Boldenone, a wzrost mięśni i profil hormonalny. Badania naukowe

Boldenone został opatentowany w roku 1949 (CIBA). Należał do najczęściej stosowanych przez kulturystów hormonalnych preparatów w latach 80 XX wieku, jest na ósmym miejscu, zaraz za primobolanem i winstrolem. Do dzisiaj „boldek” jest chętnie stosowany, o czym świadczy lawina wpadek dopingowych w MMA, podnoszeniu ciężarów oraz innych sportach.

W badaniach oceniano wpływ wpływu undecylenianu boldenonu (BOL) na wzrost, zachowanie, stężenie hormonów i cechy tuszy samców królików. Sześćdziesiąt zdrowych samców królika nowozelandzkiego, w wieku 5 tygodni, przydzielono do 3 równych grup.

Zostały przydzielone do grup:

  • kontrolnej, iniekcja 0.25 ml/kg oleju sezamowego,
  • boldenonu; 2 iniekcje (5 mg / kg masy ciała), co trzy tygodnie (grupa B1), w 9 i 12 tygodniu,
  • boldenonu; 3 iniekcje (5 mg / kg masy ciała), co dwa tygodnie, w 8, 10 i 12 tygodniu,

Koniec badania nastąpił po 4 tygodniach od ostatniego wstrzyknięcia (w 16 tygodniu życia zwierząt).

Wyniki:

  • grupy zwierząt które dostawały boldenone miały wyraźnie obniżone stężenie testosteronu oraz podniesione stężenie estradiolu,
  • boldenone poprawił jakość tusz, zwiększył masę ciała, zwiększył dzienny przyrost,
  • poprawił się wskaźnik konwersji paszy, a jest to ilość jednostek żywności jaką musi spożyć zwierzę w celu wyprodukowania 1 jednostki „plonu” (w tym przypadku mięsa),
  • znacznie zwiększyła się aktywność zwierząt „na cyklu”,

Wnioski: boldenone w dawce 5 mg/kg masy ciała (czyli np. 500 mg dla osoby ważącej 100 kg) ma wyraźny wpływ na stężenie testosteronu i estradiolu. W przypadku podania 2 iniekcji boldenonu (jednorazowo 5 mg / kg masy ciała),  co trzy tygodnie testosteron spadł o 41.6%, z kolei po podaniu 3 iniekcji boldenonu (5 mg / kg masy ciała), co dwa tygodnie (w 8, 10 i 12 tygodniu) stężenie testosteronu spadło o 44.6%. Jeśli chodzi o estradiol boldenon wywołał wzrost o 58.3% (przy podawaniu 5 mg / kg masy ciała,  co trzy tygodnie), z kolei estradiol wzrósł o 85.3% przy podawaniu 5 mg / kg masy ciała boldenonu co dwa tygodnie. Wg Llewellyna metanabol posiada średnią aktywność estrogenową, boldenone niewielką. Jak się okazuje, przy większym dawkowaniu można się spodziewać nasilonych efektów ubocznych, estrogennych. Llewellyn napisał, iż można spodziewać się o połowę mniejszej aromatyzacji przy podawaniu boldenonu w porównaniu do testosteronu.

Referencje: http://permakultura.net/2010/12/12/jak-poprawic-wspolczynnik-konwersji-paszy-w-hodowli-zwierzat/Mohammed HH, Badawi ME, El-Tarabany MS, Rania M. „Effects of boldenone undecylenate on growth performance, maintenance behaviour, reproductive hormones and carcass traits of growing rabbits.” https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27487497William Llewellyn’s „ANABOLICS 9-th edition”.
Udostępnij znajomym

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *