Wyczynowi sportowcy powinni badać serce. Badania naukowe

Osoby wytrenowane mają inną kompozycję ciała (mniej tkanki tłuszczowej, więcej mięśni), niższe tętno przy zadanej intensywności pracy w porównaniu do niewytrenowanych, są mniej podatne na kontuzje, korzystają efektywniej ze zgromadzonych zasobów energetycznych (glikogenu, fosfokreatyny, tłuszczy wewnątrzmięśniowych), mają większą siłę i szybkość reakcji, w spoczynku ich serce wolniej pracuje, a ciśnienie krwi jest niższe. [1]

Naukowcy [4] sprawdzali czy wytrenowanie ma wpływ na:

  • prędkość fali tętna (PWV,  pulse wave velocity),
  • obwodowe ciśnienie krwi,
  • centralne ciśnienie krwi,

„Ciśnienie centralne, determinujące ukrwienie serca, mózgu, a w przypadku jego podwyższenia – uszkodzenie tych narządów spowodowane nadciśnieniem, jest wielkością dla lekarza dużo bardziej interesującą niż ciśnienie zmierzone obwodowo.”  [3]

W badaniach wzięło udział 41 osób. Z tego 21 było wytrenowanych, a 20 nie. Mierzono prędkość fali tętna oraz centralne i obwodowe ciśnienie krwi w spoczynku oraz zaraz po maksymalnym wysiłku na bieżni (z pomiarami spirometrycznymi).

Wyniki

W spoczynku: parametry hemodynamiczne nie różniły się między grupami,

Po wysiłku: skurczowe ciśnienie centralne oraz obwodowe ciśnienie krwi zwiększyły się w obu grupach, nie odnotowano różnic między grupami,

Po wysiłku: prędkość fali tętna zwiększyła się w obu grupach, nie odnotowano różnic między grupami,

Wnioski

Trening ma wpływ na sztywność tętnic oraz ciśnienie krwi niezależnie od wytrenowania. Im jest większa PWV (PWV,  pulse wave velocity) tym większa jest sztywność tętnicy. [2] Osoby chcące trenować z dużą intensywnością powinny regularnie badać serce, gdyż duża sztywność tętnic i silne wahania ciśnienia krwi mogą być niebezpieczne dla niektórych ludzi (szczególnie stosujących beta mimetyki, sterydy anaboliczno-androgenne czy inne leki mogące mieć wpływ na ciśnienie krwi)

Referencje: 1. J. Górski „Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego” 2. Marek Rajzer, Kalina Kawecka-Jaszcz  „Podatność tętnic w nadciśnieniu tętniczym. Od patofizjologii do znaczenia klinicznego” https://journals.viamedica.pl/arterial_hypertension/article/view/12850/10630 3.https://pulsmedycyny.pl/cisnienie-centralne-w-aorcie-880862 4.Fabian Tomschi „Does the acute hemodynamic response to a maximum running exercise depend on the aerobic training status of the subjects?” https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1872931218300310
Udostępnij znajomym

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *