REGULAMIN PUCHARU POLSKI W KULTURYSTYCE I FITNESS 14-16.10.2016

REGULAMIN

PUCHARU POLSKI W KULTURYSTYCE I FITNESS

(Eliminacje do reprezentacji Polski na MŚ Mężczyzn w Kulturystyce i Kulturystyce Klasycznej oraz MŚ w Fitness 2016 r.)
14-16 PAŹDZIERNIKA 2016 R.

MIŃSK MAZOWIECKI

 

 

 1. HONOROWY PATRONAT
 • Starosta Miński – Pan Antoni Jan Tarczyński
 • Burmistrz Mińska Mazowieckiego – Pan Marcin Jakubowski
 • Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki –  Pan Antoni Piechoski

 

 1. ORGANIZATORZY
 • Miński Klub Sportowy KWADRAT

 

 1. PARTNERZY
 • Polski Związek Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim

 

 1. TERMIN I MIEJSCE

Puchar Polski odbędzie się:

14-16 października 2016 r.

w Hali Sportowej

przy Zespole Szkół Miejskich nr 1

w Mińsku Mazowieckim, ul. Kopernika 9

 

 1. UCZESTNICTWO

W Pucharze Polski mogą brać udział reprezentanci klubów sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej zrzeszonych w PZKFiTS. Informacji w tej sprawie udziela biuro Związku   (tel.022 550 09 67). Każdy klub biorący udział w rywalizacji musi mieć opłaconą składkę członkowską  PZKFiTS na 2016 rok. Każdy startujący musi mieć opłaconą licencję  PZKFiTS na 2016 rok. Wysokość opłaty podana jest w KOMUNIKACIE FINANSOWO-ORGANIZACYJNYM  PZKFiTS na 2016 rok, dostępnym na stronie internetowej Związku: www.pzkfits.pl w zakładce „Komunikaty”. Wymagane opłaty na rzecz  PZKFiTS należy wnosić na konto  PZKFiTS:

 

Bank PKO SA, nr 08 1240 6250 1111 0000 4591 7718

z podaniem nazwy klubu, imienia i nazwiska zawodnika, za którego wnoszona jest opłata, ewentualnie w biurze  PZKFiTS, ul. Mangalia 4, lok.427, Warszawa, (e-mail: [email protected], tel. 022 55009 67). Opłaty wnoszone bezpośrednio przed zawodami będą obciążone dodatkowym narzutem w wysokości 20 zł.

 

UWAGA:

 • Każda zawodniczka/zawodnik uczestniczący w Pucharze Polski może wystąpić tylko w jednej kategorii indywidualnej.

 

 1. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia imienne startujących należy nadsyłać do dnia 10 października 2016 r. wypełniając FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY zamieszczony na stronie internetowej PZKFiTS pod poniższym adresem:

http://pzkfits.pl/ppkif-2016/

Formularz nie zawierający pełnych informacji o zawodniku nie zostanie przyjęty.

 

W zgłoszeniu każda zawodniczka lub zawodnik musi podać:

 • imię i nazwisko
 • klub/stowarzyszenie zrzeszone w PZKFiTS, w którego barwach startuje
 • dokładną datę urodzenia
 • kategorię w której zamierza startować
 • adres e-mail

 

Kwotę z dokładnym wyszczególnieniem nazwiska zawodnika (w polu: temat/tytułem) i dopiskiem „PP”, należy wpłacić na konto:

Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim

nr konta: 49 9226 0005 0010 0107 2000 0010

Obowiązuje wpisowe w wysokości 120 zł od zawodniczki/zawodnika.

 

W przypadku zgłoszenia się zawodniczki/zawodnika w dniu weryfikacji bez wcześniejszego zgłoszenia pisemnego i wpłaty wpisowego na podane konto, wpisowe obciążone jest dodatkowym narzutem  w wysokości 100 zł.

 

Wpisowe nie podlega zwrotowi w przypadku:

 • negatywnej weryfikacji,
 • rezygnacji zawodnika ze startu po weryfikacji,
 • spóźnienia się zawodnika na start swojej kategorii.

 

 1. PRZYJAZD I ZAKWATEROWANIE

Uczestnicy Pucharu Polski przyjeżdżają w dniu 14 października 2016 roku (piątek), i zgłaszają się do Biura Zawodów, które będzie czynne od godziny 15:00 we wskazanym pomieszczeniu w Hotelu

,,PARTNER” w Mińsku Mazowieckim, przy ul. Konstytucji 3 Maja 7 (wejście od ul. Kazikowskiego).

 

UWAGA

Uczestnicy sami rezerwują sobie noclegi w hotelach.

 

 1. WERYFIKACJA ZAWODNIKÓW

Weryfikacja uczestników Pucharu Polski odbędzie się 14 października 2016 roku (piątek), w godzinach 17:00-20:00, we wskazanym pomieszczeniu w Hotelu ,,PARTNER” w Mińsku Mazowieckim, przy ul. Konstytucji 3 Maja 7 (wejście od ul. Kazikowskiego).

 

Kierownicy ekip powinni sprawdzić przed wyjazdem na zawody, czy ich zawodnicy prezentują odpowiednią formę startową i czy są właściwie przygotowani do zawodów od strony estetycznej. Komisja sędziowska może w trakcie weryfikacji nie dopuścić do startu zawodniczki/zawodnika nieprzygotowanych do występu lub niebędących w odpowiedniej formie startowej.

Zawodniczki i zawodnicy stają do weryfikacji w stroju startowym do rundy oceny sylwetki.

Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.

Zobowiązani są posiadać:

 • dokument tożsamości ze zdjęciem, zawierający dokładna datę urodzenia
 • własną Licencję Zawodnika PZKFiTS opłaconą na 2016 rok (lub potwierdzenie dokonania opłaty licencyjnej)
 • własną Kartę Zawodnika PZKFiTS
 • zaświadczenie lekarskie, pozwalające na start w zawodach sylwetkowych lub aktualną Książeczkę Zdrowia Sportowca
 • dowód wniesienia opłaty startowej.

 

Zawodnicy zobowiązani są posiadać ze sobą stroje startowe do wszystkich rund oraz płytę CD z nagraniem do programu dowolnego. W przypadku nagrania na płycie CD należy posiadać także rezerwowe nagranie. W przypadku złego stany technicznego nagrania Organizator zastrzega sobie prawo zastosowania własnego podkładu muzycznego.

 

Narada techniczna sędziów odbędzie się 15 października 2016 roku (sobota) o godziny 09:30 w miejscu zawodów.

 

 1. KATEGORIE

Kulturystyka mężczyzn – wszechwag.

Kulturystyka klasyczna mężczyzn – wszechkategoria

Fitness mężczyzn – wszechkategoria

Fitness plażowe mężczyzn – 178 cm, +178 cm

Fitness plażowe atletyczne mężczyzn – wszechkategoria

Fitness atletyczne kobiet – wszechkategoria

Fitness sylwetkowe kobiet – wszechkategoria

Bikini fitness kobiet – 166 cm, +166 cm

Fitness kobiet – wszechkategoria

Fit model kobiet – wszechkategoria

Fit model mężczyzn – wszechkategoria

Pary mieszane – tylko jako eliminacje do MŚ*

*- w parach mieszanych mogą startować jedynie: zawodniczki fitness atletycznego, fitness sylwetkowego i fitness oraz zawodnicy kulturystki i kulturystyki klasycznej.                                                                                                                                                                                                                                       

ELIMINACJE DO REPREZENTACJI POLSKI NA:

– MŚ Mężczyzn w Kulturystyce  i Kulturystyce Klasycznej – Benidorm, 03-07.11.2016

– MŚ w Fitness – Białystok, 11-14.11.2016

Wszystkie kategorie rozgrywane jako open (wszechwag) są jednocześnie rundami eliminacyjnymi do reprezentacji Polski. Dodatkowe rundy eliminacyjne będą rozgrywane jedynie w fitness plażowe mężczyzn  i w bikini fitness kobiet.

 

 1. POSTANOWIENIA PORZĄDKOWE

Zgodnie z zasadami IFBB, na zawodach nie można już używać bronzerów łatwo ścieralnych. Opaleniznę należy uzyskiwać poprzez stosowanie samoopalaczy (na kilka dni przed zawodami), na które przed wejściem na scenę nakłada się już tylko oliwkę.

 

Podczas weryfikacji zawodniczka/zawodnik otrzymuje od Organizatora identyfikator ,,Zawodnik” (opaska na nadgarstek), który umożliwia wejście do szatni i sali rozgrzewki.

 

W celu zapewnienia sprawnej obsługi zawodników przed startem, Organizator na Naradzie Technicznej wydaje kierownikom ekip identyfikator „Trener” (opaska na nadgarstek). Liczba wydanych identyfikatorów uzależniona jest od liczby zawodników startujących w barwach danego klubu/stowarzyszenia, tj.:

 • drużyny liczące do 3 zawodników – 1 identyfikator,
 • drużyny liczące powyżej 3 zawodników – 2 identyfikatory

 

11.PLANOWANY PROGRAM ZAWODÓW

 

15  października 2016 roku (sobota) – godzina 15:00 (hala sportowa w Mińsku Mazowieckim):

 

Eliminacje i półfinały

Fitness kobiet          (1 runda – programy dowolne)

Fitness mężczyzn    (1 runda – programy dowolne)

Fitness sylwetkowe kobiet   (1 runda – ocena sylwetki w dowolnym bikini)

Fitness atletyczne kobiet   (1 runda – zwroty, pozy obowiązkowe, porównania)

Fitness plażowe mężczyzn 178 cm  (1 runda – zwroty, porównania)

Fitness plażowe mężczyzn +178 cm    (1 runda – zwroty, porównania)

Fitness plażowe atletyczne  (1 runda – zwroty, porównania)

Kulturystyka klasyczna  mężczyzn    (1 runda – zwroty, pozy obowiązkowe, porównania)

Fitness kobiet   (2 runda – ocena sylwetki w dowolnym bikini)

Fitness mężczyzn     (2 runda – ocena sylwetki)

Fitness plażowe mężczyzn 178 cm   (2 runda – prezentacja indywidualna, zwroty)

Fitness plażowe mężczyzn +178 cm   (2 runda – prezentacja indywidualna, zwroty)

Fitness plażowe mężczyzn 178 cm    nagradzanie

Fitness plażowe mężczyzn +178 cm    nagradzanie

Bikini-fitness kobiet 166 cm   (1 runda – ocena sylwetki w dowolnym bikini)

Bikini-fitness kobiet +166 cm    (1 runda – ocena sylwetki w dowolnym bikini)

Kulturystyka mężczyzn     (1 runda – pozy obowiązkowe, porównania)

Fit model kobiet    (1 runda – ocena sylwetki w stroju jednoczęściowym)

Fit model mężczyzn   (1 runda – ocena sylwetki – koszulka gimnastyczna)

Pary mieszane     (1 runda – pozy obowiązkowe, porównania)

Bikini-fitness kobiet 166 cm   (2 runda –T-walking + ocena sylwetki)

Bikini-fitness kobiet +166 cm     (2 runda –T-walking + ocena sylwetki)

Bikini-fitness kobiet 166 cm     nagradzanie

Bikini-fitness kobiet +166 cm   nagradzanie

 

16  października 2016 roku (niedziela) – godzina 11:00 (hala sportowa w Mińsku Mazowieckim):
OFICJALNE OTWARCIE: godzina 10:00

Finały:

Fitness kobiet      (3 runda – programy dowolne)

Fitness mężczyzn      (3 runda – programy dowolne)

Fitness sylwetkowe kobiet    (2 runda – T-walking + ocena sylwetki)

Fitness atletyczne kobiet     (2 runda – pozy obowiązkowe, dogrywka)

Fitness atletyczne kobiet    (3 runda – programy dowolne)

Fitness plażowe atletyczne   (2 runda – prezentacja indywidualna, zwroty)

Bikini fitness kobiet (top 3 x 2)   (Superfianł –T-walking + ocena sylwetki)

I Blok dekoracji: fitness sylwetkowe kobiet, fitness atletyczne kobiet, fitness płazowe atletyczne mężczyzn, bikini fitness kobiet

Eliminacje do MŚ – bikini-fitness kobiet (top 7 z każdej kategorii)
Fitness kobiet       (4 runda – ocena sylwetki)

Fitness mężczyzn     (4 runda – ocena sylwetki)

Fit model kobiet   (2 Runda – T-walking, zwroty, kostium jednoczęściowy)

Fit model mężczyzn      (2 Runda – zwroty, koszulka gimnastyczna)

Fitness plażowe mężczyzn (top 3 x 2)  (Superfinał – prezentacja indywidualna, zwroty)

II Blok dekoracji: fitness kobiet, fitness mężczyzn, fitness plażowe mężczyzn,

Eliminacje do MŚ – fitness plażowe mężczyzn (top 7 z każdej kategorii)
Kulturystyka klasyczna mężczyzn     (2 runda – pozy obowiązkowe, dogrywka)

Kulturystyka klasyczna mężczyzn     (3 runda – programy dowolne)

Fit model kobiet      (3 Runda – prezentacja w sukni wieczorowej)

Fit model mężczyzn    (3 Runda – prezentacja w swobodnym stroju sportowym)

Kulturystyka mężczyzn    (2 runda – pozy obowiązkowe, dogrywka)

Kulturystyka mężczyzn       (3 runda – programy dowolne)

III Blok dekoracji: kulturystyka klasyczna, fit model kobiet, fit model mężczyzn i kulturystyka mężczyzn
Eliminacje do MŚ
– Pary mieszane   (1 runda – ocena sylwetki w pozach obowiązkowych)

Eliminacje do MŚ – Pary mieszane    (2 runda – program dowolny)

 

OSTATECZNY PROGRAM ZAWODÓW BĘDZIE ZATWIERZONY PO WERYFIKACJI!!!

Ostateczny program zawodów przekazany jest niezwłocznie sędziom funkcyjnym (głównym, sekretarzom, nagrań, rozprowadzającym), podawany przez spikera zawodów do publicznej wiadomości, a także rozwieszony przy szatniach oraz w widocznych miejscach na hali. Kierownicy ekip zobowiązani są do zapoznania się z aktualnym programem zawodów i po weryfikacji poinformować o nim zawodników swojego klubu. Z uwagi na liczbę zgłoszonych zawodników, niektóre kategorie mogą zostać rozegrane tylko w rundach finałowych lub w ogóle mogą nie zostać rozegrane, co wpływa na kolejność startu.

 

 1. PUNKTACJA DRUŻYNOWA

Do punktacji drużynowej wliczane są wyniki siedmiu najlepszych zawodniczek i/zawodników z danego klubu, według punktacji obowiązującej w IFBB. Do punktacji drużynowej nie wlicza się konkurencji fit-model kobiet i mężczyzn ani par mieszanych.

 

 1. NAGRODY

Wysokość nagród ustalana jest corocznie w zależności od poziomu i sukcesu w danej dyscyplinie. Do puli nagród wchodzą nagrody finansowe, rzeczowe i suplementy odżywkowe.

 

Obowiązek podatkowy, jeżeli zaistnieje, leży po stronie osoby nagrodzonej.

 

W przypadku niepełnej liczby finalistów w danej kategorii (mniejszej niż 3 zawodników) Organizator zastrzega sobie prawo zmiany w podziale nagród.

 

We wszystkich kategoriach zawodniczki/zawodnicy otrzymują pamiątkowe statuetki, medale uczestnictwa oraz dyplomy za miejsca od I do III. Za miejsca od IV do VI – medale uczestnictwa oraz dyplomy.

 

Nagrody finansowe za miejsca od I do III.

 

Za zwycięstwo drużynowe – drużyna otrzymuje pamiątkową statuetkę.

Dyplomy za miejsce od I do III.

 

 1. KOMISJA SĘDZIOWSKA

Komisję Sędziowską powołuje PZKFiTS.

 

 1. POSTANOWINIA KOŃCOWE

Sprawy sporne wynikłe podczas zawodów i nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Komisja Odwoławcza złożona z Prezesa PZKFiTS, Sędziego Głównego i przedstawiciela Organizatora, po wpłaceniu wadium w wysokości 200 zł na rzecz Organizatora.

 

 1. INFORMACJE

Szczegółowych informacji o imprezie udziela Albert Szczygielski, telefon kom.: 724 521 827.

 

Zatwierdzam                                                            Organizator

mgr inż. Andrzej Michalak                                         Albert Szczygielski

Wiceprezes PZKFiTS                       Prezes Mińskiego Klubu Sportowego KWADRAT

27.08.2016 r
Zmiany: 29.09.2016 r

Udostępnij znajomym

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *