Martwy ciąg jako ćwiczenie rehabilitacyjne? Badania naukowe

Badania wykazały, iż martwy ciąg może zmniejszać ból i zwiększać aktywność u większości, jednak nie wszystkich pacjentów z bólem dolnej części kręgosłupa. Celem badania Berglunda L. i wsp. było określenie wpływu martwego ciągu na poprawę funkcjonowania pacjentów.

35 osób wykonywało martwy ciąg pod nadzorem terapeuty z doświadczeniem w trójboju siłowym. Mierzono odczuwany strach przed ćwiczeniem (z powodu bólu), wytrzymałość mięśni tułowia i rozlokowanych wokół biodra (obręczy miednicznej) oraz kontrolę ruchu miedniczno-lędźwiowego.

W zginaniu biodra uczestniczą:

 • mięsień biodrowo-lędźwiowy (iliopsoas),
 • mięsień napinacz powięzi szerokiej (tensor fasciae latae)
 • mięsień prosty uda (rectus femoris)
 • m. krawiecki (sartorius)
 • mięsień przywodziciel długi (adductor longus)
 • mięsień przywodziciel krótki (adductor brevis)
 • mięsień grzebieniowy (pectineus)

W prostowaniu biodra uczestniczą:

 • m. pośladkowy wielki (gluteus maximus)
 • m. półścięgnisty (semitendinosus)
 • m. półbłoniasty (semimembranosus)
 • m. dwugłowy uda (głowa długa); biceps femoris
 • m.przywodziciel wielki (włókna kulszowe); adductor magnus

Wyniki pokazały, iż osoby mające mniejsze problemy z kręgosłupem, cierpiące z powodu mniejszego natężenia bólu i z lepszymi wynikami w teście Bieringa-Sørensena (mierzy on wytrzymałość mięśni wokół bioder i prostowników grzbietu) odniosą większe korzyści z wykonywania martwego ciągu.

Tak więc, dla osób zawodowo zajmujących się siłą i poprawą sprawności, które wykorzystują martwy ciąg jako ćwiczenie rehabilitacyjne dla osób z bólem krzyża, ważne jest, aby zorientować się czy pacjenci mają wystarczającą wytrzymałość mięśni prostowników grzbietu oraz niski poziom odczuwania bólu.

Referencje: 1. Berglund L1, Aasa B, Hellqvist J, Michaelson P, Aasa U. “Which Patients With Low Back Pain Benefit From Deadlift Training?” https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25559899 2. https://exrx.net/Articulations/Hip
Udostępnij znajomym

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *