Elektryczna stymulacja nerwowo-mięśniowej po rekonstrukcji

Elektryczna stymulacja nerwowo-mięśniowa (NMES) jest jedną z metod ochrony tkanki mięśniowej przed atrofią mięśni oraz osłabieniem. Coraz popularniejszym wariantem tej terapii jest tzw. terapia energotonowa (HiToP; High Tone Power Therapy).

Autorzy sugerują, że wariant ten jest bardziej skuteczny, niż zwykłe NMES, gdyż oprócz pobudzania potencjału czynnościowego mięśni, wpływa również na metabolizm komórkowy. Badania wpływu HiToP na regenerację po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego, czyli ACL (anterior cruciate ligament) podjęli się naukowcy z Polski, a efektem tej pracy jest publikacja z listopada 2021 roku w BMC Musculoskeletal Disorders.

Za pomocą randomizowanego, kontrolowanego placebo badania, przeprowadzono ocenę skuteczności HiToP prowadzonej na mięśniu czworogłowym uda u osób po rekonstrukcji ACL. Grupa uczestników składała się z 35 mężczyzn w wieku 21 – 50 lat, procedury badawcze odbyły się bezpośrednio po oraz po 6 miesiącach od rekonstrukcji. W grupie eksperymentalnej było 17 osób, natomiast terapię pozostałych osób prowadzono w standardowy sposób.

Zaobserwowano, że włączenie do terapii badanej metody istotnie poprawia moment siły mięśniowej, zwiększa obwód kolana i uda, a także zdolność do wyprostu kolana. Nie zaobserwowano natomiast istotnych różnic pod względem poziomu odczuwanego bólu. Autorzy badania zwrócili uwagę na konieczność prowadzenia dalszych eksperymentów z metodą HiToP, aby wyeliminować czynniki zewnętrzne mogące wpływać na wyniki.

Ogrodzka-Ciechanowicz K, Głąb G, Ślusarski J, Gądek A. Quadriceps muscle strength recovery with the use of high tone power therapy after anterior cruciate ligament reconstruction: a randomized controlled trial. BMC Musculoskelet Disord. 2021 Nov 23;22(1):975. doi: 10.1186/s12891-021-04862-w. PMID: 34814896.

Udostępnij znajomym

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *