Glutation – najważniejsze informacje

 Źródło zdjęcia Glutation (GSH, γ-glutamylocysteinyloglicyna) – organiczny związek chemiczny, trójpeptyd zbudowany z reszt aminokwasowych kwasu glutaminowego,…