Powszechność występowania sarkopenii na Świecie

Sarkopenia, charakteryzowana przez ubytki masy i siły mięśniowej, znacząco obniża jakość życia oraz sprawność w codziennych zadaniach. Proces ten przybiera na prędkości u osób starszych, zwłaszcza nieaktywnych fizycznie, czy zaniedbujących dietę.

W renomowanym czasopiśmie naukowym Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle w listopadzie 2021 roku opublikowano wyniki systematycznego przeglądu badań naukowych oraz meta-analizy dotyczących m.in. częstości występowania sarkopenii na Świecie.

Przeszukano najważniejsze bazy danych naukowych w celu znalezienia badań przeprowadzonych na osobach powyżej 18 roku życia z użyciem absorpcjometrii promieniowania rentgenowskiego o podwójnej energii (DXA), impedancji bioelektrycznej (BIA) lub tomografii komputerowej (CT). Do meta-analizy wzięto 151 badań, co dało łącznie prawie 700 000 uczestników badań o średniej wieku niespełna 70 lat. Częstość występowania sarkopenii oszacowano na poziomie 10 – 27 %, natomiast ciężkiej sarkopenii 2 – 9 %. Rozpatrując te dane bardziej szczegółowo, uzyskano jednak bardziej rozbieżne informacje, ponieważ w różnych badaniach wykorzystywano różne metody oceny składu ciała.

Możliwość pełnego korzystania z aparatu ruchu jest ważna w każdym wieku. Niezbędna do tego jest jednak regularna aktywność fizyczna, odpowiednia dieta i higiena stylu życia. Czynniki te mogą znacznie ułatwić optymalizację stosunku procentowej zawartości tkanki mięśniowej do tłuszczowej w organizmie.

Petermann-Rocha F, Balntzi V, Gray SR, Lara J, Ho FK, Pell JP, Celis-Morales C. Global prevalence of sarcopenia and severe sarcopenia: a systematic review and meta-analysis. J Cachexia Sarcopenia Muscle. 2021 Nov 23. doi: 10.1002/jcsm.12783. Epub ahead of print. PMID: 34816624.

Udostępnij znajomym

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *