Oryginalny Niemiecki Trening Objetościowy

Nowe spojrzenie na klasyczną metodę stawania się wielkim wg Charlesa Poliquina. Superserie czy trójserie pozwalają nam…