Błonnik pokarmowy, a ryzyko raka piersi. Badania naukowe

Istnieje wiele hipotez odnośnie wpływu błonnika pokarmowego na kancerogenezę. Niektóre dotyczą modulacji aktywność IGF-1, metabolizmu estrogenów i regulacji stanu zapalnego. W badaniach epidemiologicznych wykazano, iż błonnik ma znaczenie dla występowania raka.

Epidemiologia zakłada, iż choroby mają określoną przyczynę (czynnik ryzyka) i nie pojawiają się w sposób losowy. Uwzględniono dane od 4684 kobiet z kohorty SU.VI.MAX. Dokonały one przynajmniej trzech zapisów dotyczących diety w okresie 24 h. Wśród kobiet w ciągu następnych 12.6 lat odnotowano 167 przypadków raka piersi.

Wyniki:

  • całkowita podaż błonnika nie była związana z ryzykiem raka piersi,
  • podaż błonnik ze zbóż nie była związana z ryzykiem raka piersi,
  • podaż błonnik z owoców i roślin strączkowych również nie korelowała z wystąpieniem raka piersi,
  • błonnik pochodzący z warzyw powiązano ze zmniejszonym ryzykiem raka piersi,
  • spożycie warzyw nie było związane z wystąpieniem raka piersi,

Wnioski: jak widać, ma znaczenie nie tylko podaż błonnika, ale także jego źródło. Wydaje się, iż spożycie warzyw powinno być elementem diety przeciwdziałającej nowotworom, w tym zmianom dotyczącym piersi.

Referencje:1.http://biblioteka.pmwsz.opole.pl/download/attachment/17095/badania-epidemiologiczne-blaski-i-cienie-epidemiological-research-the-bad-with-the-good.pdf 2.Mélanie Deschasaux, 1 , * Laurent Zelek, 1 , 2 Camille Pouchieu, 1 Mathilde His, 1 Serge Hercberg, 1 , 3 Pilar Galan, 1 Paule Latino-Martel, 1 and Mathilde Touvier „Prospective Association between Dietary Fiber Intake and Breast Cancer Risk” https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3828192/
Udostępnij znajomym

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *