Czy post wpływa na podniesienie hormonu wzrostu?

Niedawno pewien człowiek napisał, iż stężenie GH w ustroju człowieka jest bardzo niskie. Tak, to prawda. Jednak twierdził też, iż post może podnieść stężenie o 2000% (a to już kompletna bzdura).

Wg norm ESAP, normalne stężenie GH w ustroju człowieka wynosi:

  • 0.01-0.97 ng/mL (0.01-0.97 µg/L) (mężczyźni),
  • 0.01-3.61 ng/mL (0.01-3.61 µg/L) (kobiety).

Gdyby stężenie hormonu wzrostu wzrosło o 1000%, to wyniosłoby maksymalnie 10.67 ng/mL. Gdyby wzrosło o 2000%, wynosiłoby 20.37 ng/mL.

Teraz odnieśmy to do podawania egzogennego GH. Zeisel HJ i wsp. [1] sprawdzali, jak rhGH wpłynie na stężenie GH w ustroju. Podawano 4 IU (1,3 mg) hGH/m2. Przeciętna powierzchnia ciała człowieka wynosi wg badań, 1.73 (dla kobiet) i 2.03 m2 (np. badania Peter Tikuisisa i wsp.), czyli oznacza to podawanie maksymalnie 8 IU rhGH.

Po podaniu dożylnym, okres półtrwania w fazie eliminacji rhGH wynosił 18 min. Po podaniu domięśniowym, średnie maksymalne stężenie hormonu wzrostu w surowicy wynosiło 36,9 ng/ml (zakres 13-61 ng/ml) i wystąpiło po 3 godzinach. Po podaniu podskórnym stężenie we krwi było niższe, ale bardziej trwałe (średnio: 16,4 i 16,3 ng/ml, odpowiednio po 4 i 6 godzinach).

Wniosek? Maksymalne, normalne stężenie GH to 0.97 ng/mL, po domięśniowym podaniu 8 IU stężenie GH wzrosło średnio do 36.9 ng/ml (czyli o 3704%). Tak naprawdę większość mężczyzn ma niższe stężenie GH, więc można przyjąć, iż wzrost wynosił nawet 5000-6000%. Ponadto u niektórych osób wzrost wynosił tylko 13 ng/ml, a u innych nawet 61 ng/ml (a to kolosalny rozrzut).

Czy możliwe jest podniesienie stężenia GH samym postem i to o 2000%?

Wg badań K Y Ho i wsp. [3], średnie stężenie GH wynosiło pierwszego dnia przed postem średnio 0.3 ng/ml. Pierwszego dnia postu średnio 1.3 ng/ml, a piątego dnia średnio 3.4 ng/ml. Na siłę szukając tu wyniku, można oszacować wzrost stężenia GH o 1000% (porównując dane wyjściowe i z 5. dnia postu). Jednak oszacowana 24-h zmiana w stężeniu GH wynosiła już tylko 210%. Z tym, że post powoduje jednocześnie wyraźny spadek stężenia somatomedyny C (IGF-1) o 41.2% (z 1.31 do 0.77 U/ml), więc niweczy to sens głodówki.

Badania Nørrelund H. i wsp. są jeszcze bardziej szokujące, bo 40-h post nie tylko spowodował spadek stężenia IGF-1 o 35%, ale także tego faktycznie skutecznego w organizmie (wolnego IGF-1) aż o 70%! Ponadto odnotowano rozpad mięśni związany z postem.

Badania Darzy KH i wsp. [5] w pełni potwierdzają to, co napisałem. Oszacowano, iż post zwiększa stężenie GH 3.7-krotnie.

Średnie stężenie GH wynosiło:

  • u mężczyzn 0.74 ± 0.1 µg/L po posiłkach; 2.5 ± 0.3 µg/L w czasie postu (wzrost o 237,8%),
  • u kobiet 1.2 ± 0.3 µg/L po posiłkach, 2.3 ± 0.8 µg/L w czasie postu (wzrost o 91,7%).

Średnie stężenie GH wynosiło (w zależności od pory dnia):

  • u mężczyzn 0.32 ± 0.13 µg/L w dzień po posiłkach i 1.7 ± 0.19 µg/L w dzień w czasie postu (odpowiednio w nocy: 1.15 ± 0.23 µg/L posiłki i 3.35 ± 0.5 µg/L post),
  • u kobiet 1.12 ± 0.3 µg/L w dzień po posiłkach i 1.8 ± 0.4 µg/L w dzień w czasie postu (odpowiednio w nocy: 1.3 ± 0.3 µg/L posiłki i 3 ± 1.2 µg/L post).

Oczywiście chwilowe, pulsacyjne wzrosty stężenia GH mogą wystąpić i osiągnąć stężenie do 13.5 ± 1.4 µg/L u mężczyzn. Tylko, jakie to ma znaczenie? Żadne, gdyż liczy się stężenie średnie, a nie chwilowe wahania. Poza tym wzrost GH jest kompletnie nieopłacalny, gdyż wiąże się z supresją IGF-1 (od 10 do 40% w zależności od czasu trwania postu). Nic nie wskazuje na to, by post był w stanie zwiększyć stężenie GH bardziej, niż 2-4-krotnie, w zależności od badanej grupy, jej wieku i pory dnia.

Referencje:

Zeisel HJ1, von Petrykowski W, Wais U. „Pharmacokinetics and short-term metabolic effects of mammalian cell-derived biosynthetic human growth hormone in man.”  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1490668

Peter Tikuisis i wsp. „Human body surface area: Measurement and prediction using three dimensional body scans” https://www.researchgate.net/publication/11788048_Human_body_surface_area_Measurement_and_prediction_using_three_dimensional_body_scans

K Y Ho, J D Veldhuis, M L Johnson, R Furlanetto, W S Evans, K G Alberti, and M O Thorner „Fasting enhances growth hormone secretion and amplifies the complex rhythms of growth hormone secretion in man.”  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC329619/

Nørrelund H1, Nair KS, Jørgensen JO, Christiansen JS, Møller N. „The protein-retaining effects of growth hormone during fasting involve inhibition of muscle-protein breakdown.” https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11147801

Ken H. Darzy, Robert D. Murray, Helena K. Gleeson, Suzan S. Pezzoli, Michael O. Thorner, Stephen M. Shalet  „The Impact of Short-Term Fasting on the Dynamics of 24-Hour Growth Hormone (GH) Secretion in Patients with Severe Radiation-Induced GH Deficiency” https://academic.oup.com/jcem/article/91/3/987/2843474/

Udostępnij znajomym

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *