Ketotifenum

Opis i sposób działania Ketotifenum należy do grupy leków przeciwhistaminowych i stosuje się go przy leczeniu…

Ketotifen – info (art by Kazam)

Czym jest Ketotifen Ketotifen jest bardzo bezpiecznym lekiem antyhistaminowym używanym zwłaszcza w Europie do leczenia astmy…