RELACJA Z MP W FITNESS i GP Polski w FIT MODEL – BIAŁYSTOK 16-17 kwietnia 2016 r.

Relacja w dziale: Aktualności SFD

9a943d3d290d442ab7f2f946ceee8c1f

REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI W FITNESS
(ELIMINACJE DO MISTRZOSTW EUROPY IFBB)
GRAND PRIX POLSKI W FIT MODEL

BIAŁYSTOK, 16-17 kwietnia 2016 r.

1. HONOROWY PATRONAT
– Marszałek Województwa Podlaskiego
– Prezydent Miasta Białegostoku

2. ORGANIZATORZY
– Polski Związek Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego (PZKFiTS)
– UKS Maniac Gym – Białystok

3. PARTNERZY
SFD Sp. z o.o. – Sponsor Generalny i Partner PZKFiTS

4. TERMIN I MIEJSCE
Organizowane przez PZKFiTS, Mistrzostwa Polski w Fitness, są jedynymi legalnymi Mistrzostwami Polski w tych dyscyplinach sportu, organizowanymi na mocy Ustawy o Sporcie, Art. 13. p. 1, oraz uznawanymi przez polskie Ministerstwo Sportu i Turystyki. Jedynie zwycięzcy tych Mistrzostw mają prawo używać tytułu „Mistrz Polski”, a wyłonione na nich reprezentacje Polski mają prawo uczestniczyć w rywalizacji międzynarodowej. Mistrzostwa odbędą się w dniach 16-17 kwietnia 2016 r.w Hali Lodowiskowej, ul. 11 Listopada 28, Białystok

5. UCZESTNICTWO
W zawodach mogą brać udział reprezentanci klubów sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej zrzeszonych w PZKFiTS. Informacji w tej sprawie udziela Biuro Związku (tel. 022 550 09 67). Każdy Klub biorący udział w rywalizacji musi mieć opłaconą składkę członkowską PZKFiTS na 2016 rok. Każdy startujący musi mieć opłaconą Licencję PZKFiTS na 2016 rok. Wysokość opłat podana jest w KOMUNIKACIE FINANSOWO-ORGANIZACYJNYM PZKFiTS na 2016 r., dostępnym na stronie internetowej Związku: www.pzkfits.pl w zakładce „Przepisy”. Wymagane opłaty na rzecz PZKFiTS należy wnosić na konto PZKFiTS: BANK PEKAO SA, Nr 08 1240 6250 1111 0000 4591 7718
z podaniem nazwy klubu, imienia i nazwiska zawodnika, za którego wnoszona jest opłata, ewentualnie w Biurze PZKFiTS, ul. Mangalia 4, lok. 427, Warszawa. (e-mail: [email protected], tel. 22-55-00-967).
Licencję zawodnika może opłacić wyłącznie klub. Wpłaty indywidualne nie będą rejestrowane.
Opłaty wnoszone bezpośrednio przed zawodami będą obciążone dodatkowym narzutem w wysokości 20 zł.
UWAGA: Każdy zawodnik uczestniczący w Mistrzostwach Polski może wystąpić tylko w jednej kategorii indywidualnej i w kategorii par.
W Mistrzostwach mogą startować osoby, które w 2016 r kończą 16 lat i starsze. Jedynie w fitness kobiet i fitness mężczyzn dopuszcza się do startu osoby, które w 2016 r kończą 14 lat.

6. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia imienne startujących należy nadsyłać do dnia 08 kwietnia 2016 r. wypełniając FORMULARZ zamieszczony na stronie pzkfits.pl pod poniższym adresem:
http://pzkfits.pl/mistrzostwa-polski-w-fitness-bialystok-2016/

Formularz nie zawierający pełnych informacji o zawodniku nie zostanie przyjęty.

W zgłoszeniu każdy zawodnik lub zawodniczka musi podać:
– imię i nazwisko,
– dokładną datę urodzenia,
– miejscowość z której pochodzi,
– dokładną kategorię startową, w której zamierza wystartować, (wzrostowa lub wagowa),
– telefon kontaktowy
– adres e-mail.

Dla wszystkich kategorii obowiązuje wpisowe w wysokości 120,00 zł od zawodniczki/zawodnika.

Kwotę z dokładnym wyszczególnieniem nazwiska zawodnika (w polu: temat / tytułem) i dopiskiem „MPF 2016” należy wysłać na konto:

UKS Maniac Gym
nazwa banku: BANK PEKAO S.A.
nr konta: 23 1240 5211 1111 0000 4931 5853
UKS Maniac Gym, ul. Warszawska 79A, 15-201 Białystok

W przypadku zgłoszenia się zawodnika w dniu weryfikacji bez wcześniejszego zgłoszenia telefonicznego i wpłaty wpisowego na podane konto, wpisowe obciążone jest dodatkowym narzutem w wysokości 100 zł. Wpisowe nie podlega zwrotowi w przypadku:
– negatywnej weryfikacji,
– rezygnacji zawodnika ze startu po weryfikacji,
– spóźnienia się zawodnika na start swojej kategorii.

Uczestnicy biorący udział wyłącznie w eliminacjach do Mistrzostw Europy w Fitness są zwolnieni z opłaty wpisowego.

7. PRZYJAZD
Uczestnicy zawodów przyjeżdżają w dniu 15 kwietnia 2016 r. (piątek) i zgłaszają się do Biura Zawodów, które będzie prowadzone od godz. 12:00 w Hotelu „Gołębiewski” w Białymstoku, ul. Pałacowa 7.

8. ZAKWATEROWANIE
Organizator zarezerwował noclegi dla sędziów i działaczy w Hotelu „Gołębiewski” w Białymstoku, przy ul. Pałacowej 7, tel.: 85 678 25 00.

9. WERYFIKACJA ZAWODNIKÓW

Weryfikacja uczestników Mistrzostw Polski oraz Grand Prix odbędzie się 15 kwietnia 2016 r. (piątek) w godz. 15:00 – 20:00 w Hotelu „Gołębiewski” w Białymstoku, ul. Pałacowa 7.
Weryfikacje juniorów i weteranów biorących udział tylko w eliminacjach do reprezentacji Polski na ME Juniorów i Weteranów odbywają się każdego dnia przez rozpoczęciem zawodów (o godz. 10:30) na hali zawodów).

Kierownicy ekip powinni sprawdzić przed wyjazdem na Mistrzostwa, czy podlegli im zawodnicy prezentują odpowiednią formę startową i czy są właściwie przygotowani do zawodów od strony estetycznej. Komisja sędziowska może w trakcie weryfikacji nie dopuścić do startu zawodnika, zawodniczki lub pary nieprzygotowanych do występu lub niebędących w odpowiedniej formie startowej.
Zawodnicy stają do weryfikacji w stroju startowym do rundy oceny sylwetki. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.
Zobowiązani są posiadać:
– Dowód Osobisty
– Licencję Zawodnika PZKFiTS
– Zaświadczenie lekarskie zezwalające na start w zawodach sylwetkowych
– Dokument potwierdzający wniesienie opłaty startowej (wpisowego).

Zawodnicy zobowiązani są posiadać ze sobą stroje startowe do wszystkich rund oraz płytę CD z nagraniem do programu dowolnego. W przypadku nagrania na płycie CD należy posiadać także rezerwowe nagranie. W przypadku złego stanu technicznego nagrania organizator zastrzega sobie prawo zastosowania własnego podkładu muzycznego.

Narada techniczna sędziów i kierowników ekip odbędzie się 15 kwietnia 2016 r. bezpośrednio po weryfikacji o godz. 20:15, po której ogłoszony zostaje ostateczny program zawodów.

KATEGORIE:
MISTRZOSTWA POLSKI W FITNESS:

Fitness kobiet open
Fitness mężczyzn open
Fitness sylwetkowe kobiet: 158 cm, 163 cm, 168 cm; +168 cm; open
Bikini fitness kobiet: do 160 cm, do 163 cm; do 166 cm; do 169 cm; +169 cm, open
Fitness atletyczne kobiet: open
Fitness plażowe mężczyzn: 174 cm, 178 cm, 182 cm, +182 cm, open,
Fitness plażowe atletyczne mężczyzn: open

GRAND PRIX POLSKI W FIT MODEL
Fit model kobiet open
Fit model mężczyzn open

Uwaga 1: kategoria superfitness plażowe mężczyzn przeznaczone jest dla osób nieco masywniej zbudowanych i cięższych, ale nadal spełniających kryteria fitness plażowego a nie kulturystyki.

Uwaga 2: PZKFiTS zastrzega sobie prawo łączenia kategorii, jeśli nie będzie co najmniej trzech zawodniczek lub zawodników w danej kategorii.

