II MISTRZOSTWA POLSKI SŁUŻB MUNDUROWYCH I AGENCJI OCHRONY – 3 października 2015 r. WROCŁAW

II MISTRZOSTWA POLSKI SŁUŻB MUNDUROWYCH I AGENCJI OCHRONY – 3 października 2015 r. WROCŁAW

II MISTRZOSTWA POLSKI
SŁUŻB MUNDUROWYCH
W WYCISKANIU SZTANGI LEŻĄC WROCŁAW 03.10.2015
I. CEL
1. Popularyzacja i upowszechnianie aktywności ruchowej jako formy zdrowego stylu życia
i spędzania czasu wolnego;
2. Propagowanie dyscyplin siłowych – wyciskania sztangi leżąc;
3. Integracja środowisk sportowych oraz organizacji zajmujących się kulturą fizyczną;
4. Promocja instytucji związanych ze służbą mundurową.

II. ORGANIZATOR ZAWODÓW
1. 10 Wrocławski Pułk Dowodzenia;
2. Sekcja Podnoszenia Ciężarów WKS ,,ŚLĄSK’’ Wrocław;
3. METRO-FLEX Wrocław.
4. WOJEWÓDZKIE ZRZESZENIE SPORTOWE NIEPEŁNOSPRAWNYCH „START” WROCŁAW

III. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW
• Mistrzostwa w Wyciskaniu Sztangi leżąc odbędą się w dniu 03.10.2015 r.
• Wrocław ul. Saperów – hala sportowa 3 batalion dowodzenia

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W zawodach mogą brać udział żołnierze oraz funkcjonariusze służb mundurowych tzn.:
Wojsko Polskie, Policja, Straż Pożarna, Straż Graniczna, Straż Miejska, BOR, Służba Więzienna, Zakłady Poprawcze i Schroniska dla Nieletnich, Służba Ochrony Kolei, Agencje Ochrony.
2. Emeryci mundurowi w/w służb.
3. Zawodnik powinien posiadać przy sobie dokument stwierdzający przynależność do jednej
z w/w formacji.
4. Kierownik zespołu podczas odprawy technicznej oraz zawodów strój – mundur wyjściowy.
5. Organizator nie wystawia potwierdzenia za wpłatę wpisowego
6. Uczestnik zobowiązany jest posiadać aktualne badania lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do udziału w zawodach .W przypadku braku badań zawodnik zobowiązany jest złożyć oświadczenie o zdolności do udziału w zawodach.
7. Uczestnik uiszcza opłatę startową w wysokości 40 zł.
8. Zespół musi posiadać jednolity dres sportowy, a w trakcie boju- wyciskania (kostium lub krótkie spodenki przylegające do ciała i koszulkę z krótkim rękawkiem).
9. Sposób oceniania boju będzie następujący:
Sędzia główny podaje 2 komendy; start oraz stojak, nie robimy przytrzymania na klatce piersiowej – wyciskamy z dotknięcia sztangą klatki.
Pośladki, łopatki i głowa muszą mieć stały kontakt z ławeczką, a stopy z podłożem (można odrywać pięty, krawędziować ).

UWAGA !!! Niedopuszczalne jest używanie specjalistycznych koszulek do wyciskania, ściągaczy na łokcie. Dozwolone są ochraniacze na nadgarstki i pasy skórzane treningowe z klamrą metalową oraz trójbojowe.

V. PROGRAM ZAWODÓW
• 03.10. 2014 r. – { sobota } ;
• zgłoszenie zawodników i waga godz. 8:00 – 9.30 ;
• waga kobiety godz. 8:00 – 8.15;
• waga mężczyźni godz. 8.15 – 9.30;
• odprawa techniczna z kierownikami zespołów godz. 9.40 – 9.50;
• uroczyste otwarcie zawodów godz. 10.00;
• start zawodniczek i zawodników godz. 10.10.

VI. SPOSÓB RYWALIZACJI

1. Kobiety: w kat. Open według formuły Wilks’a;
2. Mężczyźni: w kat. Open według formuły Wilks’a;
3. Mężczyźni w kat. wagowych: 75; 85; 95; 105; 115; 130; +130 kg
4. Weterani pow. 40 lat w kat. Open według formuły Wilks’a;
5. Niepełnosprawni ( weterani ) w kat. Open według formuły Wilks’a;
6. Klasyfikacja drużynowa – punktuje 8 najlepszych zawodników z danej drużyny.
7. Punkty do klasyfikacji drużyny obliczane są według następującego klucza; I-12 pkt, II-9 pkt, III- 8 pkt, IV-7 pkt, V-6 pkt, itd. Miejsce X otrzymuje 1 pkt.

VII. NAGRODY:

1. Trzy pierwsze miejsca według formuły Wilks’a w grupie kobiet nagrodzone zostaną medalem ,dyplomem i nagrodą rzeczową.
2. Trzy pierwsze miejsca według formuły Wilks’a w grupie mężczyzn nagrodzone zostaną medalem, dyplomem i nagrodą rzeczową.
3. Trzy pierwsze miejsca według formuły Wilks’a w grupie niepełnosprawnych nagrodzone zostaną medalem, dyplomem i nagrodą rzeczową.
4. Trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii wagowej wśród seniorów nagrodzone zostaną medalem i dyplomem, możliwe nagrody rzeczowe w zależności od pozyskania sponsorów.
5. Trzy pierwsze miejsca według formuły Wilks’a w grupie weteranów nagrodzone zostaną medalem i dyplomem, możliwe nagrody rzeczowe w zależności od pozyskania sponsorów.
6. Trzy pierwsze miejsca w klasyfikacji drużynowej zostaną nagrodzone pucharem i dyplomem.

VIII. KOMISJE

1. Komisję Sędziowską – powołuje organizator zawodów.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

• wszystkie sprawy sporne rozstrzyga sędzia główny i organizator;
• dokładny program zawodów ustalony będzie na odprawie technicznej;
• prawo interpretacji regulaminu należy do organizatora;
• wszyscy zawodnicy zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania regulaminu.

X. SPONSORZY

• –
• –
• –
• –

XI. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia reprezentacji przesłać do dnia 20.09.2015 r.
Zgłoszenia należy wysyłać, przestrzegając wyżej wymieniony termin, w wersji elektronicznej (skan podpisany i z pieczęcią) na adres: [email protected] oraz w wersji papierowej do Kierownika sekretariatu przed ważeniem zawodników- zespołu.

XII. KONTAKTY

• Artur KICZUK 663 514 274
• Krzysztof CHOWANIAK 796 113 787

Dyskusja i relacja na:  SFD

Udostępnij znajomym

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *