Niskie stężenie testosteronu, IGF-1- a śmiertelność

Zarówno zbyt wysokie jak i zbyt niskie stężenie hormonów może zwiększać śmiertelność danej osoby. Ponadto wbrew opiniom opłacanych naukowców nie ma żadnych niezależnych dowodów na skuteczność tzw. hormonalnej terapii zastępczej (podawania np. testosteronu mężczyznom, estrogenów, bądź terapii skojarzonej estrogenowo-progestagenowej).

Istnieją eksperymenty sponsorowane przez lobby farmakologiczne, tymczasem z niezależnych danych (IARC) wiemy, iż np. terapia estrogenowo-progestagenowa sprzyja kancerogenezie (powstawaniu raka). Tak samo niekorzystne skutki przynosi stosowanie farmakologicznych pigułek antykoncepcyjnych z estrogenami i progestagenami (czynnik rakotwórczy I klasy od 2012 r.)

Niemniej wiemy, iż zbyt niskie stężenie testosteronu, IGF-1, DHEA-S sprzyja zwiększonej śmiertelności. Wzięto pod uwagę dane od 410 mężczyzn w wieku 65 lat i starszych.

Wyniki:

  • niskie stężenie testosteronu zwiększało śmiertelność o 31%,
  • niskie stężenie IGF-1 zwiększało śmiertelność o 30%,
  • niskie stężenie DHEA-S zwiększało śmiertelność o 70%

Pozornie niedobór hormonów zwiększał śmiertelność, ale trzeba wziąć pod uwagę, iż były to surowe dane. Po dopasowaniu danych, ich korekcie, uwzględnieniu wszystkich czynników które mają wpływ na wyniki i stworzeniu odpowiedniego modelu okazało się, że tylko jednoczesny niedobór trzech hormonów miał statystycznie istotny wpływ na śmiertelność i zwiększał ją prawie 2.5-krotnie.

Wnioski

Związany z wiekiem spadek stężenia hormonów anabolicznych może być silnym, niezależnym predykatorem śmiertelności u starszych mężczyzn. Współistnienie wielu niedoborów hormonalnych, ale nie niedobór jednego hormonu anabolicznego, jest solidnym biomarkerem stanu zdrowia osób starszych.

Komentarz

To wcale nie znaczy, że podawanie mężczyznom którzy ukończyli 65 rok życia IGF-1, testosteronu czy DHEA wpłynie na obniżenie śmiertelności w tej grupie.

To byłoby już o wiele trudniej udowodnić. Niektóre badania sugerują, iż podawanie testosteronu ma wpływ np. na otłuszczenie, samopoczucie, codzienne funkcjonowanie itd. Niemniej w większości są to badania obficie wspomagane finansowo przez lobby które chce sprzedawać testosteron i inne hormony mężczyznom.

Referencje, badania, literatura:

Marcello Maggio Relationship Between Low Levels of Anabolic Hormones and 6-Year Mortality in Older MenThe Aging in the Chianti Area (InCHIANTI) Study https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/413465

Udostępnij znajomym

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *