REGULAMIN XXX OGÓLNOPOLSKICH ZAWODÓW SŁUPSK 2016

REGULAMIN
XXX OGÓLNOPOLSKICH ZAWODÓW W KULTURYSTYCE I FITNESS
SŁUPSK, 10 KWIETNIA 2016 r.

1. Cel imprezy:
– popularyzacja kulturystyki i fitness jako jednych z form rekreacji fizycznej;
– wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach.

2. Organizator:
Pomorski Związek Kulturystyki i Fitness w Ustce;

3. Współorganizatorzy:
– Polski Związek Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego;
– Urząd Miasta Słupska;
– Studio Rekreacji i Rehabilitacji HEROS w Ustce;
– Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej HEROS.

4. Termin i miejsce zawodów:
– zawody odbędą się w dniu 10 kwietnia 2016 roku o godz. 12:00, w sali widowiskowej Teatru Impresaryjnego w Słupsku przy ul. Jana Pawła II 3.

5. Zasady uczestnictwa:
– prawo udziału w zawodach mają zawodnicy zrzeszeni w organizacjach sportowych, będących członkami PZKFiTS, którzy dokonają zgłoszenia wypełniając FORMULARZ zamieszczony na stronie pzkfits.pl pod poniższym adresem:
http://pzkfits.pl/xxx-ogolnopolskie-zawody-w-kulturystyce-i-fitness-slupsk-2016-r/

Wpłaty wpisowego w kwocie 70 zł należy dokonać w dniu zawodów przed weryfikacją. Za start w dwóch kategoriach opłata ulega podwojeniu.
– weryfikacja zawodników odbędzie się w miejscu zawodów 10 kwietnia 2016r. od godz. 9:30 do 11:00.
– przy weryfikacji wymagany jest dokument tożsamości, licencja i karta zawodnika PZKFiTS oraz książeczka zdrowia zawodnika z ważną adnotacją lekarza.
– prezentowanie układów odbywać się będzie przy własnym podkładzie muzycznym na dostarczonych płytach CD opisanych nazwiskiem właściciela.

6. Kategorie i punktacja:
– zawodnicy startują w następujących kategoriach:
1) Fitness sylwetkowe kobiet – open
2) Bikini fitness kobiet – open
3) Fit model kobiet- open
4) Fit model mężczyzn – open
5) Fitness plażowe mężczyzn – open
6) Kulturystyka juniorów – wszechwag
7) Kulturystyka mężczyzn – do 80 kg
8) Kulturystyka mężczyzn – do 90 kg
9) Kulturystyka mężczyzn – powyżej 90 kg
10) Kulturystyka mężczyzn – open
11) Kulturystyka klasyczna – open
12) Kulturystyka weteranów – wszechwag

– punktacja przeprowadzona będzie w oparciu o przepisy IFBB/PZKFiTS

7. Nagrody:
– organizatorzy przewidują:
za miejsca I – III puchary
za miejsca I – VI dyplomy
za I miejsce w kategorii OPEN i WSZECHWAG puchar i nagroda rzeczowa.

8. Program zawodów:

10 kwietnia 2016r. (niedziela) godz 12:00

Eliminacje i półfinały:
Fitness sylwetkowe kobiet – I runda (ocena sylwetki w dowolnym stroju bikini)
Bikini fitness kobiet – I runda (ocena sylwetki w stroju bikini)
Kulturystyka juniorów – I runda (porównania)
Fitness plażowe mężczyzn – I runda (cztery zwroty)
Kulturystyka klasyczna – I runda (porównania)
Kulturystyka mężczyzn – do 80 kg – I runda (porównania)
Kulturystyka mężczyzn – do 90 kg – I runda (porównania)
Fit model kobiet open I runda
Fit model mężczyzn open – I runda
Kulturystyka mężczyzn – powyżej 90 kg – I runda (porównania)
Kulturystyka weteranów – wszechwag- I runda (porównania)

Finały (bezpośrednio po zakończeniu półfinałów):
Kulturystyka juniorów – II runda (pozy obowiązkowe i dogrywka) i III runda (program dowolny)
Kulturystyka klasyczna – II runda (pozy obowiązkowe i dogrywka) i III runda (program dowolny)
Fitness sylwetkowe kobiet – II runda (T–walking + ocena sylwetki w stroju bikini)
I blok dekoracji

Fit model kobiet – II runda (prezentacja indyw. + ocena sylwetki)
Fit model mężczyzn – II runda ( prezentacja indyw.+ ocena sylwetki)
Bikini fitness kobiet – II runda (T–walking + ocena sylwetki w dowolnym stroju bikini)
Fitness plażowe mężczyzn – II runda (prezentacja indywidualna + cztery zwroty)
II blok dekoracji

Kulturystyka mężczyzn do 80 kg – II runda (pozy obowiązkowe i dogrywka) i III runda (program dowolny)
Kulturystyka mężczyzn do 90 kg – II runda (pozy obowiązkowe i dogrywka) i III runda (program dowolny)
Fit model mężczyzn – III runda (prezentacja indyw. w stroju dowolnym)
Kulturystyka mężczyzn powyżej 90 kg – II runda (pozy obowiązkowe i dogrywka) i III runda (program dowolny)
III blok dekoracji

Kulturystyka weteranów – wszechwag – II runda (pozy obowiązkowe i dogrywka) i III runda (program dowolny)
Fit model kobiet (prezentacja indyw. w sukni wieczorowej)
Kulturystyka mężczyzn open (pozy obowiązkowe i dogrywka)
IV blok dekoracji

9. Finansowanie:
– wszelkie koszty związane z organizacją zawodów pokrywa organizator;
– zawodnicy przyjeżdżają na koszt własny bądź jednostki delegującej.

10. Postanowienia końcowe:
– organizator jest w stanie zarezerwować nocleg z dnia 9 / 10 kwietnia 2016 r. dla osób zgłoszonych w terminie do dnia 6 kwietnia 2016 r.
– w razie rezygnacji z udziału w zawodach wpisowe nie będzie zwracane;
– wszystkie kwestie sporne objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga sędzia główny oraz organizator, po wpłaceniu przez protestującego kwoty w wysokości 100 zł.
– w przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby zawodników w danej kategorii wagowej, organizator zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.
– prawo interpretacji niniejszego regulaminu zastrzega sobie organizator.
– wszelkich informacji na temat zawodów udziela:
Bogdan Kaszuba – Ustka tel. (59) 814 89 01 w godz. 16.00 – 22.00 lub tel. kom. 609 485 172

Zatwierdzam // Organizator:
mgr inż. Andrzej Michalak // Bogdan Kaszuba
Wiceprezes PZKFiTS
dn. 14.03.2016

Udostępnij znajomym

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *