XXXI OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY W KULTURYSTYCE I FITNESS 2017 – SŁUPSK – REGULAMIN

REGULAMIN XXXI OGÓLNOPOLSKICH ZAWODÓW W KULTURYSTYCE I FITNESS, SŁUPSK, 9 KWIETNIA 2017 r.

1. Cel imprezy:

– popularyzacja kulturystyki i fitness jako jednych z form rekreacji fizycznej;
– wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach.

2. Organizator:

Pomorski Związek Kulturystyki i Fitness w Ustce;

3. Współorganizatorzy:

– Polski Związek Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego;
– Urząd Miasta Słupska;
– Studio Rekreacji i Rehabilitacji HEROS w Ustce;
– Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej HEROS.

4. Termin i miejsce zawodów:

– zawody odbędą się w dniu 9 kwietnia 2017 roku o godz. 12:00, w sali widowiskowej Teatru Impresaryjnego w Słupsku przy ul. Jana Pawła II 3.

5. Zasady uczestnictwa:

W zawodach mogą brać udział reprezentanci klubów sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej zrzeszonych w PZKFiTS.
Informacji w tej sprawie udziela Biuro Związku (tel. 022 550 09 67).
Każdy Klub biorący udział w rywalizacji musi mieć opłaconą składkę członkowską PZKFiTS na 2017 rok. Każdy startujący musi mieć opłaconą Licencję PZKFiTS na 2017 rok.
Wymagane opłaty na rzecz PZKFiTS należy wnosić na konto PZKFiTS:
BANK PEKAO SA, Nr 08 1240 6250 1111 0000 4591 7718
z podaniem nazwy klubu, imienia i nazwiska zawodnika, za którego wnoszona jest opłata, ewentualnie w Biurze PZKFiTS, ul. Mangalia 4, lok. 427, Warszawa. (e-mail: [email protected], tel. 22-55-00-967).
Wysokość opłat podana jest w KOMUNIKACIE FINANSOWO-ORGANIZACYJNYM PZKFITS na 2017r., dostępnym na stronie internetowej Związku w zakładce „Przepisy”:
http://pzkfits.pl/wp-content/uploads/2016/12/KFO-2017.pdf

Dla wszystkich kategorii obowiązuje wpisowe w wysokości 70 zł od zawodniczki/zawodnika.
Wpłaty wpisowego należy dokonać w dniu zawodów przed weryfikacją. Za start w dwóch kategoriach opłata ulega podwojeniu.

Opłata wnoszona bezpośrednio przed zawodami (w dniu weryfikacji) będzie obciążona dodatkowym narzutem w wysokości 20 zł.

UWAGA: W przypadku zgłoszenia się zawodnika w dniu weryfikacji bez wcześniejszego terminowego zgłoszenia i wpłaty wpisowego na podane konto, wpisowe obciążone jest dodatkowym narzutem w wysokości 100 zł.

6. Zgłoszenia:

Zgłoszenia imienne startujących należy nadsyłać do dnia 3 kwietnia 2017 r., wypełniając formularz zamieszczony na stronie pzkfits.pl pod poniższym adresem:
http://pzkfits.pl/xxxi-ogolnopolskie-zawody-w-kulturystyce-i-fitness-2017-slupsk-zgloszenia/

W zgłoszeniu każdy zawodnik / zawodniczka musi podać:
– imię i nazwisko,
– klub / stowarzyszenie zrzeszone w PZKFiTS, w barwach którego startuje,
– rok urodzenia,
– dokładną kategorię startową, w której zamierza wystartować, (wzrostowa lub wagowa),
– adres e-mail,
– numer telefonu.
Formularz nie zawierający pełnych informacji o zawodniku nie zostanie przyjęty.

7. Przyjazd i weryfikacja

Uczestnicy zawodów przyjeżdżają w dniu 09 kwietnia 2017 r. (niedziela) i zgłaszają się do Biura Zawodów, które będzie czynne w godz. 09:00-12:00 w hallu na I piętrze Teatru Impresaryjnego w Słupsku ul. Jana Pawła II 3.
– weryfikacja zawodników odbędzie się w miejscu zawodów 9 kwietnia 2017r. od godz. 9:30 do 11:00.
– przy weryfikacji wymagany jest dokument tożsamości ze zdjęciem i datą urodzenia, licencja i karta zawodnika PZKFiTS oraz książeczka zdrowia zawodnika z ważną adnotacją lekarza lub zaświadczenie lekarskie, zezwalające na start w zawodach.
– prezentowanie programów dowolnych odbywać się będzie przy własnym podkładzie muzycznym na dostarczonych płytach CD opisanych nazwiskiem właściciela.

8. Kategorie i punktacja:

– zawodnicy startują w następujących kategoriach:
1) Fitness sylwetkowe kobiet – open
2) Bikini fitness kobiet – open
3) Fit model kobiet- open
4) Fit model mężczyzn – open
5) Fitness plażowe mężczyzn – open
6) Kulturystyka juniorów – wszechwag
7) Kulturystyka mężczyzn – do 80 kg
8) Kulturystyka mężczyzn – do 90 kg
9) Kulturystyka mężczyzn – powyżej 90 kg
10) Kulturystyka mężczyzn – open
11) Kulturystyka klasyczna – open
12) Kulturystyka weteranów – wszechwag

– punktacja przeprowadzona będzie w oparciu o przepisy IFBB/PZKFiTS

9. Nagrody:

– organizatorzy przewidują:
za miejsca I – III puchary
za miejsca I – VI dyplomy
za I miejsce w kategorii OPEN i WSZECHWAG puchar i nagroda rzeczowa.

10. Program zawodów:

9 kwietnia 2017r. (niedziela) godz 12:00

Eliminacje i półfinały:
Fitness sylwetkowe kobiet – I runda (ocena sylwetki w dowolnym stroju bikini)
Bikini fitness kobiet – I runda (ocena sylwetki w stroju bikini)
Kulturystyka juniorów – I runda (porównania)
Fitness plażowe mężczyzn – I runda (cztery zwroty)
Kulturystyka klasyczna – I runda (porównania)
Kulturystyka mężczyzn – do 80 kg – I runda (porównania)
Kulturystyka mężczyzn – do 90 kg – I runda (porównania)
Fit model kobiet open I runda
Fit model mężczyzn open – I runda
Kulturystyka mężczyzn – powyżej 90 kg – I runda (porównania)
Kulturystyka weteranów – wszechwag- I runda (porównania)

Finały (bezpośrednio po zakończeniu półfinałów):
Kulturystyka juniorów – II runda (pozy obowiązkowe i dogrywka) i III runda (program dowolny)
Kulturystyka klasyczna – II runda (pozy obowiązkowe i dogrywka) i III runda (program dowolny)
Fitness sylwetkowe kobiet – II runda (T–walking + ocena sylwetki w stroju bikini)
I blok dekoracji

Fit model kobiet – II runda (prezentacja indyw. + ocena sylwetki)
Fit model mężczyzn – II runda ( prezentacja indyw.+ ocena sylwetki)
Bikini fitness kobiet – II runda (T–walking + ocena sylwetki w dowolnym stroju bikini)
Fitness plażowe mężczyzn – II runda (prezentacja indywidualna + cztery zwroty)
II blok dekoracji

Kulturystyka mężczyzn do 80 kg – II runda (pozy obowiązkowe i dogrywka) i III runda (program dowolny)
Kulturystyka mężczyzn do 90 kg – II runda (pozy obowiązkowe i dogrywka) i III runda (program dowolny)
Fit model mężczyzn – III runda (prezentacja indyw. w stroju dowolnym)
Kulturystyka mężczyzn powyżej 90 kg – II runda (pozy obowiązkowe i dogrywka) i III runda (program dowolny)
III blok dekoracji

Kulturystyka weteranów – wszechwag – II runda (pozy obowiązkowe i dogrywka) i III runda (program dowolny)
Fit model kobiet (prezentacja indyw. w sukni wieczorowej)
Kulturystyka mężczyzn open (pozy obowiązkowe i dogrywka)

IV blok dekoracji

11. Finansowanie:

– wszelkie koszty związane z organizacją zawodów pokrywa organizator;
– zawodnicy przyjeżdżają na koszt własny bądź jednostki delegującej.

12. Postanowienia końcowe:

– organizator jest w stanie zarezerwować nocleg z dnia 8 / 9 kwietnia 2017 r. dla osób zgłoszonych w terminie do dnia 5 kwietnia 2017 r.
– w razie rezygnacji z udziału w zawodach wpisowe nie będzie zwracane;
– wszystkie kwestie sporne objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga sędzia główny oraz organizator, po wpłaceniu przez protestującego kwoty w wysokości 100 zł.
– w przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby zawodników w danej kategorii wagowej, organizator zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.
– prawo interpretacji niniejszego regulaminu zastrzega sobie organizator.
– wszelkich informacji na temat zawodów udziela:
Bogdan Kaszuba – tel. (59) 814 89 01 w godz. 16.00 – 22.00 lub tel. kom. 609 485 172

Organizator:
Bogdan Kaszuba

Udostępnij znajomym

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *