Czy nandrolone (Deka) wpływa na mózg i zachowanie?

W jednym z badań porównano zdolność testosteronu i 19-nortestosteronu do wywoływania nadciśnienia u szczurów. Oba steroidy powodowały zanik nadnerczy, powiększenie nerek, względną hipoproteinemię i wzrost hematokrytu (produkcja krwinek czerwonych), ale tylko testosteron wywoływał nasilone pragnienie, hipernatremię (nasiloną retencję sodu, podwyższone stężenie sodu), nadciśnienie, kardiomegalię (powiększenie serca) i zmiany naczyniowe.

USPRAWNIA FUNKCJE I DZIAŁANIE UKŁADU NERWOWEGO

Należy dodać, iż w farmakologii, a w szczególnie w przypadku środków z grupy SAA skutki uboczne są skorelowane z dawką, czasem zależność między dawką a efektem jest książkowa. W badaniach na zwierzętach stosowane są kosmiczne dawki (czasem odpowiednik kilku gramów SAA, które musiałyby być podawane codziennie!), stąd nie dziwią nasilone skutki uboczne, czy przerost narządów.

A jaki jest wpływ nandrolonu na sferę psychiczną?

  • duże dawki krótko oraz mniejsze podawane przewlekle wpływają na zdolności wizualno-przestrzenne u dorastających i dorosłych zwierząt
  • podawanie nandrolonu ma wpływ na upośledzenie pamięci związanej z unikaniem np. nieprzyjemnych bodźców
  • duże dawki nandrolonu zmieniają funkcjonowanie mózgu w rejonie hipokampu („plastyczność synaptyczną”)
  • agresja i zachowania podobne do depresji są najczęstszymi niekorzystnymi skutkami ekspozycji na nandrolon
  • ekspozycja na nandrolon może wywoływać objawy lękowe

Z 2498 znalezionych źródeł wybrano 33 zakwalifikowane artykuły. Spośród 33 eksperymentów w 32 (96,97%) uczestniczyli mężczyźni, a tylko w 1 (3,03%) kobiety i mężczyźni. Spośród 33 wybranych artykułów 8 zgłoszonych badań dotyczyło pamięci przestrzennej, 2 zgłoszone badania dotyczyły pamięci unikania, 11 badań dotyczyło plastyczności synaptycznej, 19 zgłoszonych badań dotyczyło agresywnego zachowania, a 6 w badaniach oceniano wpływ nandrolonu na pojawienie się depresji.

Wnioski

Nandrolon może zmienić zdolność przestrzenną, pamięć unikania i plastyczność synaptyczną w hipokampie. Ponadto ekspozycja na nandrolon ma zmienny wpływ na funkcje behawioralne, takie jak agresja, depresja i lęk. Ogólnie wyniki różnych badań są sprzeczne. Te rozbieżności mogą wynikać z różnic w płci, wieku, dawkowaniu i czasie trwania leczenia oraz drodze podawania środka. Jednak w badaniach częściej eksponuje się negatywne, a nie pozytywne skutki terapii nandrolonem.

Komentarz

U ludzi stosuje się przeważnie 200-400 mg nandrolonu tygodniowo, rzadko 600-800 mg. U zwierząt spotyka się podawanie kosmicznych ilości SAA, czyli np. 5 mg na kilogram masy ciała propionatu, nandrolonu lub stanozololu (5x w tygodniu!) To tak, jakby 100 kg mężczyzna codziennie przyjmował 500 mg nandrolonu czy testosteronu, czyli 2.5 grama substancji tygodniowo. Jest to niezmiernie rzadko spotykane, a osoby, które w ten sposób przedawkowują SAA przeważnie żyją krótko, za to efektownie. U szczurów absurdalna dawka nandrolonu nie spowodowała większej agresji w porównaniu do grupy kontrolnej. Żeby było zabawniej szczury otrzymujące winstrol były mniej agresywne od grupy kontrolnej. Dlatego na badania na zwierzętach należy patrzeć z odpowiednim dystansem, niekoniecznie mają odniesienie do ludzi. Jeszcze większe skutki uboczne i negatywny wpływ na układ nerwowy przypisuje się pochodnej nandrolonu, czyli trenbolonowi. Czy nandrolone ma poważny wpływ na mózg u ludzi? Tego nie można wykluczyć, jednak prawdopodobnie wtedy, gdy jest podawany w absurdalnych dawkach (gramy tygodniowo).

Referencje, badania, źródła naukowe:

Elham Niromand Association between nandrolone and behavioral alterations: A systematic review of preclinical studies https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0039128X21001136

C E Hall, S Hungerford  Similarities and differences between effects of testosterone and 19-nortestosterone in rats, with particular reference to hypertensogenic potency https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7087483/

Breuer M.E. i wsp. Aggression in male rats receiving anabolic androgenic steroids: effects of social and environmental provocation. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11673914

Udostępnij znajomym

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *