Czy siła chwytu jest związana z funkcjonowaniem mózgu? 

W wielu badaniach wykazano, iż trening siłowy ma znaczenie nie tylko dla funkcjonowania ciała, ale też zdolności poznawczych. Sugeruje się też, że jednym z parametrów ogólnej oceny zdrowia, w tym mózgu.

W jednym z podobnych eksperymentów uczestnicy z niską masą mięśniową na początku prowadzenia obserwacji byli narażeni na szybszy spadek funkcji poznawczych i szybkości psychomotorycznej w ciągu następnych 3 lat. Zarówno funkcjonowanie fizyczne, jak i zdolności poznawcze są ważne dla dobrego samopoczucia, nie tylko w starszym wieku. Siła chwytu jest często uważana za wskaźnik ogólnej witalności i jako taka może być markerem i predyktorem funkcji poznawczych. W jednym z badań 708 uczestników w wieku 40-86 lat było obserwowanych przez 20 lat. Oceniano zdolności werbalne, zdolności przestrzenne, szybkość przetwarzania i pamięć. Dopasowano je do wartości siły chwytu i każdą traktowano osobno.

Wyniki

Potwierdzono związek siły chwytu i funkcji poznawczych. Siła chwytu była związana ze zmianą 4 zdolności poznawczych po 65 roku życia. W cytowanym eksperymencie wykazano związek między siłą uścisku a zdolnościami poznawczymi, począwszy od około 65 roku życia.

Z kolei w metaanalizie badań z 2019 r. uwzględniono 6 badań (w tym cytowane wyżej Sternäng O. i in.). W czterech wykazano powiązanie między siłą chwytu a zdolnościami poznawczymi. Jednak naukowcy sugerują, że choć funkcje poznawcze i siła chwytu zmniejszały się wraz z wiekiem, to jednak w części przypadków brakuje dowodów na związek między wskaźnikami (powiązania są niewielkie lub żadne). Według autorów metaanalizy badań trzeba większej ilości dobrej jakości eksperymentów, by wykluczyć inne czynniki, które mogą mieć wpływ na wyniki.

Referencje:

Tessier A-J. i in. Association of Low Muscle Mass With Cognitive Function During a 3-Year Follow-up Among Adults Aged 65 to 86 Years in the Canadian Longitudinal Study on Aging https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2793806

Sternäng O. i in. Grip Strength and Cognitive Abilities: Associations in Old Age https://academic.oup.com/psychsocgerontology/article/71/5/841/2614056?login=false

Zammit A.R. i in. Associations Between Aging-Related Changes in Grip Strength and Cognitive Function in Older Adults: A Systematic Review

Udostępnij znajomym

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *