Heparegen, a wątroba. Badania naukowe

Heparegen jest ciekawym preparatem na receptę, mającym wpływ na regenerację wątroby. W badaniach R.Farbiszewskiego I wsp. [1] sprawdzano jak lek wpłynie na  dysmutazę ponadtlenkową (SOD), CAT, GSH-Px. Dysmutaza ponadnadtlenkowa (SOD), jest enzymem antyoksydacyjnym. GSH-Px to peroksydaza glutationowa, z kolei CAT to katalaza. CAT katalizuje reakcję utleniania etanolu, metanolu, mrówczanu, azotynów, chinonów i innych związków. […]

Obniżenie aktywności katalazy towarzyszy  wielu chorobom, m.in. zapaleniu płuc, gruźlicy, miażdżycy, cukrzycy, żółtaczce, nowotworom, chorobom neurodegeneracyjnym (chorobie Parkinsona, Alzheimera), zapaleniu nerek i innym. [2] Bardzo obszerne informacje na ten temat są dostępne w opracowaniu Doroty Ścibor oraz Hanny Czeczot. [2] Szczurom podawano Timonacic (Thiazolidine-4-carboxylic acid) przez 7, 14 lub 21 dni po alkoholowym uszkodzeniu wątroby. Stwierdzono, iż kwas tiazolidynokarboksylowy ma wpływ na aktywność peroksydazy glutationowej, w pewnym stopniu oddziałuje także na dysmutazę ponadtlenkową oraz katalazę.

Po 21 dniach podawania leku aktywność enzymów została przywrócona. Dodatkowo heparegen skrócił czas potrzebny do przywrócenia normalnych wartości ALAT (aminotransferazy alaninowej) oraz GGTP (gamma-glutamylotransferazy). Enzymy te są stosowane do diagnostyki uszkodzeń wątroby (aktywność GGTP rośnie też np. po zawale serca). GGTP jest najbardziej czułym enzymem wątroby w wykrywaniu niedrożności dróg żółciowych, zapalenia dróg żółciowych lub zapalenia pęcherzyka żółciowego. [3] Izolowane zwiększenie aktywności GGTP jest typowe dla alkoholowego uszkodzenia wątroby. [4]

Wniosek – heparegen może być przydatnym preparatem dla osób nadużywających alkoholu i zapewne także SAA (kulturystów).

Referencje:
1.R.Farbiszewski “The effect of heparegen on antioxidant enzyme activities in ethanol-induced liver injury in rats” https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/074183299290039D
2. Dorota Ścibior, Hanna Czeczot Katalaza – budowa, właściwości, funkcje http://www.phmd.pl/api/files/view/1981.pdf
3. Kathleen Deska PAGANA, Timothy J. PAGANA „Testy laboratoryjne i badania diagnostyczne w medycynie”
4. „Markery przewlekłej niewydolności wątroby” https://www.podyplomie.pl/pediatria/12151,markery-przewleklej-niewydolnosci-watroby?page=3
Udostępnij znajomym

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *