Winstrol a uszkodzenia mózgu

Karimooy FN i wsp. opublikowali w kwietniu 2019 r. badanie, w którym sugerują, iż stanozolol ma destrukcyjne działanie dla centralnego układu nerwowego. Badanie przeprowadzono w celu zbadania apoptotycznego wpływu stanozololu na różne części hipokampu szczura.

Winstrol 10mg UK Desma (Zambon) genuine Stanozolol tablets

Szesnaście samców szczurów Wistar podzielono losowo na dwie grupy: eksperymentalną i kontrolną. Grupa eksperymentalna otrzymywała podskórne zastrzyki stanozololu (5 mg / kg / dzień) przez kolejne 28 dni, podczas gdy grupa kontrolna otrzymywała sól fizjologiczną, stosując ten sam harmonogram dawkowania i drogę podawania. Po rutynowych procedurach mózgi zwierząt wybarwiono i oceniono ilość komórek, które były martwe, jak i w stanie wskazującym na uszkodzenia.

Badanie histopatologiczne wykazało, że średnia liczba neuronów przedapoptotycznych i apoptotycznych w obszarach CA1, CA2, CA3 i DG hipokampa, była znacznie zwiększona w grupie, która otrzymywała stanozolol.

Podsumowując, nadużywanie stanozololu może indukować formowanie się komórek przedapoptotycznych i apoptotycznych w różnych regionach hipokampa.

Komentarz

I nic dziwnego. Kto o zdrowych zmysłach podaje 5 mg winstrolu na kg masy ciała? To tak, jakby 100 kg mężczyzna dzień w dzień aplikował sobie 500 mg winstrolu (3.5 g tygodniowo) i robił to nieprzerwanie przez 28 dni. Przypomnę tylko, iż metanabol zabija połowę zwierząt, gdy jest podawany w dawce 1000 mg na kg masy ciała, oxandrolone > 5 g na kg masy ciała. Prawdopodobnie toksyczność winstrolu jest porównywalna lub większa od metanabolu (w jednym ze źródeł podano LD50 980 mg na kg masy ciała, ale nie udało mi się tego nigdzie potwierdzić).

Prawdopodobnie winstrol może być szkodliwy dla układu nerwowego, ale w astronomicznych dawkach, które dawno doprowadziłyby do zagrażających życiu zmianom w wątrobie.

Referencje:

Karimooy FN1, Bideskan AE1, Pour AM1, Hoseini SM1. „Neurotoxic Effects of Stanozolol on Male Rats’ Hippocampi: Does Stanozolol cause apoptosis?” https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31026221

Udostępnij znajomym

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *