Jaki trening poprawia wrażliwość insulinową? Badania naukowe

Intensywny wysiłek fizyczny może poprawiać wrażliwość insulinową. We współczesnym świecie ma to ogromne znaczenie, gdyż wstępna faza cukrzycy z reguły oznacza pogorszenie wrażliwości tkanek na insulinę. W normalnych okolicznościach krążący we krwi cukier nie może być dostarczony do mięśni bez pośrednictwa insuliny.

Wyjątkiem od reguły jest sytuacja występująca po intensywnej pracy fizycznej (wtedy następuje translokacja receptora z rodziny GLUT4 na powierzchnię komórek). W cukrzycy typu II  [1] ilość transporterów glukozy z rodziny GLUT4 jest prawidłowa, niestety insulina zawodzi na szlaku sygnałowym powiązanym z IRS-1 (ang. insulin receptor substrate). W cukrzycy translokacja GLUT4 do błony komórkowej jest upośledzona. Translokacja to znaczy, „przeniesienie” transportera z pęcherzyków cytoplazmatycznych na powierzchnię błony komórkowej.

Należy dodać, iż 90% całkowitej liczby transporterów znajduje się wewnątrz komórki, w błonie tylko 10%. [2] Bez ich przeniesienia glukoza nie może „przeniknąć” do wnętrza komórek (chronionych dwuwarstwową warstwą lipidową). To powoduje, iż we krwi pozostaje dużo glukozy, zaś komórki β-trzustki  produkują coraz więcej insuliny. Początkowo nic się nie dzieje, jednak z czasem rosnące obciążenie powoduje przerost komórek β-trzustki oraz ich obumieranie! [3] Ćwiczenia fizyczne mogą aktywować szlak sygnałowy insuliny, przywrócić ekspresję transportera glukozy (GLUT4).

Istnieją dwa główne szlaki odpowiedzialne za transport glukozy do wnętrza komórek:

  • zależny od insuliny (jest związany z aktywacją kinazy PI3K)
  • niezależny od insuliny (związany z aktywacją kinazy AMPK), [4] m.in. związany z wysiłkiem fizycznym,

Jaki trening poprawia wrażliwość insulinową?

Intensywny, ciągły wysiłek wytrzymałościowy [6] trwający 45-60 minut z intensywnością 65-75% VO2 max (79-86% tętna maksymalnego) zwiększa fosforylację tyrozyny w receptorze insulinowym, aktywuje białka IRS oraz zwiększa aktywność PI3-K (PI3-K = kinaza fosfatydyloinozytolowa) w mięśniach niewytrenowanych, zdrowych osób jak i opornych na insulinę. Dodatkowo podobna sesja zwiększa aktywność czynników takich jak Rac1, AS160 oraz TBC1D1.

W badaniu SoJung Lee i wsp. [5] trening aerobowy (na bieżni elektronicznej lub orbitreku), prowadzony był przez 3 miesiące, 3x w tygodniu i miał wyraźny wpływ na wiele parametrów glikemii. Początkowo sesje trwały 40 minut, później każdorazowo po 60 minut (3 h pracy tygodniowo). Odnotowano nieistotny spadek stężenia glukozy na czczo (2.3%) i bardziej znaczący spadek stężenia insuliny na czczo (o 26.6%). Niestety, sam trening bez interwencji dietetycznej nie miał wpływu na wątrobową wrażliwość insulinową (odnotowano niewielki spadek), za to poprawił obwodową wrażliwość na insulinę (o 32,9%).

Trening HIIT, np. 12 interwałów 60 sekund pracy / 120 sekund odpoczynku [8,9] (odnotowano spadek stężenia glukozy na czczo o 6.6%),

W badaniach Chien-Te Ho i wsp. [7] młodzi mężczyźni wykonywali trzy dni pod rząd 100 m sprinty (zbiegali ze wzniesienia) oraz wykonywali 20 przysiadów z ciężarem ~ 13.6 kg. W teście tolerancji glukozy (OGTT) odnotowano większy spadek poziomu cukru w czasie po wysiłku. Przy OGTT podaje się 75-100 g glukozy. Jeśli chodzi o trening siłowy to praca kulturystyczna lub inny trening o niewielkiej intensywności nie ma dużego wpływu na wrażliwość insulinową. [5] Zupełnie inaczej sytuacja będzie wyglądała przy łączeniu sesji w rodzaju TABATY, stacji z interwałami (np. 5×5 minut). Jednakże należy dodać, iż w wielu badaniach trening siłowy (nawet kiepski, zawierający 4 ćwiczenia w rodzaju uginania ramion ze sztangą, prostowania  nóg siedząc, wyciskania na barki oraz wiosłowania na maszynie) zmniejszał ilość insuliny na czczo oraz stężenie glukozy na czczo (spadek o 5.8% po 12 tygodniach treningu), poprawił też wskaźnik HOMA-IR. [9]

Źródła:
1. J Diabetes Res. 2016; 2016: 2868652. Published online 2016 Mar 16. doi:  10.1155/2016/2868652 PMCID: PMC4812462 Influence of Acute and Chronic Exercise on Glucose Uptake http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4812462/
2. Z. Magier, R. Jarzyna „Rola transporterów glukozy w regulacji metabolizmu człowieka” http://www.postepybiochemii.pl/pdf/1_2013/06_1_2013.pdf
3. J. Pawlak, A. Derlacz „Mechanizm powstawania oporności  na insulinę w tkankach obwodowych” http://www.postepybiochemii.pl/pdf/2_2011/200-206.pdf
4. Agnieszka Mikłosz, Karolina Konstantynowicz, Tomasz Stepek,  Adrian Chabowski „Rola białka AS160/TBC1D4 w transporcie glukozy do  wnętrza miocytów” The role of protein AS160/TBC1D4 in the transport of  glucose into skeletal muscles Zakład Fizjologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku  http://www.phmd.pl/fulltxt.php?ICID=941635
5. SoJung Lee “Aerobic exercise but not resistance exercise reduces intrahepatic lipid content and visceral fat and improves insulin sensitivity in obese adolescent girls: a randomized controlled trial.” Am J Physiol Endocrinol Metab. 2013 Nov 15;305(10):E1222-9. doi: 10.1152/ajpendo.00285.2013. Epub 2013 Sep 17. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24045865
6. L.P. Turcotte, J.S. Fisher Skeletal muscle insulin resistance: roles of fatty acid metabolism and exercise Phys Ther, 88 (2008), pp. 1279-1296
7.        Chien-Te Ho “Improving glucose tolerance by muscle-damaging exercise” https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2225411016000274
8. Søgaard D1,2, Lund MT1, Scheuer CM1, Dehlbaek MS1, Dideriksen SG1, Abildskov CV1, Christensen KK1, Dohlmann TL1, Larsen S1, Vigelsø AH1, Dela F1,3, Helge JW1. “High-intensity interval training improves insulin sensitivity in older individuals.” https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29197155
9. Álvarez C1,2, Ramírez-Campillo R1,2, Ramírez-Vélez R3, Izquierdo M4. “Effects and prevalence of nonresponders after 12 weeks of high-intensity interval or resistance training in women with insulin resistance: a randomized trial.” https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28153946
Udostępnij znajomym

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *