Karol Małecki Złoto Arnold Classic Europe 2012

Pogratuluj zwycięstwa Karolowi. http://www.sfd.pl/Karol_Ma%C5%82ecki_Z%C5%82oto_Arnold_Classic_Europe_2012-t892311.html