Uwaga 3: Za wyjątkiem fitness kobiet i mężczyzn, jeśli w jakiejś kategorii będzie mniej niż 7 startujących, nie rozgrywa się półfinałów w tej kategorii, a jedynie finały.

ELIMINACJE DO REPREZENTACJI POLSKI NA:

– Mistrzostwa Europy w Fitness.
– Mistrzostwa Europy Juniorów i Weteranów (tylko w konkurencjach fitness).

POSTANOWIENIA PORZĄDKOWE:
Zgodnie z zarządzeniem IFBB, na zawodach nie można już używać łatwościeralnych. bronzerów. Opaleniznę należy uzyskiwać poprzez stosowanie samoopalaczy (na kilka dni przed zawodami), na które przed wyjściem na scenę nakłada się już tylko oliwkę lub w kabinie natryskowej na samych Mistrzostwach.

Podczas weryfikacji zawodnik otrzymuje od organizatora identyfikator, który umożliwia wejście do szatni i sali rozgrzewki. W celu zapewnienia sprawnej obsługi zawodników przed startem, Organizator na Naradzie Technicznej wydaje kierownikom ekip identyfikatory „Trener”.

Liczba wydawanych identyfikatorów uzależniona jest od liczby zawodników startujących w barwach danego klubu / stowarzyszenia, tj.:
– drużyny liczące do 3 zawodników – 1 identyfikator,
– drużyny liczące powyżej 3 zawodników – 2 identyfikatory.

Osoby nieposiadające stosownego identyfikatora (np. członkowie rodzin zawodników, inni trenerzy, instruktorzy itp.) nie będą miały wstępu na zaplecze.

PLANOWANY PROGRAM ZAWODÓW

16 kwietnia 2016 r. (sobota) – godz. 10:30
– Weryfikacja juniorek i weteranek bikini-fitness biorących udział tylko w eliminacjach do reprezentacji Polski na ME Juniorów i Weteranów (hala zawodów)

16 kwietnia 2016 r. (sobota) – godz. 11:00 – początek zawodów
FITNESS KOBIET, FITNESS MĘŻCZYZN :
Fitness kobiet, open: I runda (program dowolny)
Fitness mężczyzn, open: I runda (program dowolny)

FITNESS SYLWETKOWE KOBIET, kat. 158 cm, 163 cm, 168 cm i +168 cm
– Eliminacje
– Półfinał: I runda (ocena sylwetki w stroju bikini)
– Finał: II runda (T-walking, ocena sylwetki)
I BLOK DEKORACJI: fitness sylwetkowe kobiet
– Fitness sylwetkowe kobiet: kat. open + dekoracja
– Eliminacje do reprezentacji Polski na Mistrzostwa Europy 2015: fitness sylwetkowe kobiet (pierwsze dwójki z poszczególnych kategorii oraz byłe reprezentantki Polski na ME lub MŚ).
– Eliminacje do reprezentacji Polski na Mistrzostwa Europy 2016: fitness sylwetkowe juniorek
– Eliminacje do reprezentacji Polski na Mistrzostwa Europy 2016: fitness sylwetkowe weteranek

FIT MODEL
Fit model kobiet open: – Eliminacje
Fit model mężczyzn open: – Eliminacje

FITNESS KOBIET, FITNESS MĘŻCZYZN :
Fitness kobiet, open: II runda (ocena sylwetki)
Fitness mężczyzn open: II runda (ocena sylwetki)

FIT MODEL
Fit model kobiet open: – Półfinał: I runda (ocena sylwetki w stroju bikini)
Fit model mężczyzn open: – Półfinał: I runda (ocena sylwetki)

FITNESS ATLETYCZNE KOBIET OPEN:
– Eliminacje (pozy obowiązkowe)
– Półfinał: I runda (cztery zwroty + pozy obowiązkowe i porównania)
– Finał: rundy II i III (pozy obowiązkowe, dogrywka, programy dowolne – 30 sekund).

II BLOK DEKORACJI: fitness atletyczne kobiet
– Eliminacje do reprezentacji Polski na Mistrzostwa Europy w fitness atletycznym kobiet nie będą rozgrywane. Wszyscy kandydaci i kandydatki do reprezentacji muszą wystartować w Mistrzostwach Polski i one będą podstawą do wyłonienia reprezentacji.
– Eliminacje do reprezentacji Polski na Mistrzostwa Europy 2016: fitness atletyczne weteranek

17 kwietnia 2016 r. (niedziela) – godz. 10:30
– Weryfikacja juniorek i weteranek fitness sylwetkowym oraz juniorów i weteranów w fitness plażowym biorących udział tylko w eliminacjach do reprezentacji (hala zawodów)

17 kwietnia 2016 r. (niedziela) – godz. 11:00
Oficjalne otwarcie Mistrzostw Polski

FITNESS KOBIET, FITNESS MĘŻCZYZN:
Fitness kobiet, open: III runda (program dowolny)
Fitness mężczyzn, open: III runda (program dowolny)

FIT MODEL
Fit model kobiet open: – Finał: rundy II (ocena sylwetki)
Fit model mężczyzn open: – Finał: rundy II (ocena sylwetki)

BIKINI FITNESS KOBIET, kat. 160 cm, 163 cm, 166 cm, 169 cm, +169 cm:
– Eliminacje
– Półfinał: I runda (ocena sylwetki w stroju bikini)
– Finał: II runda (T-walking + ocena sylwetki)

III BLOK DEKORACJI: bikini fitness kobiet
– Bikini Fitness kobiet: kat. open + dekoracja
– Eliminacje do reprezentacji Polski na Mistrzostwa Europy 2016: bikini fitness kobiet (pierwsze dwójki z poszczególnych kategorii oraz byłe reprezentantki Polski na ME lub MŚ).
– Eliminacje do reprezentacji Polski na Mistrzostwa Europy 2016: bikini fitness juniorek
– Eliminacje do reprezentacji Polski na Mistrzostwa Europy 2016: bikini fitness weteranek

FITNESS KOBIET, FITNESS MĘŻCZYZN:
Fitness kobiet, open: IV runda (ocena sylwetki).
Fitness mężczyzn, open: IV runda (ocena sylwetki).

FIT MODEL KOBIET
Fit model kobiet open: – Finał: rundy III (prezentacja indywidualna w sukni wieczorowej)

FIT MODEL MĘŻCZYZN:
Fit model mężczyzn open: – Finał: rundy III (prezentacja indywidualna w swobodnym stroju sportowym)

IV BLOK DEKORACJI: fitness kobiet, fitness mężczyzn, fit model kobiet, fit model mężczyzn
– Eliminacje do reprezentacji Polski na Mistrzostwa Europy w fitness kobiet i fitness mężczyzn oraz w fitness juniorek i juniorów nie będą rozgrywane. Wszyscy kandydaci i kandydatki do reprezentacji muszą wystartować w Mistrzostwach Polski i one będą podstawą do wyłonienia reprezentacji.

FITNESS PLAŻOWE MĘŻCZYZN, kat. 174 cm, 178 cm, 182 cm, +182 cm oraz
FITNESS PLAŻOWE ATLETYCZNE MĘŻCZYZN open
– Eliminacje
– Półfinał: I runda (zwroty, porównania)
– Finał: II runda (prezentacja indywidualna + zwroty w grupie).

V BLOK DEKORACJI: fitness plażowe mężczyzn, fitness plażowe atletyczne mężczyzn
– Fitness plażowe mężczyzn: kat. open (bez superfitness) + dekoracja
– Eliminacje do reprezentacji Polski na Mistrzostwa Europy 2016 fitness plażowe mężczyzn (pierwsze dwójki z poszczególnych kategorii oraz byli reprezentanci Polski na ME lub MŚ).
– Eliminacje do reprezentacji Polski na Mistrzostwa Europy 2016 fitness plażowe juniorów
– Eliminacje do reprezentacji Polski na Mistrzostwa Europy 2016 fitness plażowe weteranów

Wiek weteranek w bikini fitness: +35 lat, wiek weteranek w fitness sylwetkowym: 35-44 lata i +45 lat.
Wiek weteranów: 40-49 lat, 50-59 lat, 60-64 lata, powyżej 65 lat (decyduje rocznik).
Wiek juniorów i juniorek: 16-23 lata (decyduje rocznik).

Ogłoszenie wyników klasyfikacji drużynowej i wręczenie pucharów

OSTATECZNY PROGRAM ZAWODÓW USTALONY ZOSTANIE PO WERYFIKACJI !!!
Ostateczny program zawodów, z rozpisaniem na rundy, przekazywany jest niezwłocznie sędziom funkcyjnym (głównym, sekretarzom, nagrań, rozprowadzającym), podawany przez spikera zawodów do publicznej wiadomości, a także rozwieszany przy szatniach oraz widocznych miejscach na hali oraz hotelu sędziowskim.
Kierownicy ekip zobowiązani są do zapoznania się z aktualnym programem zawodów i po weryfikacji poinformować o nim zawodników swojego klubu.
Z uwagi na liczbę zgłoszonych zawodników, niektóre kategorie mogą zostać połączone, co wpływa na kolejność startu!!!

PUNKTACJA DRUŻYNOWA:
Do klasyfikacji drużynowej Mistrzostw Polski w Fitness wliczane są wyniki: 1 zawodniczki w fitness atletycznym, 5 w bikini fitness, 4 w fitness sylwetkowym, 1 w fitness kobiet, 4 zawodników w fitness plażowym, 1 zawodnika w fitness plażowym atletycznym, 1 zawodnika w fitness mężczyzn.

NAGRODY:
Mistrzostwa Polski: Zawodnicy na I, II, III miejscach w kategoriach otrzymują medale, puchary i dyplomy. Zawodnicy zajmujący miejsca IV-VI w swojej kategorii otrzymują puchary i dyplomy. Zawodnik zajmujący 1 miejsce w kategorii OPEN otrzyma puchar. Trzy najlepsze drużyny otrzymują puchary oraz dyplomy.
Grand Prix Polski: Zawodnicy na miejscach I – VI w kategoriach otrzymują puchary i dyplomy.

KOMISJA SĘDZIOWSKA:
Komisję Sędziowską powołuje PZKFiTS.

MEDIA
Przedstawiciele mediów zwracają się o akredytację na Mistrzostwa do biura zawodów nie później niż do 4 kwietnia 2016 r. Przyznanie akredytacji podlega akceptacji PZKFiTS. Ostateczna decyzja zostanie podana nie później niż do 8 kwietnia 2016 r.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Sprawy sporne wynikłe podczas zawodów i nie ujęte w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Komisja Odwoławcza złożona z Prezesa PZKFiTS, Sędziego Głównego i przedstawiciela Organizatora, po wpłaceniu wadium w wysokości 100,– zł na rzecz Organizatora.

INFORMACJE:
Szczegółowych informacji o imprezie udziela biuro UKS Maniac Gym – tel/fax 85 740 69 31,
Joanna Zapolska – tel. kom. 609 677 053 .

Zatwierdzam // Organizator
mgr inż. Andrzej Michalak // Arkadiusz Leszczyński
Wiceprezes PZKFiTS // Prezes UKS Maniac Gym
dn. 09.02.2016 r

ZAŁACZNIK:

Limity wagi ciała zawodników w zależności od wzrostu:

Fitness mężczyzn:
do 170,0 cm: (wzrost – 100) + 1
170,1-175,0 cm: (wzrost – 100) + 2
175,1-180,0 cm: (wzrost – 100) + 3
180,1 – i więcej: (wzrost – 100) + 4

Kulturystyka klasyczna mężczyzn:
Wzrost (kategoria) do 168 cm: Maks. waga ciała [kg] = (wzrost [cm] – 100) + 0 [kg]
Wzrost (kategoria) do 171 cm: Maks. waga ciała [kg] = (wzrost [cm] – 100) + 2 [kg]
Wzrost (kategoria) do 175 cm: Maks. waga ciała [kg] = (wzrost [cm] – 100) + 4 [kg]
Wzrost (kategoria) do 180 cm: Maks. waga ciała [kg] = (wzrost [cm] – 100) + 6 [kg]
Wzrost (kategoria) powyżej 180 cm:
Dla zawodników ze wzrostem od 180,1 cm do 190 cm (włącznie) obowiązuje limit:
Maks. waga ciała [kg] = (wzrost [cm] – 100) + 8 [kg]
Dla zawodników ze wzrostem od 190,1 cm do 198 cm (włącznie) obowiązuje limit:
Maks. waga ciała [kg] = (wzrost [cm] – 100) + 9 [kg]
Dla zawodników ze wzrostem powyżej 198 cm obowiązuje następujący limit:
Maks. waga ciała [kg] = (wzrost [cm] – 100) + 10 [kg]

Udostępnij znajomym

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *