Czy trening interwałowy jest korzystny dla piłkarzy?

Kiedyś często spotykało się zarzuty, że protokoły treningu interwałowego są sprawdzane tylko na osobach niewytrenowanych, początkujących itd. Nie jest to prawdą, można znaleźć dziesiątki badań prowadzonych na bardzo dobrze wytrenowanych sportowcach. Oto jedno z nich.

Dziewiętnastu elitarnych młodych zawodników wieku około 18 lat zostało losowo przydzielonych do grupy interwencji i kontrolnej.

Wykonywali specjalny trening interwałowy:

4 x 4 minuty przy utrzymaniu 90-95% maksymalnego tętna, z 3 minutowymi przerwami między przyspieszeniami.

Sesję powtarzano 2x w tygodniu przez 8 tygodni.

Zawodnicy byli nagrywani podczas dwóch meczów, jednego przed i jednego po 8 tygodniach treningu.

Wyniki

  1. Maksymalny pobór tlenu (VO2max) wzrósł z 58.1 do 64.3 ml na kg na minutę (czyli o 10.7%).
  2. Próg mleczanowy (znany jako próg przemian anaerobowych PPA, próg wentylacyjny) wzrósł z 47,8 do 55,4 ml na kg na minutę (poprawa o 15.9%); to znaczy, im wyżej mamy próg mleczanowy, tym możemy utrzymywać wyższą prędkość biegu bez obawy o spadek osiągów. Po przekroczeniu PPA praca nie może być kontynuowana dłużej niż kilka minut, zawodnik np. musi zwolnić bieg,
  3. Ekonomika biegu wzrosła o 6.7%.
  4. Dystans pokonany podczas meczu wzrósł o 20%.
  5. O 100% wzrosła liczba sprintów.
  6. Czas przy piłce wzrósł o 24%.
  7. Średnia intensywność pracy podczas gry w piłkę nożną (% maksymalnego tętna) wzrosła z 82.7 do 85.6%.

Nie odnotowano zmian w maksymalnej wysokości skoku dosiężnego, sile, szybkości, prędkości kopnięć, precyzji kopnięć lub jakości podań po okresie interwencji treningowej. Grupa kontrolna nie wykazała zmian w żadnym z badanych parametrów.

Wniosek

Zwiększona wytrzymałość tlenowa u piłkarzy poprawia wyniki w piłce nożnej, pozwala zwiększać pokonywany dystans, poprawiać intensywność pracy, zwiększać liczbę sprintów i zaangażowanie podczas meczu. Tego rodzaju schemat interwałowy jest często spotykany w badaniach naukowych i wydaje się być bardzo skuteczny.

Referencje, badania:

Jan Helgerud i in. „Aerobic endurance training improves soccer performance” http://www.henriquetateixeira.com.br/up_artigo/aerobic_endurance_training_improves_soccer_performance_va5te8.pdf

Udostępnij znajomym

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *