Testosterone Undecanoate

Źródło zdjęcia Opis i sposób działania Testosterone Undecanoate wraz z Methyltestosteronem jest jedynym doustnym aktywnym preparatem…