Metabolizm oxandrolonu

Oxandrolone jest jednym z najdroższych sterydów anaboliczno-androgennych i na domiar złego jest bardzo często fałszowany (np. winstrolem, oral-turinabolem, metanabolem itd.). Wynika to z prowadzenia absurdalnej polityki, której ofiarą padły sterydy anaboliczno-androgenne.

Jaki jest metabolizm oxandrolonu?

Naukowcy badali rozmieszczenie i los metaboliczny 14C-oksandrolonu (17α-metylo-17β-hydroksy-2-oxa-5α-androstan-3-on) u 6 zdrowych mężczyzn. 14C oznacza związek znakowany markerem promieniotwórczym. Po podaniu pojedynczej dawki doustnej (10 mg oxandrolonu) maksymalne stężenie 14C-oksandrolonu w osoczu wynosiło 417 µg na mililitr po 0,50 do 1,50 godziny.

Stężenie anavaru spadało w II fazach:

  • od 1.5 do 4 h, z okresem półtrwania 0,55 h,
  • od 4 do 48 h, z okresem półtrwania 9,4 godziny.

Jak był wydalany oxandrolone?

  • z moczem 43,6% podanego 14C wydalono w ciągu 24 godzin, a 60,4% w ciągu 96 godzin,
  • odzysk 14C w kale stanowił jedynie 2,8% dawki,
  • 28.7% markera było wydalanych z moczem (niezmieniony lek stanowił 46.1% w moczu),
  • w moczu zidentyfikowano oksandrolon (niezmieniony) i 16β-hydroksyoksandrolon (metabolit).

Komentarz: Wilhelm Schanzer twierdzi, iż oxandrolone w większości jest wydalany w sposób niezmieniony i metabolizowany do 17-epimeru (zmienionego 17β-siarczanu). Powstaje tam również 18-nor-7,17-dimetylowy produkt. 16β-hydroksyoksandrolon jest także wydalany, ale w znikomej ilości. W podobny sposób są wydalane (częściowo) także metanabol, fluoxymesteron, metylowany testosteron, oral-turinabol, formebelone i dwa metabolity winstrolu.

Referencje:

Karim Ph.D. „Oxandrolone disposition and metabolism in man”. https://ascpt.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/cpt1973145862

W. Schanzer “Metabolism of anabolic androgenic steroids”

Udostępnij znajomym

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *