Jaka jest skuteczność szczepionki na grypę? Czy sportowcy powinni się szczepić?

Dla kulturysty choroba oznacza utratę części wypracowanej siły i masy mięśniowej oraz pogorszenie tzw. formy. Czy warto się szczepić na grypę? Czy taka szczepionka może zapobiegać infekcji?

Szczepienia w większości wypadków mają sens, niektóre po prostu ratują życie (np. WZW typu B). Niechlubnym wyjątkiem od reguły jest szczepionka na grypę. Uwaga: większość publikowanych w tym zakresie badań jest „wspomagana finansowo”.

Nie chodzi tu o tworzenie teorii spiskowych – taka jest po prostu rzeczywistość. Dlatego na wyniki większości eksperymentów sponsorowanych przez wytwórców danego rodzaju szczepionek trzeba patrzeć z przymrużeniem oka. Tak samo jeśli „niezależne” badania publikują lekarze opłacani przez koncerny. O części tych powiązań wiemy, jednak zapewne o większości nie i byłoby się bardzo trudno dowiedzieć.

W jednym z badań opublikowanych na łamach Clinical Infectious Diseases (Oxford), objęto nadzorem 328 gospodarstw domowych liczących 1441 członków, w tym 839 dzieci i obserwowano je w sezonie epidemicznym 2010–2011.

Wyniki:

  • grypę zidentyfikowano w 78 (24%) gospodarstwach domowych i u 125 osób (9%),
  • ryzyko zakażenia wynosiło 8,5% u zaszczepionych i 8,9% u niezaszczepionych,
  • skuteczność szczepionki w zapobieganiu grypie wynosiła średnio 31%,
  • u osób szczepionych pierwszy raz w sezonie 2010/2011 skuteczność wynosiła 62%,
  • u osób szczepionych we wcześniejszym sezonie i po raz kolejny w 2010/2011 r. ochrona przed grypą była paradoksalnie znacząco niższa (stąd sumaryczna skuteczność szczepionki jest zatrważająco niska).

We wspomnianym badaniu najbardziej szokuje fakt, iż osoby które uprzednio były szczepione (tj. w sezonie 2009/2010), w kolejnym były o wiele słabiej chronione, od tych które przyjęły szczepionkę na grypę pierwszy raz dopiero w sezonie 2010/2011.

Podsumowanie

W cytowanym badaniu nie znaleziono dowodów na skuteczność szczepionek w zapobieganiu przenoszenia zakażenia grypą w obrębie gospodarstwa domowego. Na dodatek osoby, które regularnie się szczepią na grypę, paradoksalnie są narażone na większe ryzyko infekcji od tych, które szczepiły się po raz pierwszy. Biorąc pod uwagę znikomą skuteczność szczepionki na grypę, istnieją nikłe przesłanki, by ją komuś rekomendować.

W innych badaniach skuteczność różnego rodzaju szczepionek na grypę była wyższa, ale z reguły są to eksperymenty „wspomagane finansowo” przez wytwórców tego rodzaju preparatów.

Referencje, badania, literatura:

Suzanne E. Ohmit Influenza Vaccine Effectiveness in the Community and the Household https://academic.oup.com/cid/article/56/10/1363/404283

Udostępnij znajomym

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *