Deca durabolin groźny dla serca!? Badana naukowe

Sterydy anaboliczno-androgenne mają wpływ na ciśnienie krwi, to może wywołać zmiany w nerkach oraz w sercu (zmiany strukturalne oraz czynnościowe). Ponadto istnieją liczne wątpliwości odnośnie wpływu SAA na mięsień sercowy. Ana Paula Tanno i wsp. [1] zbadała wpływ podawania szczurom nandrolonu przy jednoczesnym treningu.

Zwierzętom podawano 5 mg nandrolonu na kg masy ciała (dwa razy w tygodniu) oraz trenowały one wykonując skoki z obciążeniem, a ciężar progresywnie zwiększano (50%, 60% i 70% masy ciała . Okazało się, iż trening siłowy oraz podawanie nandrolonu zwiększyły przerost lewej komory serca i spowodowały zmiany strukturalne w obrębie lewej komory. Doping miał wpływ na upośledzenie funkcji skurczowej i rozkurczowej. Naukowcy oznaczyli też markery patologicznego przerostu serca, który powiązano z podawaniem zwierzętom nandrolonu. A jak jest u ludzi? W badaniach Baggish AL i wsp. [2] opublikowanych 23 maja 2017 r. wzięło udział 140 mężczyzn w wieku 34-54 lata, doświadczonych w treningu siłowym. W tej grupie znalazło się 86 biorących SAA przez dłużej niż 2 lata oraz 54 mężczyzn którzy nie sięgali po sterydy anaboliczno-androgenne. Użyto echokardiografii przezklatkowej oraz angiografii tomografii komputerowej aby ocenić funkcjonowanie serca.

Wyniki:

 • w porównaniu z niebiorącymi SAA, ich użytkownicy (kiedyś, w przeszłości) mieli obniżoną frakcję wyrzutowej lewej komory serca (LVEF); osoby stosujące SAA (kiedykolwiek, sumarycznie przez długi czas) średnio 52±11%, nie biorący 63±8% (w fazie skurczu),
 • podobnie było w fazie rozkurczu, prędkość wczesnorozkurczowa wynosiła u użytkowników SAA: 9.3±2.4 cm/sekundę, u nie biorących: 11.1±2.0 cm/sekundę,
 • osoby które brały SAA w trakcie badań (nie tylko kiedyś, ale też obecnie) miały obniżoną frakcję wyrzutowej lewej komory serca (LVEF) do 49±10% w porównaniu do osób które odstawiły SAA 58±10%
 • prędkość wczesnorozkurczowa wynosiła u użytkowników SAA: 8.9±2.4 cm/sekundę, u nie biorących 10.1±2.4 cm/sekundę,
 • objętość blaszki miażdżycowej w naczyniach wieńcowych  była większa u użytkowników SAA, niż u nie stosujących sterydów anaboliczno-androgennych

Podsumowanie: inne eksperymenty przynoszą sprzeczne rezultaty odnośnie wpływu SAA na potencjalny przerost, strukturę i funkcje serca. [3-4] Osoby stosujące SAA powinny regularnie badać serce, co najmniej wykonując EKG oraz echo serca (USG serca). Tym bardziej, iż nadciśnienie oraz zaburzenia lipidogramu są klasycznymi objawami u stosujących SAA. Sprawę komplikuje fakt, iż na pracę serca mają wpływ beta mimetyki (np. często nadużywany clenbuterol, formoterol, salbutamol), odwadnianie (diuretyki), stosowanie hormonu wzrostu (i IGF-1) [6] oraz hormonów tarczycy. A przecież z tego wszystkiego słyną kulturyści.

Nadużywanie hormonów tarczycy może powodować: [5]

 • przyspieszoną czynność serca,
 • przerost mięśnia sercowego (jest nasilony przez wysiłek, stosowanie rhGH czy SAA),
 • szmer skurczowy (spowodowany turbulentnym przepływem krwi przez zastawkę aortalną),
 • nadciśnienie skurczowe z podwyższoną amplitudą skurczowo-rozkurczową (podwyższone ciśnienie tętna),
 • zmniejszenie tolerancji wysiłku,
 • nasilenie dolegliwości dławicowych
 • nasilenie objawów istniejącej już niewydolności serca.

W badaniu EKG zazwyczaj stwierdza się: tachykardię zatokową, skrócenie odstępu PR, niemiarowość ekstrasystoliczną lub migotanie przedsionków, skrócenie odstępu QT, uniesienie odcinka ST.

Referencje: 1. Ana Paula Tanno „Nandrolone and resistance training induce heart remodeling: Role of fetal genes and implications for cardiac pathophysiology” https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0024320511004012 2. Baggish AL1, Weiner RB2, Kanayama G2, Hudson JI2, Lu MT2, Hoffmann U2, Pope HG Jr1. “Cardiovascular Toxicity of Illicit Anabolic-Androgenic Steroid Use”. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28533317 3. Hartgens F, Kuipers H. Effects of androgenic-anabolic steroids in athletes. Sports Med. 2004;34:513–54. 4. Asian J Sports Med. 2013 Mar; 4(1): 10–14. Echocardiographic Findings in Power Athletes Abusing Anabolic Androgenic Steroids http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3685154/ 5.lek. Xymena Żórawska-Wasilewska dr hab. n. med. Marek Czarkowski dr n. med. Janusz Pachucki “Wpływ zaburzeń czynności tarczycy na choroby serca” https://podyplomie.pl/kardiologia/18945,wplyw-zaburzen-czynnosci-tarczycy-na-choroby-serca 6. Graziella Castellano “The GH/IGF-1 Axis and Heart Failure” https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2822143/
Udostępnij znajomym

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *