128
Udostępnij znajomym

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *