XI Puchar Ziemi Puckiej w Kulturystyce – Żelistrzewo 2015

1. Cel imprezy
– Popularyzacja kulturystyki, jako jednej z form rekreacji ruchowej.
– Wyłonienie najlepszych zawodników w kulturystyce w poszczególnych kategoriach.

2. Organizatorzy
– Stowarzyszenie „Ziemia Pucka” oddział Leśniewo

Współorganizatorzy
– PZKFiTS
– Urząd Gminy Puck
– Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki Gminy Puck
– Starostwo Powiatowe w Pucku
– Urząd Miasta Puck
– Wiejski Klub Kultury w Żelistrzewie

4. Termin i miejsce zawodów
– Zawody odbędą się dnia 8 MARCA 2015r., początek o godz. 11:30, w sali Domu Kultury w Żelistrzewie, 3 km od Pucka.
– Biuro zawodów czynne w dniu imprezy od godz. 9:00

5. Uczestnictwo
– W zawodach mogą uczestniczyć jedynie zawodnicy i zawodniczki zrzeszeni w organizacjach sportowych, będących członkami PZKFiTS. Zawodnicy dotychczas niezrzeszeni proszeni są o zapisanie się do najbliższego stowarzyszenia sportowego należącego do PZKFiTS. Kluby wystawiające zawodników muszą mieć opłacone składki członkowskie na bieżący rok, a zawodnicy muszą mieć aktualne i opłacone licencje. Informacji w tej sprawie udziela biuro Związku, tel. (0-22) 550 09 67; fax: (0-22) 550 09 68, e-mail: [email protected]

– Na zawodach zostanie rozegrana jedna kategoria wszechwag dla debiutantów w kulturystyce, w której mogą uczestniczyć zawodnicy tylko niezrzeszeni. W kategorii tej nie mogą brać udziału osoby, które kiedykolwiek startowały w dowolnej dyscyplinie PZKFITS (kulturystyka, kulturystyka klasyczna, fitness, fitness sylwetkowe) na zawodach PZKFITS (z pominięciem zawodów klubowych), za wyjątkiem „Debiutów PZKFiTS 2015” w Gdańsku.

– Zawodnicy poniżej 18 lat muszą przedłożyć zgodę prawnych opiekunów na start w zawodach.

– Uczestnicy przyjeżdżają bezpośrednio na weryfikację, która odbędzie się w miejscu zawodów (Klub Kultury w Żelistrzewie), w godz. od 9:00 do 11:00.

– Przy weryfikacji wymagane będą następujące dokumenty: ważna licencja zawodnika, ważna karta zawodnika, świadectwo lekarskie dopuszczające do udziału w zawodach sportowych oraz strój startowy i płyta CD z podkładem muzycznym do programu dowolnego.Debiutanci muszą posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem, strój startowy, płytę CD z nagraniem oraz zaświadczenie lekarskie.

Wymagane opłaty na rzecz PZKFiTS należy wnosić na konto PZKFiTS: BANK PEKAO SA, Nr 08 1240 6250 1111 0000 4591 7718 z podaniem imienia i nazwiska zawodnika, za którego wnoszona jest opłata, ewentualnie w Biurze PZKFiTS, ul. Mangalia 4, lok. 427, Warszawa. (e-mail: [email protected], tel. 22-55-00-967).

Zawodnicy zrzeszeni opłacają wpisowe w wysokości 40 zł (bezpośrednio przed startem, lub na konto Oddziału Leśniewo Stowarzyszenia ZiemiaPucka) – nr konta 53834800030000001701100007 Bank Spółdzielczy w Pucku (Za start w dwóch kategoriach startowych oplata ulega podwojeniu.)


Debiutanci, którzy startowali już na Debiutach PZKFiTS 2015 w Gdańsku, opłacają jedynie wpisowe w wysokości 50 zł na rzecz Organizatora. Nowi debiutanci, którzy jeszcze nie startowali, wnoszą opłatę za 150 zł (Licencję Debiutanta plus wpisowe) płatne na konto PZKFiTS.

6. Kategorie
– Zawody zostaną przeprowadzone w konkurencjach: kobiet, mężczyzn (juniorów i seniorów), weteranów oraz debiutantów w następujących kategoriach:

– Fitness sylwetkowe kobiet – open
– Bikini fitness kobiet – open
– Męska sylwetka – open
– Kulturystyka klasyczna mężczyzn – open
– Kulturystyka juniorów (do lat 23) – wszechwag
– Kulturystyka mężczyzn do 75 kg
– Kulturystyka mężczyzn do 90 kg
– Kulturystyka mężczyzn powyżej 90 kg
– Kulturystyka weteranów (+40 lat) – wszechwag
– Kulturystyka mężczyzn – open (dla zwycięzców kategorii wagowych)
– Kulturystyka debiutantów – wszechwag

– Jeśli w którejś kategorii wagowej będzie mniej niż trzech zawodników, zostanie ona połączona z wyższą kategorią wagową.

7. Nagrody
– Za miejsca I-III w każdej kategorii: medale i dyplomy.
– Za miejsce I-III w każdej kategorii: nagrody rzeczowe.
– Za miejsca IV – VI w każdej kategorii: dyplomy
– Za I miejsce w kat. open fitness sylwetkowego kobiet: Puchar Burmistrza Miasta Puck.
– Za I miejsce w kat. open weteranów: Puchar Starosty Powiatu Puckiego.
– Za I miejsce w kat. open mężczyzn w kulturystyce: Puchar Wójta Gminy Puck.

8. Program zawodów
30.03.2014 (niedziela) godz. 11:30
Eliminacje i półfinały:

– fitness sylwetkowe kobiet – I runda (ocena sylwetki w dowolnym stroju bikini)
– bikini fitness kobiet – I runda (ocena sylwetki w stroju bikini)
– kulturyści debiutanci – I runda (porównania)
– męska sylwetka – I runda (cztery zwroty)
– kulturystyka klasyczna – I runda (porównania)
– kulturyści juniorzy – I runda (porównania)
– kulturyści, kat. 75; 90 i +90 kg – I runda (porównania)
– kulturyści weterani wszechwag – I runda (porównania)

Finały (bezpośrednio po zakończeniu półfinałów):
– kulturystyka klasyczna – II runda (pozy obowiązkowe i dogrywka) i III runda (program dowolny)
– kultyści debiutanci – II runda (pozy obowiązkowe i dogrywka) i III runda (program dowolny)
– kultyści juniorzy – II runda (pozy obowiązkowe i dogrywka) i III runda (program dowolny)
– fitness sylwetkowe kobiet – II runda (T-walking + ocena sylwetki w dowolnym stroju bikini)
– bikini fitness kobiet – II runda (T-walking + ocena sylwetki w dowolnym stroju bikini)
– męska sylwetka – II runda (prezentacja indywidualna + cztery zwroty)
I blok dekoracji
– kulturyści, kat. 75 kg – II runda (pozy obowiązkowe i dogrywka) i III runda (program dowolny)
– kulturyści, kat. 90 kg – II runda (pozy obowiązkowe i dogrywka) i III runda (program dowolny)
– kulturyści, kat. +90 kg – II runda (pozy obowiązkowe i dogrywka) i III runda (program dowolny)
– kulturyści weterani – II runda (pozy obowiązkowe i dogrywka) i III runda (program dowolny)
– kulturyści, kat. open (pozy obowiązkowe i dogrywka)
II blok dekoracji

9. Zasady przeprowadzania zawodów
– Zawody przeprowadzone zostaną zgodnie z przepisami PZKFiTS (IFBB). Komisję Sędziowską wyznacza PZKFiTS

10. Narada Techniczna dla sędziów, organizatorów i uczestników odbędzie się zaraz po zakończeniu weryfikacji

11.Postanowienia końcowe
– Ubezpieczenie podczas zawodów spoczywa wyłącznie na zawodnikach lub jednostkach delegujących.
– O wszystkich sprawach spornych decyduje sędzia główny zawodów i organizator.

12. Informacje o zawodach
– Zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela: Piotr Potrykus tel. 0-668-508-526, Stowarzyszenie „Ziemia Pucka” Oddział Leśniewo, ul. Mechowska 2, 84-106 Leśniewo, e-mail: [email protected]

– Nocleg: Puck 3 km do Żelistrzewa: tel. 58 673 27 79 Stanisława Remer

Organizator: Piotr Potrykus

Zatwierdzono: mgr inż. Andrzej Michalak
Wiceprezes PZKFiTS, 04.02.2015 r

Udostępnij znajomym

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *