Grelina a niewydolność serca

Grelina może powodować uwalnianie hormonu wzrostu z przysadki mózgowej. Peptyd ten sprzyja powstawaniu dodatniego bilansu energetycznego poprzez stymulowanie przyjmowania pokarmu i indukowanie wzrostu masy ciała poprzez mechanizmy niezależne od hormonu wzrostu.

Grelina wykazuje działanie na układ sercowo-naczyniowy, na co wskazuje obecność jej receptora w naczyniach krwionośnych i komorach serca.

W badaniach poza ustrojem człowieka, grelinę hamowana zaprogramowaną śmierć komórek mięśnia sercowego i komórek śródbłonka. U ludzi infuzja greliny zmniejsza ogólnoustrojowy opór naczyniowy i zwiększa pojemność minutową serca u pacjentów z niewydolnością serca. Wielokrotne podawanie greliny poprawia strukturę i funkcję serca oraz zmniejsza wyniszczenie komórek serca u szczurów z niewydolnością serca.

Wyniki badań sugerują, że grelina ma wpływ na układ sercowo-naczyniowy i reguluje metabolizm energetyczny poprzez mechanizmy zależne od hormonu wzrostu i niezależne od niego.

Zatem podawanie greliny może być nową strategią terapeutyczną w leczeniu ciężkiej przewlekłej niewydolności serca (CHF).

Referencje:

Noritoshi Nagaya i in. „Ghrelin, a novel growth hormone-releasing peptide, in the treatment of chronic heart failure” https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0167011503001174

Udostępnij znajomym

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *