Olej kokosowy, masło i oliwa– co najlepsze? Badania naukowe

Naukowcy przeprowadzili  badanie i porównali olej kokosowy, oliwę oliwek oraz masło.

Uczestnicy byli rekrutowani przez BBC. Były to osoby w wieku 50-75 lat, bez rozpoznanej choroby nowotworowej, chorób układu krążenia lub cukrzycy, nie stosujące leków obniżających stężenia lipidów, mogących stosować diety o wysokiej zawartości tłuszczu.

Badani stosowali przez 4 tygodnie (dodatkowo, w diecie):

50 g: oleju kokosowego, oliwy z  oliwek lub niesolonego masła,

Wyniki po 4 tygodniach:

  • stężenia LDL-C były znacząco zwiększone w grupie stosującej masło (wzrost o 0.33 mmol / L)
  • w porównaniu z olejem kokosowym stężenie LDL w grupie stosującej masło było wyższe o 0,42 mmol / L
  • w porównaniu z oliwą z oliwek stężenie LDL w grupie stosującej masło było wyższe o 0,38 mmol / L
  • stężenie LDL było podobne w grupach oliwy z oliwek i oleju kokosowego – ale paradoksalnie osoby stosujące olej kokosowy odnotowały większy spadek LDL!
  • olej kokosowy znacznie zwiększał HDL-C w porównaniu z masłem (różnica +0,18 mmol / L) lub oliwą z oliwek (różnica +0,16 mmol / L).
  • oliwa z oliwek miała najmniejszy wpływ na wzrost cholesterolu całkowitego, a masło największy, olej kokosowy lokował się w środku stawki,
  • trójglicerydy wzrosły nieznacznie tylko w grupie oleju kokosowego,
  • stan zapalny (CRP; c-reaktywna proteina) wzrósł nieznacznie tylko w grupie oliwy z oliwek (wykazuje ona działanie prozapalne, bo ma za dużo omega-6, a za mało kwasów omega-3),
  • nie stwierdzono istotnych różnic w zmianach masy ciała, BMI, otyłości (mierzonej centralnie), glikemii na czczo, skurczowym lub rozkurczowym ciśnieniu krwi w żadnej z trzech grup interwencyjnych.

Wnioski 

Co prawda masło i olej kokosowy są tłuszczami nasyconymi, a oliwa z oliwek zawiera głównie tłuszcze jedno i wielonienasycone (omega-9 np. kwas oleinowy, omega-6 np. kwas linolowy), a bardzo niewiele tłuszczy nasyconych (np. kwas palmitynowego) i kwasów omega-3 (np. kwas alfa-linolenowego) to jednak w kontekście poprawy LDL olej kokosowy okazał się lepszy! Na dodatek olej kokosowy znacznie zwiększał HDL-C. To badanie pokazuje, iż dotychczasowa klasyfikacja cholesterolu (jako dobry lub zły) jest bezsensowna (o czym pisałem obszernie przy innej okazji). Czy stosować olej kokosowy? Jak w każdym innym przypadku liczy się rozsądek i umiar. Podobnie oliwa z oliwek w nadmiarze staje się szkodliwa, gdyż działa prozapalnie wskutek złych proporcji O6/03 (podobnie jak większość tłuszczy roślinnych). Masło z pewnością jest lepszą alternatywą w porównaniu do margaryny, o czym wiadomo od wielu lat. Nie istnieją przesłanki by nazywać olej kokosowy złym, gdyż tłuszczami nasyconymi bezpodstawnie straszono od kilkudziesięciu lat (i okazało się to nieprawdą).

Referencje: 1.https://www.rmf.fm/magazyn/news,18280,olej-kokosowy-jest-czysta-trucizna-tak-twierdzi-profesor-harvardu.html 2.Khaw KT1, Sharp SJ2, Finikarides L3,4, Afzal I5, Lentjes M1, Luben R1, Forouhi NG2. „Randomised trial of coconut oil, olive oil or butter on blood lipids and other cardiovascular risk factors in healthy men and women”.
Udostępnij znajomym

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *