Antydepresanty źródłem nadwagi i otyłości? Badanie naukowe

Otyłość powoduje szereg poważnych chorób, z pewnością znacznie zwiększa szanse chorób sercowo-naczyniowych, nowotworów, cukrzycy, zaburzeń metabolicznych itd. Pomiędzy 1975 a 2014 r. globalne wskaźniki otyłości wzrosty z 3.2% do 10.8% dla mężczyzn oraz 6.4% do 14.9% dla kobiet.

Niedawno przeprowadzone przez Rafael Gafoora, Helen P. Booth oraz Martina C. Gulliforda [1] badanie rzuca niepokojące światło na wpływ stosowania antydepresantów na wagę ciała. Obserwacje prowadzono 10 lat na 136 762 mężczyznach oraz 157 957 kobietach. Z tego w pierwszym roku obserwacji antydepresanty w grupie objętej nadzorem zaczęło stosować  13.0% mężczyzn oraz 22.4% kobiet (17 803 mężczyzn oraz 35 307 kobiet w średnim wieku 51.5 roku).

Ryzyko zwiększenia wagi ciała (co najmniej o 5%) dla osób nie stosujących leków antydepresyjnych wynosiło 8.1 na 100 osobo-lat, z kolei osoby biorące podobne leki wykazywały 21% większe ryzyko przybrania na wadze. Ogółem oszacowane ryzyko przybrania na wadze (pod względem BMI) w drugim roku stosowania leków było 29% większe (z wagi normalnej na nadwagę lub otyłość) i praktycznie takie samo dla osób, które w momencie brania leków miał już nadwagę i w toku kuracji zyskiwały dodatkowe kilogramy powodujące otyłość.

Nie znaczy to, iż istnieje powiązanie przyczynowo-skutkowe pomiędzy Braniem antydepresantów, a zwiększaniem wagi ciała. Naukowcy podkreślają, iż podobne korelacje mogą wynikać z  błędu systematycznego związanego z nierównomierną dystrybucją czynników zakłócających w badanych grupach (ang. residual confounding).

Zapewne trzeba większej ilości badań, by udowodnić jasny związek przyczynowo-skutkowy, jednak osoby stosujące środki antydepresyjne powinny zachować ostrożność.

Referencje:

1.Rafael Gafoor, Helen P. Booth oraz Martin C. Gulliford “Antidepressant utilisation and incidence of weight gain during 10 years’ follow-up: population based cohort study” https://www.bmj.com/content/361/bmj.k1951

Udostępnij znajomym

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *