Nandrolone a wzrost mięśni

Naukowcy sprawdzali, czy nandrolone ma wpływ na komórki satelitarne (satelitowe). Wcześniej wykazano, iż taki jest mechanizm oddziaływania np. trenbolonu. „Tren” jest bliskim krewnym nandrolonu (19-nortestosteron poddano zmianom strukturalnym i tak powstał wielokrotnie silniejszy, niearomatyzujący „krewny”).

Petrella wykazał, że różnica między doskonałym reagowaniem na trening i reakcję średnią lub brak reakcji zależy od aktywacji komórek satelitarnych (nazywanych też satelitowymi). W warunkach fizjologicznych komórki satelitowe związane z włóknem mięśniowym pozostają w stanie spoczynkowym. Uszkodzenie włókna prowadzi do aktywacji komórek satelitowych i napływu komórek stanu zapalnego. Komórki satelitowe dzielą się, różnicują, w mioblasty, które ulegają fuzji i  tworzą miotuby. Z miotub powstają włókna mięśniowe z centralnie położonymi jądrami komórkowymi, które dojrzewają, dając funkcjonalne włókna.

Badanie

B. J. Johnson i in. Sprawdzali, jak trenbolone wpływa na komórki satelitarne. Wyizolowano je z mięśni wołów, które były przez 31 dni „wspomagane” 120 mg octanem trenbolonu (TBA) i 24 mg estradiolu (E2). Grupą kontrolną stanowiły zwierzęta, których nie faszerowano farmakologią. Komórki od wołów po trenbolonie miały większą liczbę jąder komórkowych, w porównaniu do grupy kontrolnej (7,998 jąder / cm2 po „trenie”, w porównaniu do 5150 jąder / cm2 u grupy kontrolnej).

Okazało się, że „słabszy krewny” trenbolonu również wykazuje podobne właściwości. Naukowcy weryfikowali hipotezę, że podawanie nandrolonu wiąże się ze wzrostem liczby komórek satelitarnych w mięśniach. Nandrolon wstrzykiwano w odstępach tygodniowych, przez cztery tygodnie, do prawego mięśnia piersiowego samic białych kurcząt „leghorn” będących w wieku 63 dni po wykluciu. Ptaki kontrolne dobrano pod względem wieku / wielkości / płci otrzymały zastrzyki z soli fizjologicznej.

Wyniki

nandrolon zwiększył średnią masę mięśnia piersiowego o około 22%, a średnicę włókna o około 24%,

ptaki, którym wstrzyknięto nandrolon, miały więcej komórek satelitarnych na mm włókna mięśniowego, wszystkich komórek satelitarnych ogółem oraz gęściej ulokowane komórki satelitarne,

stwierdzono, iż terapia nandrolonem powodowała, iż w tkance mięśniowej pojawiło się więcej jąder komórkowych (choć były one w większej odległości od siebie).

Wniosek

Wyniki sugerują, że komórki satelitarne mogą być kluczowymi elementami komórkowymi wywołującymi hipertrofię włókien mięśniowych pod wpływem nandrolonu.

Referencje:

B. J. Johnson „Activation state of muscle satellite cells isolated from steers implanted with a combined trenbolone acetate and estradiol implant” https://academic.oup.com/jas/article-abstract/76/11/2779/4625099

Mohammed Z Allouh „Nandrolone decanoate increases satellite cell numbers in the chicken pectoralis muscle” 2010 r. https://www.researchgate.net/publication/40694477_Nandrolone_decanoate_increases_satellite_cell_numbers_in_the_chicken_pectoralis_muscle

Udostępnij znajomym

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *