Viagra czy CPAP – co lepsze? Badania naukowe

CPAP to technika stałego dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych, stosuje się ją np. przy zespole obturacyjnego bezdechu śródsennego (OBŚ). Występowanie zespołu OBŚ […] wiąże się ze zwiększonym ryzykiem rozwoju chorób sercowo-naczyniowych, zaburzeniami rytmu serca, nadciśnieniem.

Pacjenci z OBŚ wykazują ponad 2-krotnie większe występowanie nadciśnienia tętniczego, choroby niedokrwiennej serca oraz udarów mózgu. Dodatkowo nawet 55% mężczyzn ze zdiagnozowaną dysfunkcją erekcji jednocześnie cierpi z  powodu OBŚ. Viagra została dopuszczona do obrotu przez FDA 27 marca 1998 r. Porównano skuteczność CPAP i podawania viagry u mężczyzn z dysfunkcją erekcji. 68% z nich było zadowolonych z selektywnego inhibitora fosfodiesterazy 5 (PDE5), a tylko 29% z techniki stałego dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych.

Podsumowanie: wydaje się, iż viagra przynosi większe efekty, jednak nieleczony zespół obturacyjnego bezdechu śródsennego może prowadzić do bardzo poważnych skutków zdrowotnych. Bardzo często rozwiązaniem może być zmiana trybu życia, zwiększenie aktywności fizycznej i redukcja wagi ciała.

Referencje: Monica L. Andersen, PhD and Sergio Tufik, MD, PhD „The Effects of Sildenafil on the Respiratory System of Patients With Obstructive Sleep Apnea and Erectile Dysfunction” https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5940445/ Anna Brzecka, Andrzej Teplicki „Obstructive sleep apnea syndrome in children” https://www.termedia.pl/Obstructive-sleep-apnea-syndrome-in-children,8,14219,1,1.html http://www.czytelniamedyczna.pl/4512,wplyw-podwyzszenia-wartosci-dodatniego-cisnienia-w-drogach-oddechowych-podczas-s.html https://www.termedia.pl/Zespol-obturacyjnego-bezdechu-srodsennego-8211-wspolczesne-poglady-na-diagnostyke-i-terapie,8,9432,1,0.html
Udostępnij znajomym

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *