Wpływ odchudzania na testosteron i SHBG u mężczyzn

W jednym z badań oceniano wpływ spadku masy ciała na stężenia testosteronu i innych hormonów płciowych w osoczu u 58 mężczyzn z otyłością brzuszną i z zespołem metabolicznym: Średni wiek około 45 lat, obwód tali około 120 cm )

Mężczyźni schudli średnio 16,3 ± 4,5 kg w ciągu 9 tygodni i utrzymali spadek wynoszący 14,3 kg w następnych 12 miesiącach (czyli z powrotem nabrali tylko 2 kg).

Hormonalne skutki redukcji tłuszczu

Globulina wiążąca hormony płciowe (SHBG) wzrosła o ~74% po okresie redukcji, później zmalała, jednak nadal stężenie było wyższe (o 5 nmol / l) niż przed redukcją.

Wolny  testosteron (fT) wzrósł z 185 ± 66 do 208 ± 70 pmol / l czyli o 12.4%. Mimo utrzymywania niższej masy ciała w kolejnych 12 miesiącach stężenie testosteronu było wyższe prawie o 15% porównując dane przed i po redukcji.

Stężenia estradiolu i siarczanu dehydroepiandrosteronu (DHEA) w osoczu zmieniały się tylko przejściowo lub wcale,

Testosteron krąży w organizmie w postaci:

  • wolnej (2%), 
  • luźno związany z albuminą, która jest produkowana w wątrobie (38%), 
  • ściśle związanej z głównym nośnikiem, który jest również syntetyzowany w wątrobie: globuliną wiążącą hormony płciowe (SHBG) (60%).

Co to znaczy?

Redukcja sprzyja wzrostowi stężenia testosteronu u mężczyzn, mimo iż znacząco rośnie także stężenie SHBG, które przecież oznacza związanie większej ilości testosteronu w postaci nieaktywnej.

Referencje, badania:

L Niskanen „Changes in sex hormone-binding globulin and testosterone during weight loss and weight maintenance in abdominally obese men with the metabolic syndrome” https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15056129/

Udostępnij znajomym

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *