V Integracyjne Otwarte Mistrzostwa Dolnego Śląska w Wyciskaniu Strzegom, 15.11.2015r.

KOMUNIKAT O ZAWODACH

V Integracyjne Otwarte Mistrzostwa Dolnego Śląska

w Wyciskaniu Leżąc Klasycznym

Strzegom, 15 listopada 2015r.

CELE

Wyłonienie Mistrzyń i Mistrzów Dolnego Śląską na rok 2015.

Popularyzacja ćwiczeń siłowych jako formy rekreacji i aktywnego wypoczynku.

Propagowanie aktywnego uprawiania sportu w regionie.

Integracja z zawodnikami niepełnosprawnymi.

ORGANIZATORZY

Polski Związek Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Strzegomiu

Gmina Strzegom

Klub Sportowy „START” Strzegom – organizator bezpośredni

TERMIN I MIEJSCE

Termin zawodów: 15 listopada 2015r. /niedziela/

Miejsce startu: Hala Sportowa- OSiR w Strzegomiu – ul. Mickiewicza 2.

Termin i miejsce odprawy technicznej: 15 listopada 2015r. o godzinie 8:30

w miejscu startu.

Termin zgłoszeń: do dnia 3 listopada 2015r. Marek Rydwański 604-958204

e-mail: [email protected] z podaniem imienia i nazwiska

zawodniczki/zawodnika, dokładnej daty urodzenia , klasyfikacji

(kategorii wiekowej, wagowej) oraz pełnej nazwy klubu.

Zgłoszenia nadesłane po tym terminie będą obciążane dodatkową opłatą
 w kwocie 20 zł.

WARUNKI UCZESTNICTWA

W zawodach uczestniczyć mogą zawodnicy, reprezentanci klubów sportowych – członków PZKFiTS, po okazaniu podczas weryfikacji ważnej licencji zawodnika PZKFiTS lub przedłożeniu kompletnego wniosku o wydanie licencji potwierdzonego przez klub.

Wniosek o przyznanie licencji zawodnika jest do pobrania na witrynie PZKFiTS pod adresem:

http://www.pzkfits.pl/komunikaty_dok.htm

Zawodnicy niepełnosprawni zrzeszeni w PZSN „Start”

Opłacone wpisowe w przypadku:

– startu w pojedynczej klasyfikacji – 40,00zł

– startu w każdej kolejnej klasyfikacji – 20,00 zł

– startu osoby niepełnosprawnej – 30,00 zł

Opłaty startowego przyjmowane będą wyłącznie w biurze zawodów w dniu 15.11.2015 r. od godz. 8:30 przed wejściem na wagę.

Okazanie podczas weryfikacji ważnych, indywidualnych badań lekarskich.

SPOSOB RYWALIZACJI

Juniorzy do lat 16 open według formuły Wilks`a.

Juniorzy do lat 18 open według formuły Wilks`a.

Juniorzy do lat 20 open według formuły Wilks`a.

Juniorzy do lat 23 open według formuły Wilks`a.

Kobiety w grupach kategorii wagowych do 57kg i powyżej 57kg według formuły Wilks`a.

Seniorzy w kategoriach wagowych:59, 66, 74, 83, 93, 105, 120,+120 według uzyskanego wyniku w kg.

Weterani open według formuły Wilks`a.

Zawodnicy niepełnosprawni – mężczyźni w grupach kategorii wagowych do 74kg oraz powyżej 74kg open według formuły Wilks`a.

Zawodniczki niepełnosprawne open według formuły Wilks`a.

Zawodnicy niepełnosprawni – weterani, open według formuły Wilks`a

Klasyfikacja Najlepszej Zawodniczki i Najlepszego Zawodnika według formuły Wilks`a.

Klasyfikacja drużynowa kobiet oraz mężczyzn, spośród zawodniczek i zawodników wszystkich grup wiekowych i kategorii (punktuje pięć najlepszych osób danej drużyny).

NAGRODY

Trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii wiekowej i wagowej oraz grupie kategorii wagowej zostaną nagrodzone medalami.

Najlepsza Zawodniczka i Najlepszy Zawodnik otrzymają puchary.

Trzy pierwsze miejsca w klasyfikacji drużynowej zostaną nagrodzone pucharami.

Wszyscy sklasyfikowani uczestnicy zawodów otrzymują dyplomy potwierdzające uzyskane miejsce, a osoby niesklasyfikowane dyplom uczestnictwa.

INFORMACJE

Wszelkich informacji dotyczących wyżej wymienionych zawodów udziela: Marek Rydwański

Tel.kom.604-958-204, e-mail: [email protected] .

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE

Zamówienia na powyższe świadczenia we własnym zakresie, najpóźniej na 7 dni przed

zakwaterowaniem:

Hotel i restauracja GRANIT, Strzegom, ul. Rynek 39, tel/fax (74)855-03-44. 855-18-56

http://www.hotel-granit.prv.pl, e-mail: [email protected]

Hotel i restauracja STRAGONA, Strzegom, ul. Al. Wojska Polskiego 47, tel/fax (74)855-15-60,

601-971-437.

Hotel i restauracja SYRENA, Strzegom, ul. Kasztelańska 18, tel/fax (74)649-40-55, 855-55-29.

PROGRAM ZAWODÓW I ODPRAWA TECHNICZNA

Wstępny program zawodów

– godz. 8:30 odprawa techniczna w miejscu zawodów,

– godz. 9:00 ważenie wszystkich zawodniczek i zawodników,

– godz. 11:00 start I grupy.

Dokładny program zostanie ustalony w dniu zawodów na odprawie technicznej.

REGULAMIN ZAWODÓW I PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE

Na zawodach obowiązują przepisy i procedury PZKFiTS i IPF.

Komisję sędziowską powołuje PZKFiTS w porozumieniu z Organizatorem.

Niniejsze informacje podlegają szczegółowym definicjom, regulacjom i przepisom zawartym 
w „Regulaminie wzorcowym zawodów” dostępnym na witrynie internetowej PZKFiTS pod adresem:www.pzkfits.pl/komunikaty/2012/regulamin_zawodow_ts.pdf

Strzegom, dnia 2014.10.03

 

Udostępnij znajomym

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *