Beta-alanina, a bieg interwałowy. Test Yo-Yo

Beta-alanina (BA) jest jednym z najpopularniejszych suplementów stosowanych przez sportowców różnych dyscyplin i nie stało się tak przypadkiem. Obok kreatyny BA stanowi żelazny arsenał suplementacyjny. Nie powinno to dziwić, gdyż jest tania i bezpieczna. W badaniach stwierdzono, iż może pomagać przy pracy trwającej do 240 sekund, w biegu na 800 m, jak też na 10 km. Czyni to z BA uniwersalny środek przydatny w wielu dyscyplinach sportowych.

ZWIĘKSZA MOŻLIWOŚCI WYSIŁKOWE W ZAKRESIE PRZEMIAN TLENOWYCH

Co to jest test Yo-Yo?

Test Yo-Yo Intermittent Recovery (YYIR) został opracowany na podstawie maksymalnego, wielostopniowego 20-m testu wahadłowego. Głównym celem testu YYIR jest pomiar zdolności do wielokrotnego wykonywania intensywnych ćwiczeń, w tym regeneracji w trakcie powtarzanego wysiłku (co jest typowe dla większości dyscyplin). Podczas testu YYIR uczestnicy powtarzają biegi 2 × 20 m ze stopniowo zwiększającą się prędkością. Odcinki pokonywane z dużą prędkością przeplatane są 10-sekundowymi okresami aktywnego odpoczynku (2 × 5 m).

Test jest wykonywany aż do całkowitego wyczerpania uczestnika (tj. jako test maksymalnej wydolności beztlenowej). Tempo jest kontrolowane przez automatyczne urządzenie akustyczne, wskazujące początek, zmianę kierunku i koniec biegu. Im większy pokonany dystans, tym lepsza wydolność danej osoby. Test przerywa się, gdy uczestnik dwukrotnie nie dotrze do mety na czas lub nie będzie w stanie kontynuować testu z powodu odczuwanego zmęczenia. Test YYIR można wykonać na dwóch różnych poziomach.

Test YYIR1 rozpoczyna się na niższym poziomie prędkości  z czterema odcinkami biegu z prędkością 10–13 km/h (0-160 m), a następnie siedmioma odcinkami biegu z prędkością 13,5-14 km/h (160–440 m). Prędkość zwiększa się o 0,5 km/h po każdych ośmiu odcinkach.

Test YYIR2 rozpoczyna się przy wyższych prędkościach i dwóch początkowych odcinkach pokonywanych z prędkością odpowiednio 13 i 15 km / h, po których następują dwa odcinki z prędkością 16 km/h, trzy z prędkością 16,5 km/h, cztery biegi z prędkością 17,0 km/h, po czym stopniowo zwiększa się prędkość o 0,5 km/h1 po każdych ośmiu biegach aż do wyczerpania.

Czy suplementacja beta-alaniną ma wpływ na test wahadłowy?

Przeszukano dziewięć baz danych w celu znalezienia odpowiednich badań.

Wyniki

W metaanalizie uwzględniono dziesięć grup badawczych. Wszystkie badania obejmowały wytrenowanych uczestników. Biorąc pod uwagę badania, w których stosowano protokoły suplementacji trwające od 6 do 12 tygodni, stwierdzono istotny efekt ergogeniczny beta-alaniny. Rozpatrując badania, w których stosowano drugi poziom testu Yo–Yo, stwierdzono istotne działanie ergogeniczne beta-alaniny.

Wnioski

Beta-alanina wykazuje działanie ergogeniczne (zwiększające osiągi sportowe), gdy protokół suplementacji trwa od 6 do 12 tygodni oraz podczas bardziej intensywnego treningu beztlenowego.

Referencje, badania naukowe, piśmiennictwo:

Boris Schmitz i in. The Yo-Yo Intermittent Tests: A Systematic Review and Structured Compendium of Test Results https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6041409/

JozoGrgic Effects of beta-alanine supplementation on Yo–Yo test performance: A meta-analysis https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2405457721001303

Udostępnij znajomym

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *