Siła chwytu a ryzyko demencji 

Dobra kondycja fizyczna utrzymywana przez większą część życia daje komfort samodzielności w wieku podeszłym. W poprzednich badaniach retrospektywnych zaobserwowano między innymi to, że osoby starsze, które chodzą w swojej grupie wiekowej najwolniej, najbardziej narażone są na szybszy zgon z przyczyn ogólnych, niż osoby chodzące najszybciej. Jak się okazuje, podobną zależność można zaobserwować w przypadku siły chwytu.

IDEALNY WYBÓR DLA SENIORA

Silny chwyt a sprawność umysłowa

Powodów, aby nie unikać dźwigania ciężarów (pod warunkiem zachowania odpowiedniej techniki) jest coraz więcej. Dobry na to przykład stanowi publikacja z początku 2021 roku z czasopisma Frontiers in Aging Neuroscience. Autorzy poddali przeglądowi i meta-analizie długoterminowe badania kohortowe i wyciągnęli ważne dla optymalizacji zdrowia publicznego wnioski.

Otóż w badaniach tych zaobserwowano większą podatność na obniżenie zdolności kognitywnych oraz demencję u osób, które w badanych grupach miały najsłabszy chwyt. Obserwacja ta dotyczyła zarówno demencji wywołanej chorobą Alzheimera, jak i innymi zaburzeniami pracy układu nerwowego. Słabe mięśnie górnych kończyn na starość mogą być przejawem sarkopeni, która wprowadza człowieka w błędne koło zanikania dobrowolnej aktywności fizycznej.

Im wcześniej zadba się o trening mięśni rąk, tym większa jest szansa na długowieczność umysłu. Po raz kolejny potwierdza się prozdrowotne znaczenie martwych ciągów, podciągania na drążku, czy spaceru farmera i wielu innych ćwiczeń z repertuaru sportów siłowych.

Cui M, Zhang S, Liu Y, Gang X, Wang G. Grip Strength and the Risk of Cognitive Decline and Dementia: A Systematic Review and Meta-Analysis of Longitudinal Cohort Studies. Front Aging Neurosci. 2021 Feb 4;13:625551. doi: 10.3389/fnagi.2021.625551. PMID: 33613270; PMCID: PMC7890203.

Udostępnij znajomym

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *