Testosterone Mix

Opis i sposób działania Testosterone Mix jest kombinacją zazwyczaj minimum dwóch estrów testosteronu o bardzo różnych…