HIIT czy objętościowe aeroby: co lepsze? Badania naukowe

W badaniu Faude O. i wsp. [1] porówno efekty treningu interwałowego o wysokiej intensywności (HIIT) z treningiem biegowym o dużej objętości (HVT) podczas letniego okresu przygotowawczego 20 młodych piłkarzy, grających na wysokim szczeblu.

Podczas przygotowań zimowych wykonali oni inny program treningowy. Przed i po każdym okresie treningowym przeprowadzono kilka testów sprawności.

Oceniano tam:

  • indywidualny próg beztlenowy (IAT)
  • maksymalną prędkość biegu (Vmax)
  • pionowej wysokości skoku
  • sprint

Wyniki:

  • trening biegowy o dużej objętości okazał się lepszy pod względem poprawy indywidualnego progu beztlenowego (IAT); jednak różnica była niewielka trening objętościowy 0.8 km/h, HIIT: 0.5 km/h,
  • maksymalna prędkość biegu wzrosła nieznacznie w obu grupach,
  • czterdzieści procent (w grupie HIIT) i 15% (w grupie HVT) piłkarzy nie zwiększyło indywidualnego progu beztlenowego poza poziom wyjściowy,
  • gracze, którzy nie zareagowali na HIIT, byli znacznie wolniejsi podczas sprintu na 30 m w porównaniu do respondentów, dobrze reagujących na program interwałowy,
  • wysokości skoków uległy znacznemu pogorszeniu po obu metodach treningowych,

Oba programy szkoleniowe wydają się obiecującym sposobem na poprawę zdolności wytrzymałościowych u młodych piłkarzy. Wniosek: nie każdy człowiek reaguje na HIIT i nie zawsze da się uniknąć np. objętościowego treningu aerobowego.

Referencje: 1.Faude O1, Schnittker R, Schulte-Zurhausen R, Müller F, Meyer T. “High intensity interval training vs. high-volume running training during pre-season conditioning in high-level youth football: a cross-over trial”. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23725006
Udostępnij znajomym

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *