Boldenone – pozytywny wynik kontroli bez stosowania? Badania naukowe

Boldenone należy do jednych z najczęściej wykrywanych środków dopingujących. Zwykle użycie boldenonu wykrywa się przez wykrycie głównego metabolitu: 5β-androst-1-en-17β-ol-3-one zwanego BM1, metodą GC-MS (GC-MS = chromatografia gazowa+spektrometria mas). Wcześniej dokonuje się hydrolizy z enzymami β-glucuronidasy oraz ekstrakcji.

W rzadkich wypadkach na kontroli dopingowej ustala się niewielkie stężenia boldenonu oraz BM1 pochodzenia endogennego W tym momencie analiza wykorzystująca izotopową spektrometrię mas (ang. isotope ratio mass spectrometry, IRMS) pozwala na potwierdzenie pochodzenia danego związku (czy jest on wynikiem dopingu czy naturalnych przemian w organizmie). Ochotnikom podawano boldenon i zbierano próbki moczu do 56 h po zastosowaniu sterydu anaboliczno-androgennego. Dokonano ekstrakcji przy użyciu octanu etylu, dokonano analizy przy użyciu metody LC–MS/MS. Odnaleziono siarczan boldenonu i dodatkowo znaleziono siarczan epiboldenonu.

Większość steroidów anabolicznych ulega dwustopniowym przemianom w organizmie.

W pierwszej fazie dochodzi do redukcji reszt ketonowych, oksydacji grup hydroksylowych oraz oksydoredukcji wiązań pomiędzy atomami węgla w szkielecie steroidowym.

W drugiej fazie metabolizmu następuje sprzęganie powstałych metabolitów z kwasem glukuronowym i siarkowym, co pozwala na ich wydalenie przez nerki” [2]

Wspomniane metabolity boldenonu (siarczan boldenonu, siarczan epiboldenonu) nie były wcześniej wykrywane u ludzi. Co prawda stanowią tylko 1% z całości substancji aktywnej, ale były wykrywalne nawet gdy stężenia głównych metabolitów boldenonu w moczu (w tym BM1) były już na poziomie fizjologicznych (pochodzenia endogennego). Aby ostatecznie wyjaśnić tą kwestię dokonano analizy próbek zawierających tylko endogenne metabolity boldenonu (te osoby nie dostały boldenonu).

W 3 z 4 próbek nie wykryto siarczanu boldenonu czy siarczanu epiboldenonu. Za to identyfikowano siarczan boldenonu (oraz czasem też siarczan epiboldenonu) w próbkach zawierających metabolity boldenonu pochodzącego spoza ustroju (czyli metabolity które powstały wskutek iniekcji SAA). Wniosek? Metabolity znalezione w moczu (takie jak siarczan boldenonu oraz siarczan epiboldenonu) mogą być dodatkowymi znacznikami użycia dopingu przez sportowców.

Referencje:
1.C.Gómez “New potential markers for the detection of boldenone misuse” https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S096007601200115X
2. Łukasz Łaczmański, Marek Mędraś “Metabolizm testosteronu w aspekcie kontroli antydopingowej”
Udostępnij znajomym

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *