Nandrolone, a tlenek azotu i dysfunkcja śródbłonka

Nandrolone wywiera wiele negatywnych skutków ubocznych m.in. może oddziaływać na układ sercowo-naczyniowy. Istnieją dziesiątki doniesień iż stosunkowo łagodny nandrolone powodował m.in. zwłóknienie, przekrwienie i stan zapalny nerek królików. Mało tego, nandrolone w dawkach 4 i 10 mg na kilogram masy ciała, dwa razy w tygodniu, przez 6 miesięcy, spowodował zwłóknienia i nacieki zapalne serca.

Jednak zwykle działo się tak po wielomiesięcznym stosowaniu bardzo dużych dawek nandrolonu. Niedawno naukowcy dowiedzieli się, w jaki sposób nandrolone może wpływać na zależny od śródbłonka czynnik wazodylatacyjny, którym jest tlenek azotu (NO, nitric oxide). Utrata aktywności NO zależnego od śródbłonka jest typowa dla wczesnej miażdżycy, sprzyja skurczowi mięśni gładkich w ścianie naczyń krwionośnych, zwiększa ryzyko zakrzepowo-zatorowe, aktywuje proces zapalny i promuje zmiany w komórkach mięśniówki naczyń.

W eksperymencie Guzzoni V. i wsp. podawano szczurom placebo lub nandrolone, część zwierząt trenowała, a inne nie. Nandrolone stosowano w dawce 5 mg/kg masy ciała, 2x w tygodniu. Ilość powstającego tlenku azotu oraz reaktywnych form tlenu oceniono używając metod DAF-2 i technik fluoroscencyjnych hydroetydyny.

Wyniki:

  • szczury którym podawano nandrolon i które trenowały wykazywały zmniejszoną wazodylatację pośredniczoną przez NO (w której pośredniczy acetylocholina), w porównaniu do szczurów które otrzymywały nandrolon, ale nie trenowały,
  • u szczurów którym podawano nandrolon i które trenowały powstawało więcej reaktywnych form tlenu, w porównaniu do tych które otrzymywały placebo i trenowały,
  • synteza tlenku azotu i jego biodostępność zmniejszyły się w grupie której podawano nandrolon, niezależnie czy zwierzęta trenowały, czy nie,

Wnioski: duże dawki nandrolonu obniżają biodostępność tlenku azotu i mogą wywoływać dysfunkcje śródbłonka oraz morfologiczne zmiany tętnic. Nie wiadomo czy takie zmiany zachodzą u ludzi, ale można się tego spodziewać – na razie czekamy na dalsze badania w tej materii.

Referencje:
Toxicol Lett. 2016 Sep 30;259:21-7. doi: 10.1016/j.toxlet.2016.06.1122. Epub 2016 Jun 23. Nephrotoxicity in rabbits after long-term nandrolone decanoate administration.
Guzzoni V1, Cunha TS2, das Neves VJ1, Briet L1, Costa R1, Moura MJCS3, Oliveira V4, Franco MDCP4, Novaes PD1, Marcondes FK5. „Nandrolone combined with strenuous resistance training reduces vascular nitric oxide bioavailability and impairs endothelium-dependent vasodilation.” https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29317256
Jolanta Neubauer-Geryk, Leszek Bieniaszewski “Metody oceny funkcji śródbłonka. Wazodylatacja tętnicy ramiennej po niedokrwieniu”.  https://journals.viamedica.pl/choroby_serca_i_naczyn/article/view/12107/9985

 

Udostępnij znajomym

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *