Czy bać się GMO?

Tematy związane z żywnością genetycznie modyfikowaną (GMO) budzą skrajne emocje. Z jednej strony wielu naukowców prezentuje…